Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeidsutvalg (SAU)

SAU er et rådgivende samarbeidsutvalg mellom kommunens administrasjon og avtalefysioterapeuter og fastlønte fysioterapeuter i kommunen for å diskutere forhold av betydning for fysioterapitjenesten.

SAU skal legge til rette for at driften av fysioterapitjenesten skjer på hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunens administrasjon og avtalefysioterapeuter og fastlønte fysioterapeuter. Avtalefysioterapeutene skal sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis i samsvar med de planer som er aktuelle for fysioterapitjenesten.

SAU har uttalelsesrett.

SAU består av etatsdirektør, rådgiver for avtalefysioterapi, 2 enhetsledere, 1 hovedtillitsvalgt, 4 kontaktpersoner avtalefysioterapi. NFF, MNF og PFF gis anledning til å være representert.

Kontaktpersoner 2016- 2017