Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Søk om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Vi minner om at vedtak om redusert foreldrebetaling kun gjelder for ett barnehage- og skoleår av gangen. Det må derfor søkes på nytt hvert år.

Barnehagene fortsetter med åtte timers åpningstid tirsdag

Barnehagene vil fortsette med åtte timers åpningstid etter pinsen. Regjeringen har varslet ny smittevernveileder fredag, og mer informasjon vil komme når veilederen er klar.

Skolene åpner helt fra tirsdag av

Fra tirsdag av åpner skolene for normal drift. Noen skoler vil trenge litt mer tid på gjenåpningen, men fra og med torsdag skal alle skolene være åpne med normal åpningstid, med smitteverntiltak.

Feil på egenbetalingfaktura for barnehage og SFO i mai

Egenbetalingsfaktura for barnehage og SFO for mai er nå sendt ut. På grunn av en feil er matpenger beklageligvis også blitt inkludert på denne fakturaen på tross av det ikke serveres mat.

Slik er hverdagen i barnehagen etter åpningen

Med utgangspunkt i nasjonal veileder for smitteverntiltak i barnehager, har Bergen utformet rutiner og veileder for barnehagene i Bergen. All informasjon finner du her.

Legger opp til gradvis gjenåpning av bergensskolen

Fra tirsdag 12. mai åpner skolene igjen for 7. og 10. trinn. Resterende trinn begynner fra torsdag 14. mai. Noen elever må fremdeles belage seg på hjemmeskole noen dager i uken.

Slik blir hverdagen når skolene åpner for alle igjen

Fra tirsdag 11. mai fortsetter den gradvise gjenåpningen av skolene for alle elevene. For å ivareta smittevernet, vil hverdagen fremdeles bli litt annerledes i skolene og SFO'ene

Omsorgstilbud for barn i barnehage og skole

Omsorgstilbudet for barnehage og skole opprettholdes innenfor ordinær åpningstid.

Fakturering og oppsigelse

Fra 27. april krever kommunen ordinær foreldrebetaling. Det er fremdeles mulig å søke redusert foreldrebetaling.

Slik sporer vi koronasmitte - og tester enda flere

Når et barn eller en voksen tester positivt for koronavirus er det viktig å finne ut hvem vedkommende har hatt nærkontakt med raskt, slik at smitten ikke spres videre.