FutureBuilt i Bergen

Bergen kommune er partner i FutureBuilt, et innovasjonsprogram for bærekraftig byutvikling og et utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen.

Ambisjonen er å løfte 6-12 prosjekter fra Bergen inn i forbildeprogrammet FutureBuilt innen 2026.

Designelement som viser klosser stablet på hverandre