mann med hvit hjelm og gul vest bøyd over et rekkverk. Jobber med en treplanke. Blå himmel.
Bilde: Tove Lauluten

Har du et ambisiøst byggeprosjekt på gang i Bergen?

Nå er det muligheter for at nettopp ditt prosjekt kan bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt i Bergen. Utbyggerne som er med må yte litt ekstra, men fordelene med å delta i FutureBuilt er mange.

Kandidater til å bli forbildeprosjekt i FutureBuilt har ambisjoner for klima, miljø, arkitektur og innovasjon. 

Målet med FutureBuilt er å realisere forbildeprosjekter som overoppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, og alltid kutter klimagassutslipp med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis.

FutureBuilt-programmet i Bergen ønsker prosjekter med bredde i type funksjon, fase og kompleksitet. Det kan være nabolag og byområder, skole, sykkelskur, park, kontorbygg, boligprosjekt e.l. 

Kvalitetskriterier for FutureBuilt-prosjekter

Prosjektene kan ha kommet kort eller langt, til reguleringsplan eller byggesak, det vesentlige er at ambisjonsnivået til FutureBuilt oppfylles.

Kriteriene for å bli forbildeprosjekt angir et ambisjonsnivå som ligger godt i forkant av vanlig praksis og lovpålagte ytelser. Kriteriene skal bidra til å flytte grenser og være innovasjonsdrivende i byggenæring og byutvikling.

Hvorfor skal du som utbygger bruke tid,energi og penger på å bli et FutureBuilt-prosjekt?

I FutureBuilt deltar du på en arena der du får ny kunnskap og innsikt gjennom eget og andres FutureBuilt-prosjekter.

På sikt vil det lønne seg å satse på kvalitet og god arkitektur, sirkulære bygg, gjenbruk, lavutslippsmaterialer, energieffektive bygg og solceller.

Når et prosjekt er godkjent som kandidatprosjekt i FutureBuilt i Bergen signeres en intensjonsavtale som forplikter prosjektene til å oppnå ambisjonene beskrevet i kvalitetsprogram for FutureBuilt. 

Intensjonsavtalen er en privatrettslig avtale, men gir visse fordeler i samhandlingen med Plan- og bygningsetaten: Kandidatprosjekter i FutureBuilt skal gis prioritert saksbehandling, der Plan- og bygningsetaten skal være pådriver og koordinator og gi FutureBuilt-prosjekter høy prioritering. 

FutureBuilt har en velfylt verktøykasse og vil være der som en klimaambisiøs og kunnskapsrik støttekontakt på veien mot å bli forbildeprosjekt.

Hvem kontakter du for å bli FutureBuilt-prosjekt i Bergen?

Prosjektleder for FutureBuilt i Bergen er Tordur Bryngeirsson hos Byarkitekten, mobil 402 45 498, eller 
send epost til FutureBuilt@bergen.kommune.no