Aspirantopptak 2021
Nye aspiranter 2021
Bilde: Siv Kristin Hovland

Vil du jobbe i brannvesenet?

Bergen brannvesen har som målsetting å være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø - hvor våre ansatte leverer best mulige tjenester til innbyggerne.

Det finnes en rekke ulike jobbmuligheter i Bergen brannvesen. I tillegg til stabsfunksjoner som økonomi og regnskap, innkjøp, HR, HMS og kvalitet og kommunikasjon, har vi ansatte i brannforebyggende avdeling, beredskapsavdelingen og 110 Vest, som er 110-sentralen vår.

I menyen til venstre kan du lese mer om hvordan du kan bli brannkonstabel, brannforebygger/feier eller branningeniør. 

Alle ledige stillinger i brannvesenet vil bli lyst ut på https://www.bergen.kommune.no/jobb, Finn, LinkedIn og noen av dem vil også bli annonsert på vår Facebook-side.