Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Byrådet har justert lokale koronatiltak fra 13. mai. Utover disse følger Bergen nasjonale regler. Her får du oversikt.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES
 

OPPDATERT 14. MAI: 

Disse justeringene gjøres i koronareglene fra 13. mai. De lokale tiltakene varer frem til 26. mai. Oversikten under er oppdatert.  

Nasjonale veiledere:
Nasjonale regler og anbefalinger fra 16. april | Covid-19-forskriften beskriver påbud | Helsedirektoratet | Helsenorge.no | FHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 
 

REGLER OG ANBEFALINGER FOR BERGEN 13.-26. MAI:

(Virksomheter oppfordres til å sjekke utdypende detaljer i Covid-19-forskriften samt lokal forskrift for Bergen og endringsforskrift 3. mai og endringsforskrift 12. mai.)
 

De viktigste smittevernrådene

Uansett hvor du ferdes og hva du gjør, husk at det fortsatt er dette som hindrer smittespredning: Hold nødvendig avstand til andre, ha god håndhygiene, bli hjemme hvis du er syk, og test deg om du mistenker smitte.
 

Råd for fullvaksinerte

Hjemme kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen, samt uvaksinerte som ikke er i risikogruppen. Ute blant folk gjelder samme råd og regler som for andre. Det er også unntak fra smittekarantene og ventekarantene for fullvaksinerte.  Mer om råd og regler til vaksinerte på Helsenorge.no| Mer om effekt av vaksinen på FHI.no
 

17. mai

Smittevernregler og -anbefalinger gjelder også på 17. mai. Les mer i Slik feirer vi 17. mai i Bergen
 

Krav til munnbind - lokalt påbud

Når det er fare for at det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport, i drosje og innendørs stasjonsområder, samt i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller folk som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 

Besøk og sosial kontakt - endring 13. mai

Fra 13. mai kan du ha opptil fem gjester på besøk i private hjem (utover egne husstandsmedlemmer), men likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede. I Bergen er dette et forbud og ikke en anbefaling. Forbudet gjelder tilsvarende på balkong og terrasse med adkomst kun fra egen boenhet. Det må være plass til å holde minst en meters avstand til dem man ikke lever med til vanlig. Det ikke fritak fra forbudet for barn i samme kohort i skole og barnehage. 

Beskyttede personer er unntatt antallsbegrensningen. Det gjelder fullvaksinerte, personer som har fått én vaksinedose for 3 til 15 uker siden og har oppholdt seg i Norge siste 10 dager, samt dem som har hatt covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Det lokale forbudet omfatter ikke hage med fri tilgang. I slike tilfeller gjelder nasjonal anbefaling om at man ikke bør ha flere enn fem på besøk (unntak: barn i samme kohort kan samles og beskyttede personer trenger ikke telles med).
 

Svømmehaller, fornøyelsesparker ol. - endring 13. mai

Svømmehaller, badeland og lignende kan åpne igjen fra 13. mai. Det samme kan  fornøyelsesparker, lekeland og tilsvarende steder med aktiviteter rettet mot barn og unge.
 

Trening, kulturøvinger og fritidsaktiviteter 

Barn og unge under 20 år kan delta på organisert innendørs idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter som normalt. Innendørs kamper og cuper kan fortsatt ikke gjennomføres, med unntak for toppidrettsutøvere. Utover det gjelder nasjonale regler. 

Trenings- og fritidsaktiviteter for voksne følger nasjonale regler, som tillater organisert aktivitet for ti personer innendørs og 20 utendørs. Treningssentre kan holde åpent og drives smittevernfaglig forsvarlig. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. 

Status for kommunens kulturtilbud | idrettstilbud

Følg ellers nasjonale veiledere. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk. Nasjonal veileder idrett, kultur og frivillige | Norges Musikkråds veileder for musikkøvelser | Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) | Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner.
 

Arrangementer

Bergen følger nasjonale regler for arrangementer. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

PRIVAT SAMMENKOMST: Det er tillatt med maks ti deltakere på innendørs privat sammenkomst i leid eller lånt lokale, og 20 deltakere på utendørs privat sammenkomst. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

En privat sammenkomst er for eksempel tilstelninger etter seremonier og begravelser, samt samlinger i forbindelse med skole, arbeid og familiemarkeringer.

OFFENTLIG ARRANGEMENT: Ved innendørs offentlige arrangementer uten faste tilviste plasser er det tillatt med maks ti personer til stede. (I Bergen er det ikke unntak for idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune). Ved faste, tilviste plasser er det tillatt med 100 personer innendørs. På utendørs offentlig arrangement kan det være 200 personer uten faste sitteplasser, og maks 3x200 deltakere med faste tilviste plasser.

Et offentlig arrangement er kultur- og idrettsarrangementer, seminarer, kurs, medlemsmøter og andre faglige samlinger, livsynssamlinger og seremonier, varemesser og midlertidige markeder. Organiserte kulturøvelser og trening, samt sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning er ikke å regne som et arrangement.

For begge typer er det krav om avstand og evt. vakthold om behov.  For utdyping av regler for arrangement, se paragraf 13 i Covid 19-forskriften.
 

Begravelse

Begravelse og bisettelser følger reglene for offentlig arrangement. Privat seremoni etterpå følger reglene for privat sammenkomst. 
 

Barnehager, skoler og studiesteder

Barnehager, barne-, ungdoms- og videregående skoler er på gult nivå. Ved lokale smitteutbrudd kan det bli innført rødt nivå på enkelte skoler. Se nettsiden til din skole og barnehage for praktisk informasjon om gjennomføring. Alle besøkende og utenforstående arbeidere, som posten, håndverkere og vareleverandører, anbefales å bruke munnbind i barnehager og skoler i tråd med de nasjonale tiltakene. 

Ved universiteter, høyskoler og fagskoler er det mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Det er tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Nasjonal veileder for utdanning: Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (beskriver skillet grønt, gult og rødt nivå). 
 

Sykehjem, aktivitetssentre og miljøstuer

På korttidsavdelinger i Bergen kan to faste besøkende besøke beboer inntil to ganger per uke, og besøk må avtales på forhånd. Besøkende må bruke munnbind og holde en meters avstand. For langtidsbeboere med fast sykehjemsplass er det lov med daglige besøk. Besøkende som kommer fra kommuner med tiltaksnivå A, bør avlegge negativ test tatt innen 48 timer før besøk. Les mer om regler for sykehjem her.

Aktivitetssentre og miljøstuer er åpne, men et begrenset antall personer kan møtes om gangen. Les mer
 

Butikker og kjøpesentre

Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges. Nasjonale veiledere for bransjer: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og Covid-19-forskriften om krav til virksomheter.
 

Hjemmekontor

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til det.
 

Serveringssteder

Ved skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner blir det fra 13. mai flere tiltak som sikrer at gjestene holder en meters avstand under hele besøket, samt krav om at gjester må legitimere seg og registrere seg. For detaljer, se endringsforskrift paragraf 4b. Servering av alkohol er kun tillatt til de som får servert mat. Skjenkestopp klokken 22.00. Det må være sitteplasser for alle gjester, god avstand og kun bordservering av alkohol. Mer informasjon til næringsliv og arrangører.
 

Kollektivtrafikk

Unngå å reise kollektivt om du kan. Bruk munnbind. Det gjelder også i taxi. Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no
 

Regler og råd for ramadan

Myndighetenes regler og anbefalinger i forbindelse med koronaviruset må følges, også under ramadan. I Bergen kan du ikke ha besøk av flere enn to gjester i tillegg til de du allerede bor med, så lenge det lokale forbudet gjelder. Se ellers  flere råd og regler for ramadan på Helsenorge.no 
 

Innenlandsreise

Det er anbefalt å unngå unødvendig reise innenlands. Å reise hjem for studenter er å regne som nødvendig reise. Det samme er reise til jobb når det ikke er mulig med hjemmekontor. Fra 5. mai er beskyttede personer (fullvaksinerte, vaksinerte med én dose og de som har hatt korona siste seks måneder) er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. På reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Man kan reise på hytte (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Husk å ta koronatest når du har vært utsatt for smitterisiko på reise!
Disse bør teste seg
 

Utenlandsreise, karantene og karantenehotell

Reiser til utlandet frarådes.

Kun norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge, kan reise inn i Norge. Reisende til Norge må vise dokumentasjon på negativ koronatest ved innreise og teste seg på grensen. Alle som ankommer Norge fra utlandet, skal som hovedregel i karantene i ti døgn fra den dagen de kommer til Norge. Hovedregelen er å gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell der de ankommer Norge.

Les mer om karantene og karantenehotell her
Alt om reiser til og fra utlandet på Helsenorge.no (også på flere språk). Følg ellers smittestatus for land på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon.
 

Trenger du legehjelp?

Kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117.  
 

Har du spørsmål?

Du kan både ringe oss, chatte og sende en direkte henvendelse vi skjema. Se kontakt for spørsmål her. 
 

Abonner på nyhetsbrev

For nytt om vaksinering, endringer i smittevernregler og smittetall i Bergen, abonner på nyhetsbrev her

Takk for at du viser samfunnsansvar og solidaritet med dine medmennesker!

Slik blir vaksineringen i Bergen