Gå tilbake til:
Du er her:

Skisseprosjekt og forprosjekt

White Arkitekter, DIFK Florian Kosche, AFRY og OK Kontor jobber nå sammen med Bymiljøetaten med å utarbeide forporsjekt til Bystrand og ny Lungegårdspark.

I 2019-2020 ble det avholdt en begrenset plan- og designkonkurranse hvor 5 av 25 interesserte ble evaluert frem til å utarbeide et mulighetsstudie for bystrand og ny Lungegårdspark. I april – mai 2020 ble de fem mulighetsstudiene evaluert av en jury, som kåret en vinner. I menylinjen kan dere se juryens rapport med evaluering av vinner.  

Vinnerforslaget ble True Blue utarbeidet av:  

  • White Arkitekter AB (Arkitekt, Landskapsarkitekt og lysdesign)
  • DIFK Florian Kosche
  • AFRY (Tekniske fag)
White Arkitekter foran plakat av deres forslag: True Blue.
White Arkitekter etter at deres forslag, "True Blue", vant plan- og designkonkurranse. Her representert av (f.v.): Fredrik Pettersson, Sofie Bentzen og Kjetil Torgrimsby.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Vinnerne fikk også i oppdrag å knytte seg til et Wildcardkontor, dette ble OK Kontor lokaliser i Bergen. 

Teamet har nå fått i oppdrag å utarbeide forprosjekt frem til april 2021.

I perioden oktober-november ble mulighetsstudiet bearbeidet i tråd med juryens råd for videre bearbeiding. Bearbeidet mulighetsstudie – nå kalt skisseprosjekt, kan du se her:

 Det er dette dokumentet som nå er utgangspunktet for forprosjektet.

Innspill og medvirkning, samt særmøter om tema som vannhåndtering, tilgjengelighet, universell utforming, tekniske fag og biologisk mangfold mm. vil være førende for hvordan prosjektet utvikler seg og tar form.