Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Bergen følger nasjonale smittevernregler. Det er noen endringer i nasjonale regler fra 23. februar. Her får du oversikt.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES


OPPDATERT 23. FEBRUAR:

Fra mandag 22. februar gikk Bergen over til å følge de ordinære reglene for hele landet. Fra tirsdag 23. februar er det endringer i noen nasjonale tiltak, primært for å lette opp for barn og unge. Oversikten under er oppdatert.

For nytt om vaksinering, endringer i smittevernregler og smittetall i Bergen, abonner på nyhetsbrev her.

Nasjonale veiledere:
Generell oversikt over nasjonale tiltak (regjeringen.no)
Endringer i noen nasjonale tiltak fra 23. februar (regjeringen.no)
Covid-19-forskriften i lovdata beskriver påbud | Helsedirektoratet
Obligatorisk testing ved innreise ( mandatory testing when arriving Norway)
Helsenorge.no
| FHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 
 

REGLER FOR BERGEN FOR PERIODEN FRA 23. FEBRUAR OG INNTIL VIDERE: 

(Virksomheter oppfordres å sjekke utdypende detaljer i Covid-19-forskriften.)
 

Barnehager, skoler og studiesteder

Barnehager, barne- og ungdomsskole og videregående skoler er på gult nivå. Se nettsiden til din skole og barnehage for praktisk informasjon om gjennomføring.

Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd. Undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.

Nasjonale veileder for utdanning: Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (beskriver skillet grønt, gult og rødt nivå).
 

Arrangementer - merk endringer fra 23. februar

Bergen følger nasjonale regler med maks ti deltakere på innendørs privat arrangement i leid eller lånt lokale, og 20 deltakere på utendørs privat arrangement.

Ved innendørs offentlig arrangement kan det være ti personer uten fastmonterte seter, og 100 med faste, tilviste plasser. Barn og unge: På idrettsarrangement for utøvere under 20 år er det tillatt med 50 personer  innendørs med idrettslag fra samme kommune, eller 100 personer om alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. På utendørs offentlig arrangement kan det være 200 personer uten faste sitteplasser, og maks 3x200 deltakere med faste tilviste plasser.

Det er krav om avstand og evt. vakthold om behov. Et privat arrangement er for eksempel tilstelninger etter seremonier og samlinger i forbindelse med skole, arbeid og familiemarkeringer. Et offentlig arrangement er kultur- og idrettsarrangementer, seminarer, kurs, medlemsmøter og andre faglige samlinger, livsynssamlinger og seremonier, varemesser og midlertidige markeder. Organiserte kulturøvelser og trening, samt sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning er ikke å regne som et arrangement. For utdyping av regler for arrangement, se paragraf 13 i Covid 19-forskriften.
 

Besøk og sosial kontakt

Bergen følger nasjonal anbefaling om å begrense sosial kontakt, og gjerne møte folk utendørs. Man bør  ikke ha besøk av flere enn fem gjester samtidig, i tillegg til de som bor i husstanden. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 
 

Munnbind

Fra 22. februar er munnbindplikt endret til anbefaling om å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde over en meters avstand. Det er påbud om at personer i karantene må bruke munnbind om de må ta offentlig transport, og anbefaling om at smittede personer bør bruke munnbind når de har mindre enn en meters avstand til dem de bor med. Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind.
 

Trening, kultur, kulturøvinger og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De er også unntatt fra anbefalingen om én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Fra 23. februar tillates idrettsarrangement for barn med deltakere fra samme kommune med maks 50 personer innendørs, 200 utendørs (antallet inkluderer både foreldre, utøvere og arrangør). For utendørs idretter barn og unge, uten nærkontakt, kan man ha konkurranser med deltakere fra hele regionen. De vanlige arrangementsreglene gjelder.

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand. Treningssentre er åpne og må drives smittevernfaglig forsvarlig, med hyppig rengjøring og god avstand.

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både innendørs og utendørs. Toppidretten anbefales fortsatt å utsette alt seriespill. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. 

Status for kommunens kulturtilbud blir oppdatert her
Status for kommunens idrettstilbud er oppdatert her

Følg ellers nasjonale veiledere. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk.
Nasjonal veileder for idrett
Nasjonal veileder for idrett, kultur og frivillige organisasjoner
Norges Musikkråds veileder for musikkøvelser
Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) 


Skianlegg

Skianlegg kan holde åpent, men med forsterkede smitteverntiltak. 
 

Innenlandsreise og vinterferie

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor. 

Vinterferien: Hold deg hjemme om du blir syk, og test deg hvis du mistenker koronasmitte. Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig. Vær forberedt på å endre planene dersom det oppstår lokale utbrudd og husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på reise, siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers.

LES OGSÅ: Koronaråd for vinterferien

SMS med oppfordring om testing etter innenlandsreise
 

Religiøse samlinger

Tros- og livsynsshus er stengt til og med 21. februar, med unntak av bisettelser og begravelse. 
 

Hjemmekontor

Fra 22. februar er påbud endret til anbefaling om hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. For øvrig gjelder Helsedirektoratets veiledning for hjemmekontor


Lokal forskrift for byggeplasser

Byrådet har for perioden 9. til til og med 28. februar vedtatt en lokal forskrift for byggebransjen i Bergen, ved å forskriftsfeste Byggenæringens landsforening sin bransjestandard om smittevern. Det betyr at reglene nå gjelder alle aktører og at det ikke er frivillig å følge dem. Forskriften omfatter blant annet forsterkede smitteverntiltak, testplikt og krav om at man ikke kan arbeide på flere byggeplasser samtidig. Les forskriften her (pdf). Det ble gjort en endring i forskriften 16. februar, den ser du her. 
LES OGSÅ: Ofte stilte spørsmål om forskriften
 

Aktivitessentre for eldre og miljøstuer i omsorgsboliger

Aktivitetssentre og miljøstuer er fortsatt stengt grunnet koronapandemien. Les mer om det her.
 

Besøk på sykehjem

Det er lagt til rette for daglige besøk på langtidssykehjemmene og to besøk i uken på korttidssykehjemmene. Les mer om regler for sykehjem her. 
 

Nye testkriterier for nærkontakter

Alle som defineres som nærkontakter, anbefales å teste seg både ved start av karantene og syv døgn etter siste eksponering. Merk ellers at personer som bor i husstandene til dem som er nærkontakter til et smittetilfelle med engelsk eller sørafrikansk mutert virus, oppfordres å være i avklaringskarantene frem til nærkontakten har fått negativt svar på test. Etter at nye virusvarianter er blitt stadig mer utbredt, anbefaler også FHI at man i større grad enn tidligere også tester barn. (For å redusere ubehag, tas testen tas i fremre del av nesen eller hals. Mer om prøvetaking av barn på FHI.no)
 

Kollektivtrafikk

Unngå å reise kollektivt om du kan. Bruk munnbind. Det gjelder også i taxi.

Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no
 

Butikker og kjøpesentre

Fra 22. februar kan butikker og kjøpesentre holde åpent som normalt, men de bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand.

Ellers gjelder nasjonale veiledere for smittevern, det vil si tilrettelegge for god hygiene og sikre en meters avstand mellom handlende. Nasjonale veiledere for bransjer: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og Covid-19-forskriften om krav til virksomheter.


Serveringssteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling kan servere alkohol, men kun ved bordservering og til de som får servert mat. Serverigssteder skal ikke servere alkohol etter klokken 22.00. Det er tillatt å skjenke alkohol ved arrangementer på samme måte som på serveringssteder. Les mer

Karantenehotell

Det er nasjonalt krav om innreisekarantene på karantenehotell. Men det er noen unntak om du kan dokumentere annen bolig for karantene. Mer om reglene under karantene og isolasjon. Merk at det ikke går an å bestille plass på karantenehotellet. Det er politiet som henviser reisende som får innreisetillatelse, til karantenehotell.


Utenlandsreise

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Fra 29. januar kan kun norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge, reise inn til Norge. 

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, på flyplass eller grenseovergang. Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge. Alle innreisende til Norge må registrere seg før de kommer, samt gå i karantene i 10 døgn på egnet sted eller på karantenehotell. Noen grupper har tilpassede regler. Les mer: Innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020

Følg smittestatus for land på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon. Se ellers: Anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her

Fra 20. februar: Ny innreiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere
 

De viktigste smittevernrådene:

Uansett hvor du ferdes og hva du gjør, følg de universelle smittevernreglene:

Trenger du legehjelp? Kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117.  

Slik blir koronavaksineringen i Bergen 


Takk for at du viser samfunnsansvar og solidaritet med dine medmennesker!