Forbildeprosjekter i Bergen

OBOS og EGD Property bygger leiligheter og maritim barnehage på Nøstet med mål om 70 prosent ombruk fra tidligere TV2-hovedkvarter.

Kontorbygget Føniks er et ambisiøst gjenbruksprosjekt som er utviklet av Frydenbø i samarbeid med Artec.

Bergen kommune skal rehabilitere skole med svært høy arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi.

Sambruk og ombruk i kommunalt bygg som skal huse barneskole, idrettshall, aktivitetssenter og omsorg pluss- boliger.

BOB bygger byhus med sosiale funksjoner som inviterer folk inn i fellesskapet