Styringsgruppe og sekretariat FutureBuilt i Bergen på rekke på altan ihos Byantikvarens
Styringsgruppe og sekretariatet for FutureBuilt i Bergen. Fra venstre: Tina Larsen (Byarkitekten), Stina Ellevseth Oseland (direktør Klimaetaten), Maria Molden (byarkitekt), Tarje Iversen Wanvik (direktør Plan- og bygningsetaten), Johanna Gillow (byantikvar), May Britt Hernes (tidligere leder for styringsgruppen), Laila Sandvik (Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning, Byrådsavdeling for finans), Ole-Petter Løtvedt (Plan- og bygningsetaten), Silje Østerbø (Klimaetaten, for Odin Budal Søgnen), Andreas Tveit (Plan- og bygningsetaten), Mette Torslett (Byantikvaren), Tordur Bryngeirsson (prosjektleder FutureBuilt i Bergen).
Bilde: Bergen kommune

Hvem er vi?

Bergen kommune ved Byrådsavdeling for byutvikling og etatene Byarkitekten, Klimaetaten, Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren er ansvarlig for FutureBuilt i Bergen.

FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen. 

FutureBuilt skal være en arena der forbildeprosjekter og ambisiøse aktører blir synliggjort og får bistand fra samarbeidspartnere og fagmiljø til å komme i mål med bærekraftige prosjekt som gjør Bergen til en bedre by å leve i.

Blant temaene forbildeprosjektene jobber med er klima og energi, sosial bærekraft, sirkulære bygg og bydeler, naturmangfold og klimatilpasning, transport og kvalitet i bymiljø og arkitektur.

En av flere partnere i FutureBuilt

Da Bergen inngikk en avtale med FutureBuilt i 2023 ble vi de første utenfor Osloregionen som ble med på samarbeidet med de mest klima-ambisiøse aktørene i eiendoms-og byggebransjen.

Partnere i FutureBuilt er kommunene:
Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo, Lillestrøm, Trondheim, Stavanger og Bergen. 

I tillegg har programmet syv samarbeidspartnere: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DOGA.

Ambisiøst mål

Målet er å realisere forbildeprosjekter som overoppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis .

Organisasjonskart som viser medlemmer i styringsgruppe, sekretariat og programledelse i Bergen, samt FutureBuilt
Klikk på bildet for å få større organisasjonskart

Organisasjon og mandat

Sekretariat: Bergen kommune har etablert et eget sekretariat og har prosedyrer for samarbeid og saksgang som legger til rette for at vi kan ta imot innovative forbildeprosjekter. Sekretariatet består av representanter fra Byarkitekten, Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og Klimaetaten. Sekretariatet vurderer innmeldte prosjekt opp mot FutureBuilt-kriterier sammen med prosjektleder, og innstiller til styringsgruppen i FutureBuilt i Bergen.

Styringsgruppe: Består av etatsdirektører fra Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten, Byarkitekten, Byantikvaren, og seksjon for strategisk eiendomsforvaltning. Seksjonssjef for Areal og samferdsel i Byrådsavdeling for byutvikling leder styringsgruppen. Styringsgruppen vurderer og godkjenner prosjekter som sekretariatet innstiller som fullverdige FutureBuilt prosjekter.

FutureBuilt sentralt: Har møterett i styringsgruppen i FutureBuilt i Bergen og skal bidra aktivt i samarbeid med oss for å realisere FutureBuilt sine visjoner og mål i Bergen.

Kontakt

Prosjektleder for FutureBuilt i Bergen er Tordur Bryngeirsson hos Byarkitekten, mobil 402 45 498, eller 
send epost til FutureBuilt@bergen.kommune.no