Gå tilbake til:
Du er her:

Er du svimmel?

Høyskolen gjennomfører nå et prosjekt der de trenger pasienter plaget med svimmelhet.

Oppjustering av avtalehjemler

Fra og med 01.09.17 oppjusteres små avtalehjemler til 50%

Ny informasjonsside for avtalefysioterapeuter

Velkommen til den nye informasjonssiden for avtalefysioterapeutene!

Frisklivssentralens oppfølgingstilbud

Frisklivssentralen har flere oppfølgingstilbud som kan være aktuelle for pasienter som får behandling hos avtalefysioterapeuter.

(04.10.2017)