Illustrasjon av parkområdet.
Illustrasjon av nordre del av parkområdet.
Bilde: White Arkitekter AB

Om Bystrand og ny Lungegårdspark

I forbindelse med utbyggingen av den nye Bybanestrekningen til Fyllingsdalen skal Lungegårdsparken oppgraderes og utvides.

Området strekker seg mellom ADO-Arena og Draugen i Møllendal, og fungerer som et bindeledd mellom bydelene Bergenhus og Årstad. Nærmest AdO kommer en ny sandstrand. 

Tidligste byggestart er våren 2024. Da vil deler av parken forhåpentlig kunne åpnes våren 2025. Det vil pågå arbeider i hele området fra AdO til frem til Draugen. Det er sannsynlig at det vil være området nærmest AdO, med sandstrand, som vil åpnes først. 

Den tidligere parken har vært mye brukt, både som gjennomfartsåre til og fra sentrum, men også som tur- og rekreasjonsområde. Den nye parken og stranden som skal bygges, tilrettelegges for økt bruk, med et bredt aktivitetstilbud og gode rekreasjonsområder.

  • Bystranden i Bergen skal tilføre byen noe unikt og utfordre bergensernes forhold til vann og opplevelser knyttet til vannet. Parken og bystranden skal være et identitetsskapende byrom, et nytt signaturanlegg for Bergen.
  • Området skal bli et attraktivt, aktivt og nyskapende uterom for Bergens innbyggere og besøkende, som tilrettelegger for opphold, aktiviteter og rekreasjon på solfylte og regntunge dager.

Se konkurranseprogrammet for utfyllende informasjon om prosjektet.

I perioden frem til 2021/2022 har det pågått utfyllingsarbeid i regi av Bybanen Utbygging. De har fylt ut overskuddsmasser fra byggingen av Bybanens linje 2 til Fyllingsdalen som danner ny grunn i sjø som skal bearbeides til bystrand og park. Parallelt med utfyllingsarbeidet har det også pågått detaljprosjektering i regi av Bymiljøetaten. 

Langs Bybanen og mot parkområdet er det anlagt gang- og sykkelvei. I tillegg blir det anlagt turvei langs vannet gjennom parkområdet.

Gang- og sykkelvei langs Store Lungegårdsvann.
Gang- og sykkelvei langs Store Lungegårdsvann.
Bilde: White Arkitekter AB

Renere Store Lungegårdsvann

Prosjektet Renere Havn Bergen holder på med forbedring av sjøbunnen i Store Lungegårdsvann.

Det skal tilrettelegges for ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann. Målet er et godt miljø – både på bunnen og i sjøvannet, for fisk, dyr og mennesker.

Våren 2023 ble Renere Havn ferdig med skrotrydding i Store Lungegårdsvann. I løpet av høsten 2023 skal det legges ut ny, ren sjøbunn.