ByLab om Dokken 29.mai 2019 bilde

ByLab om Dokken 29.mai 2019

Transformasjonsområde Dokken var tema da byrådet inviterte til kommunens aller første ByLab, som ble formelt åpnet av byrådsleder Roger Valhammer.

Deltok du på ByLab1 om Dokken? Vi vil gjerne ha tilbakemelding og innspill fra deg

Tranformasjonsområde Dokken

ByLab om Dokken handlet om å dele perspektiver og visjoner for utvikling av området. Basert på innsikt og forståelse om hva vi mener er viktig for utviklingen av den nye bydelen ønsker vi å skape et felles utgangspunkt og engasjement mellom oss som samfunnsaktører.

  • Hvordan kan vi sammen hente ut potensial og muligheter?
  • Hvilke felles visjoner og perspektiver deler vi som vi kan bygge videre på?

Målet for dagen var å etablere et felles utgangspunkt for videre prosess. Dette mener vi er viktig for å styrke samhandling og god dialog når vi sammen skal skape og transformere et av de viktigste byutviklingsområdene i Bergen.

Last ned presentasjoner og rapport fra møtet (pdf) til høyre

 

Vedlegg