Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av parkområdet.
Illustrasjon av nordre del av parkområdet.
Bilde: White Arkitekter AB

Om Bystrand og ny Lungegårdspark

I forbindelse med utbygging av ny Bybanestrekning til Fyllingsdalen skal Lungegårdsparken oppgraderes og utvides.

På sjøsiden av parken skal en ny bystrand anlegges. Området omfatter Lungegårdsparken mellom ADO-Arena og Draugen i Møllendal, ligger sentralt i Bergen by, og fungerer som et bindeledd mellom bydelen Bergenhus og Årstad. Den tidligere parken har vært mye brukt, både som gjennomfartsåre til og fra sentrum, men også som tur- og rekreasjonsområde. Den nye parken og stranden som nå anlegges skal tilrettelegges for økt bruk, med et bredt aktivitetstilbud og gode rekreasjonsområder.

  • Bystranden i Bergen skal tilføre byen noe unikt og utfordre bergensernes forhold til vann og opplevelser knyttet til vannet. Parken og bystranden skal være et identitetsskapende byrom, et nytt signaturanlegg for Bergen.
  • Området skal bli et attraktivt, aktivt og nyskapende uterom for Bergens innbyggere og besøkende, som tilrettelegger for opphold, aktiviteter og rekreasjon på solfylte og regntunge dager.

Se konkurranseprogrammet for utfyllende informasjon om prosjektet.

I perioden frem til 2021/2022 vil det pågå utfyllingsarbeid i regi av Bybanen Utbygging. De fyller ut steinmasser i Store Lungegårdsvann som skal danne ny mark til bystrand og park. Parallelt med utfyllingsarbeidet vil det pågå detaljprosjektering i regi av Bymiljøetaten. Så snart utfyllingsarbeidet er ferdig, og Bybanen er satt i drift, vil byggingen av parken starte.

Langs Bybanen og mot parkområdet, vil det anlegges en gang- og sykkelvei. I tillegg blir det anlagt en turvei gjennom parkområdet.

Gang- og sykkelvei langs Store Lungegårdsvann.
Gang- og sykkelvei langs Store Lungegårdsvann.
Bilde: White Arkitekter AB

Renere Store Lungegårdsvann

Prosjektet Renere Havn Bergen skal også inn i Store Lungegårdsvann med forbedring av sjøbunnen. Arbeidet vil koordineres med bygging av parken.

Det skal tilrettelegges for ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann. Målet er et godt miljø – både på bunnen og i sjøvannet, for fisk, dyr og mennesker.

Uttestingen av måten dette skal gjøres på startet i 2017. Ettårskontrollen i 2018, var lovende for at det fins gode løsninger for det svært bløte, og nokså forurensede sedimentet som dekker sjøbunnen i dag.