Utstilling av tegninger laget av elever ved barneskoler.
Utstilling ved Store Lungegårdsvann våren 2018 viste tegninger til elever ved Haukeland og Kyrkjekrinsen skole. De fikk i oppgave å tegne sin drømmebystrand- og park.
Bilde: Sara Waagen

Medvirkning

Som et eget trinn i prosjekteringen har vi satt økt fokus på medbestemmelse, informasjon og kommunikasjon.

Bymiljøetaten har sammen med White Arkitekter og OK-kontor utarbeidet en medvirkningsstrategi som skal følge prosjektet. 

Det er fra 2017 utført flere medvirkningsprosesser i tilknytning prosjektet. Gjennom tidligere medvirkning er det lagt premisser og ønsker som allerede er implementert i prosjektet. 

Vinteren 2020 kunne en stoppe opp på vei rundt Store Lungegårdsvann og lese om Bystrand og ny Lungegårdspark.
Vinteren 2020 kunne en stoppe opp på vei rundt Store Lungegårdsvann og lese om Bystrand og ny Lungegårdspark.
Bilde: OK Kontor

Utført medvirkning:

  • Reguleringsplan for Bybanen (medvirkning i planprosessen)
  • Områderegulering for Store Lungegårdsvann (medvirkning i planprosessen)
  • Høring av Program for Bystrand og ny Lungegårdspark
  • Medvirknings-verksted med Haukeland- og Kyrkjekrinsen skole, med elevenes ønsker for ny Bystrand og Lungegårdspark
  • Utstilling av tegningene fra Haukeland og Kyrkjekrinsen skole rundt Store Lungegårdsvann
  • Utstilling av konkurranseforslag på Møllendal Allmenning
  • Digital folkeavstemning om konkurranseforslagene
  • Digitalt spørreskjema om konkurranseforslagene
  • Design Thinking Workshop i regi av KMD, Universitetet i Bergen
  • Utstilling av informasjonsplakater langs anleggsgjerder i området

I forbindelse med utstillingen våren 2020 kom det inn 300 innspill som nå er kategorisert og meddelt White for videre utvikling av prosjektet. Det er stort engasjement blant innbyggerne, som vi setter stor pris på.

Innspillene er kategorisert, og det er tydelig at mange innspill handler om ønsket aktivitet og program i strandparken. 

Innspillene er kategorisert i følgende tema: 

Aktivitet: Sport, strand, bading, barn og unge, på og under vann

Utforming: grønt/blått areal, paviljonger, fasiliteter, løype, dyr, kunst og kultur, mat og drikke

Generelt: klima og miljø, universell utforming, bygg og utforming, kommunikasjon, diverse

Konkrete tilbakemeldinger: positive og negative tilbakemeldinger

Tegning av bystrand laget av elever fra fjerde trinn.
Maria og Angelina fra fjerde trinn på Haukeland skole har tegnet sin drømmebystrand.
Bilde: Maria og Angelina