Illustrasjonsplan for Bystrand og ny Lungegårdspark.
Illustrasjonsplan for Bystrand og ny Lungegårdspark. Denne er fortsatt under arbeid.
Bilde: White Arkitekter AB

Bymiljøetaten bygger ny bystrand og park

Den nye parken og stranden skal tilrettelegges for økt bruk, med et bredt aktivitetstilbud og gode rekreasjonsområder.

Forprosjektet ble ferdigstilt i mai 2021 og var gjennom en optimaliseringsfase fra august til november 2021. Planen ble revidert på bakgrunn av innkommende innspill og tilpasninger i perioden mai til juni 2021. Siden november 2021 har prosjektet vært under detaljprosjektering.

Det helhetlige konseptet fra skisseprosjektet er beholdt, men det er gjort tilpasninger av blant annet aktiviteter og gressflater, og bygg og konstruksjoner. 

Etter som «Sjøstjernen» ble tatt ut av prosjektet har vi ønsket å få integrert et område for aktiv bading som en del av park- og strandarealet. Dette kan du se i illustrasjonsplanen. Utformingen av anlegget er ikke endelig.

Det er også prosjektert inn et mindre, offentlig toalettbygg i sørlig del, og servicebygget med garderober og toalett er flyttet lengre sør enn i tidligere planer. 

Oppstart av bygging skal etter planen være i 2024. 

I sidemenyen kan du lese siste nytt i tillegg til å se forprosjekt, bilder og andre dokumenter i prosjektet.