Gå tilbake til:
Du er her:

Inkludering og mangfold

Kommunen vil fremme kulturelt mangfold og bidra til flyktningers og innvandreres deltakelse på ulike samfunnsarenaer.

Avtalt selvbosetting av flyktninger

Til deg som vil levere forslag til leiekontrakt for bosetting i Bergen.

Flere måter å skaffe bolig til flyktninger

Flyktninger kan bli bosatt på forskjellige måter i Bergen. I dag bosettes de fleste i privat utleiebolig. Her beskrives tre alternativer.

Unge flyktninger trenger språkpraksis

Kan din arbeidsplass bidra til at en mindreårig flyktning får trening i å snakke norsk?

UDI-direktøren imponert over Bergen

En strøm av asylsøkere, akuttmottak, transittmottak, selvbosetting og lange ventetider var situasjonen i fjor høst. UDI-direktør Frode Forfang var full av lovord om Bergen kommunes håndtering av asylkrisen.