Gå tilbake til:
Du er her:

Søker deltagere med innvandrerbakgrunn til nytt mentorprogram

Mentorprogrammet Bergen Opportunity skal få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn. Du kan bidra ved å nominere en deltager eller delta som mentor. Fristen er 29. april.

Inkludering og mangfold

Kommunen vil fremme kulturelt mangfold og bidra til flyktningers og innvandreres deltakelse på ulike samfunnsarenaer.

Vil du hjelpe en ung flyktning til et nytt liv?

Vi trenger vertsfamilier, fosterfamilier og støttefamilier som kan bidra til at unge flykninger skaper seg et nytt liv i Bergen.

(20.05.2016)

Byrådet i dialogmøte med somaliere

Byrådene for barnehage og skole, Pål Hafstad Thorsen, helse og omsorg, Rebekka Ljosland og sosial bolig og inkludering, Erlend Horn, møtte representanter fra ulike deler av det somaliske miljøet i Bergen.

(24.01.2018)

Bygger grunnmuren for et nytt liv

Da Basem Al-Shami (46) flyktet fra sitt hjemland Syria var murerskjeen det eneste han tok med seg fra sitt gamle arbeidsliv. Nå gjør en lokal bedrift det mulig for Basem å føre familietradisjonen videre i Bergen.

(10.11.2015)

Bergen Bidrar - kontaktsenter

Bergen kommune tar imot henvendelser fra frivillige som vil gjøre en innsats for.

(18.12.2017)

Avtalt selvbosetting av flyktninger

Til deg som vil levere forslag til leiekontrakt for bosetting i Bergen.

Lysere utsikter

Halvannet år etter at Samer Abou Aljadayel (50) måtte forlate sin kone og to yngste barn i Syria, er familien endelig samlet igjen. En farlig flukt er tilbakelagt, og deres nye liv kan starte i Bergen.

(03.02.2016)