Gå tilbake til:
Du er her:

EU-Varcities

Prosjektet Bystrand og ny Lungegårdspark er et case-område for EU prosjektet Varcities.

Varcities logo
 
 

Dette er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med 7 andre land i Europa. Temaet er hvordan grønne områder i by kan påvirke fysisk og psykisk helse, og være helsefrembringende. Her skal ses på ulike teknologiske løsninger og datainnsamlinger som kan integreres i parken.

I Bergen-teamet sitter Bymiljøetaten, Universitetet i Bergen og DECCA AS.