Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Informasjon til styrere og rektorer om smitteoppsporing

Informasjon til styrere og rektorer om hva som skjer dersom barn/elev/ansatt i barnehage og skole får påvist covid-19.

Luftveissymptomer: Når kan barnet gå på skolen og i barnehagen?

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til situasjonen er avklart.

Barn og anbefaling om munnbind på buss og bane

Munnbind anbefales der 1 meters-regelen ikke kan overholdes. Anbefalingen gjelder fra ungdomsskolealder og oppover, også på skolebusser.

Viderefører rutiner på gult nivå på SFO og i skolene

Tiltakene på gult nivå videreføres i skolene. Det innebærer at ingen syke skal komme på skolen, god hygiene og forsterket renhold. Her får du råd om når du må holde barna hjemme fra skolen.

Barnehagene viderefører tiltak for gult nivå

Barnehagene viderefører tiltak på gult nivå utover høsten. Barna skal føle seg trygge, samtidig som smitteverntiltakene overholdes. Her får du råd om når du skal holde barna hjemme fra barnehagen.

Myker opp reglene om smittevern ved skoleskyss

Utdanningsdirektoratet har myket opp reglene om smittevern ved skoleskyss slik at alle barn og unge som er avhengige av skoleskyss, fremdeles skal kunne få dette tilbudet.

Vil fordele 50 millioner til barnehage, skole og SFO som følge av korona-pandemien

Byråden legger frem en sak om hvordan han ønsker å bruke de 50 millioner kronene bystyret har vedtatt i lokal krisepakke til barnehagene og skolene.

Feil på egenbetalingfaktura for barnehage og SFO i mai

Egenbetalingsfaktura for barnehage og SFO for mai er nå sendt ut. På grunn av en feil er matpenger beklageligvis også blitt inkludert på denne fakturaen på tross av det ikke serveres mat.

Legger opp til gradvis gjenåpning av bergensskolen

Fra tirsdag 12. mai åpner skolene igjen for 7. og 10. trinn. Resterende trinn begynner fra torsdag 14. mai. Noen elever må fremdeles belage seg på hjemmeskole noen dager i uken.

Fakturering og oppsigelse

Fra 27. april krever kommunen ordinær foreldrebetaling. Det er fremdeles mulig å søke redusert foreldrebetaling.