Illustrasjon over området som skal bli ny bystrand og park.
Illustrasjon over området som skal bli ny bystrand og park.
Bilde: White Arkitekter AB

Skisseprosjekt og forprosjekt

Forprosjekt for Bystrand og ny Lungegårdspark er utarbeidet av White Arkitekter, DIFK Florian Kosche, AFRY og OK Kontor på oppdrag av Bergen kommune.

I perioden november 2020 til mai 2021 ble det utarbeidet forprosjekt med utgangspunkt i tidligere skisseprosjekt, juryens punkt til videre bearbeiding, medvirkningsarbeid og dialog med interne og eksterne etater og aktører. 

I tillegg til forprosjektrapporten er det også utarbeidet en kunst- og kulturstrategi for ivaretakelse av eksisterende skulpturløype, visjonsdokument for bygninger i parken og en medvirkningsrapport som oppsummerer medvirkningsprosessen gjennom skisse- og forprosjektfase. 

Kart over park og bystrand.
Se hvor det kommer badestrand og hvor det kommer kafé.
Bilde: White Arkitekter AB
Illustrasjon fra nordre del av parken.
Illustrasjon fra nordre del av parken.
Bilde: White Arkitekter AB
Illustrasjon av kveldsaktiviteter i parken.
Illustrasjon av kveldsaktiviteter i parken.
Bilde: White Arkitekter AB

Se skisseprosjekt her:

Bakgrunn 

I 2019-2020 ble det avholdt en begrenset plan- og designkonkurranse hvor 5 av 25 interesserte ble evaluert frem til å utarbeide et mulighetsstudie for bystrand og ny Lungegårdspark. Fra april til mai 2020 ble de 5 mulighetsstudiene evaluert av en jury, som kåret en vinner. White Arkitekter sammen med diplomingeniør Florian Kosche og AFRY vant konkurransen. 

White Arkitekter foran plakat av deres forslag: True Blue.
White Arkitekter etter at deres forslag, "True Blue", vant plan- og designkonkurranse. Her representert av (f.v.): Fredrik Pettersson, Sofie Bentzen og Kjetil Torgrimsby.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø