Gå tilbake til:
Du er her:

Invitasjon til seminar: Forebygging av polarisering gjennom inkludering

23. oktober arrangeres en konferanse om samarbeid for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Inkludering og mangfold

Kommunen vil fremme kulturelt mangfold og bidra til flyktningers og innvandreres deltakelse på ulike samfunnsarenaer.

Søk tilskudd til integreringsarbeid

Nå er det mulig å søke om tilskudd til frivillig interkulturelt arbeid og innvandrerorganisasjoner i Bergen kommune. Søknadsfristen er 12. mars 2018.

Byrådet i dialogmøte med somaliere

Byrådene for barnehage og skole, Pål Hafstad Thorsen, helse og omsorg, Rebekka Ljosland og sosial bolig og inkludering, Erlend Horn, møtte representanter fra ulike deler av det somaliske miljøet i Bergen.

Bygger grunnmuren for et nytt liv

Da Basem Al-Shami (46) flyktet fra Syria var murerskjeen det eneste han tok med seg fra sitt gamle arbeidsliv. Nå gjør en lokal bedrift det mulig å føre familietradisjonen videre i Bergen.

Bergen Bidrar - kontaktsenter

Bergen Bidrar tar imot henvendelser fra frivillige som vil gjøre en innsats for flyktninger og fra utleiere som ønsker å leie ut bolig til flyktninger.

Avtalt selvbosetting av flyktninger

Til deg som vil levere forslag til leiekontrakt for bosetting i Bergen.

Lysere utsikter

Halvannet år etter at Samer (50) forlot familien i Syria, er de endelig samlet igjen. En farlig flukt er tilbakelagt, og deres nye liv kan starte i Bergen.

UDI-direktøren imponert over Bergen

En strøm av asylsøkere, akuttmottak, transittmottak, selvbosetting og lange ventetider var situasjonen i fjor høst. UDI-direktør Frode Forfang var full av lovord om Bergen kommunes håndtering av asylkrisen.