Bergen sør - Fana og Ytrebygda bydeler

I Bergen sør – Fana og Ytrebygda bydeler – har kommunen så langt ikke funnet egnede lokaler for et Familiens hus. Her finner du oversikt over hvor du finner tjenestene.

Barne- og familietjenesten

Administrasjon for Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda

Tjenestene

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda