Gå tilbake til:
Du er her:
Aspirantopptak 2019
Nye aspiranter 2019
Bilde: Siv Kristin Hovland

Vil du jobbe i brannvesenet?

Bergen brannvesen har som målsetting å være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø - hvor våre ansatte leverer best mulige tjenester til innbyggerne.

Det finnes en rekke ulike jobbmuligheter i Bergen brannvesen. I tillegg til stabsfunksjoner som økonomi og regnskap, innkjøp, HR, HMS og kvalitet og informasjon, har vi ansatte i brannforebyggende avdeling, beredskapsavdelingen og 110 Hordaland, som er 110-sentralen vår.

I menyen til venstre kan du lese mer om hvordan du for eksempel kan bli brannkonstabel, feier og branningeniør. Der finner du også informasjon om opptak av brannkonstabler.

Alle ledige stillinger i brannvesenet vil bli lyst ut på https://www.bergen.kommune.no/jobb, Finn, og noen av dem vil også bli annonsert på vår facebookside.