Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Spør foresatte i barnehager og skole om erfaringer fra koronaperioden

For å lære av erfaringene i fra koronaperioden i barnehager og skoler, vil foresatte mandag få en invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse.

Holder SFO og skole åpen med tiltak på gult nivå

Byrådet viderefører tiltakene på gult nivå i skolene. De strenge tiltakene som nå er innført, skal gjøre det mulig å holde skolene åpne for å skjerme barn og unge.

Holder barnehager åpne med tiltak på gult nivå

Byrådet viderefører tiltak på gult nivå. De strenge tiltakene som nå er innført, skal gjøre det mulig å holde barnehagene åpne for å skjerme barna.

Informasjon til styrere og rektorer om smitteoppsporing

Informasjon til styrere og rektorer om hva som skjer dersom barn/elev/ansatt i barnehage og skole får påvist covid-19.

Luftveissymptomer: Når kan barnet gå på skolen og i barnehagen?

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til situasjonen er avklart.

Barn og anbefaling om munnbind på buss og bane

Munnbind anbefales der 1 meters-regelen ikke kan overholdes. Anbefalingen gjelder fra ungdomsskolealder og oppover, også på skolebusser.

Myker opp reglene om smittevern ved skoleskyss

Utdanningsdirektoratet har myket opp reglene om smittevern ved skoleskyss slik at alle barn og unge som er avhengige av skoleskyss, fremdeles skal kunne få dette tilbudet.

Vil fordele 50 millioner til barnehage, skole og SFO som følge av korona-pandemien

Byråden legger frem en sak om hvordan han ønsker å bruke de 50 millioner kronene bystyret har vedtatt i lokal krisepakke til barnehagene og skolene.

Legger opp til gradvis gjenåpning av bergensskolen

Fra tirsdag 12. mai åpner skolene igjen for 7. og 10. trinn. Resterende trinn begynner fra torsdag 14. mai. Noen elever må fremdeles belage seg på hjemmeskole noen dager i uken.

Fakturering og oppsigelse

Fra 27. april krever kommunen ordinær foreldrebetaling. Det er fremdeles mulig å søke redusert foreldrebetaling.