Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Smittevernregler, koronasertifikat og reise. Bergen følger nasjonale regler og anbefalinger. Her får du oversikt.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES

OPPDATERT 23. JULI: 

FRA 26. JULI: Endringer i innreiserestriksjoner, karantenekrav og krav om karantenehotell for flere land og områder (regjeringen.no)

Nasjonale veiledere:
Oversikt nasjonale regler og anbefalinger på Regjeringen.no  | Plan for trinnvis gjenåpningCovid-19-forskriften beskriver påbud | Helsedirektoratet | Helsenorge.no | FHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 
 

SMITTEVERNREGLER OG ANBEFALINGER FOR BERGEN:

Koronasertifikat

Du kan nå etterregistrere koronavaksine tatt i utlandet, slik at den vises i koronasertifikatet. Les hvordan her | Se ellers HelseNorge for fremdrift, regler og pålogging til ditt koronasertifikat.


Vaksinering

Slik blir vaksineringen i Bergen


"Beskyttet" vs. "fullvaksinert"

Reglene varierer avhengig av din vaksinestatus, og hvorvidt du har vært syk med covid-19. Se definisjoner på regjeringen.no (scroll ned, grått felt).
 

Innenlandsreise

Du kan reise innenlands, men de som ikke er beskyttet, bør planlegge reisen slik at du i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Kommer du fra et sted med høyt smittepress, følg de samme reglene på reise. Test deg om du har vært utsatt for smitterisiko på reise. Disse bør teste seg
 

Utenlandsreise, karantene og karantenehotell

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august. Les mer om reiserådet fra UD her (regjeringen.no). 

Kun norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge, kan reise inn i Norge. Det er unntak for utlendinger som kan dokumentere status som beskyttet eller fullvaksinert med EUs koronasertifikat og noen persongrupper i EØS området som har familie- eller kjæresterelasjon til person bosatt i Norge. Reisende til Norge må fylle ut innreiseskjema, vise dokumentasjon på negativ koronatest samt teste seg på grensen.

Hovedregelen er ti dagers reisekarantene, med unntak for fullvaksinerte. Beskyttede personer, personer  som kommer fra EØS/Schengen og mindreårige kan gjennomføre karantene hjemme. Andre og reisende fra Storbritannia kan teste seg ut av karantehotell etter tre døgn.  Mer om regler for karantene og karantenehotell i Bergen | Alt om reiser til og fra utlandet på Helsenorge.no (også på flere språk).

Følg ellers smittestatus for land på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon.
 

Turist i Bergen?

Er du turist på besøk i Bergen og trenger helsehjelp, ring legevakten på 116 117. Legevakten ligger ved Danmarks plass i gåavstand fra sentrum. Personer uten norsk fødselsnummer kan teste seg på alle kommunens drop-in sentre. Husk legitimasjon. Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på ferie siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers. 
 

Munnbind

I Bergen anbefaler vi bruk av munnbind på offentlig sted dersom det er vanskelig å holde nødvendig avstand, for eksempel når det er mange personer samlet på butikk, restaurant, kafè, buss, bybane eller arrangementer. I tillegg anbefaler vi bruk av munnbind i drosje. Det er nasjonalt påbud om bruk av munnbind for personer i reise- og smittekarantene om de må ta offentlig transport, og nasjonal anbefaling om at smittede personer og husstandsmedlemmer bruker munnbind når de ikke kan holde avstand. Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind. Mer om bruk av munnbind på FHI.


Besøk i private hjem

Møt gjerne folk utendørs. Du kan ha maks ha 20 gjester i private hjem, dette gjelder både innendørs og utendørs. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan dere være flere, forutsatt at dere kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Fullvaksinerte og beskyttede personer regnes ikke med i antallsbegrensningen, og de trenger ikke føgle krav om avstand til andre beskyttede samt ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 

Arrangementer

Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. 

Det er ikke mulig å søke dispensasjon fra reglene. For alle arrangementer er det krav om avstand og evt. vakthold om behov.  For utdyping av regler for arrangement, se paragraf 13 i Covid 19-forskriften.

PRIVAT SAMMENKOMST: (= på offentlig sted eller i lånt eller leid lokale) Det er nå tillatt med inntil 100 personer i privat sammenkomst, samme regel inne og ute. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Vaksinerte må telles med i maksantallet. En privat sammenkomst er for eksempel tilstelninger etter seremonier og begravelser, samt samlinger i forbindelse med skole, arbeid og familiemarkeringer, for eksempel sommeravslutning.

OFFENTLIG ARRANGEMENT:
Uten test eller koronasertifikat: Innendørs er det tillatt med 1000 personer (500 x 2 kohorter) med faste, tilviste plasser og 400 (200 x 2 kohorter) uten faste plasser. Utendørs er det tillatt med dobbelt så mange, altså 2000 personer (500 x 4 kohorter) med faste plasser, 800 (200 x 4) uten faste plasser. 


Med test eller koronasertifikat: Innendørs 50 % kapasitet opp til maks 3000 personer (500 x 6 kohorter) ved faste, tilviste plasser, 50 % kapasitet opp til maks 1500 personer (500 x 3 kohorter) uten faste plasser. Utendørs 50 % kapasitet opp til maks 7000 personer (500 x 14  kohorter) med faste plasser, 50 % kapasitet opp til maks 3000 personer (500 x 6 kohorter) uten faste plasser. 

Fra 8. juli gjelder ikke lenger innslipps-stopp fra klokken 24.00 på arrangementer med test eller koronasertifikat, men krav om bordservering av alkohol opprettholdes.

Et offentlig arrangement er kultur- og idrettsarrangementer, vitnemålsutdelinger, seminarer, kurs, medlemsmøter og andre faglige samlinger, livsynssamlinger og seremonier. Varemesser og midlertidige markeder regnes ikke lenger som arrangement, men reguleres som butikker og kjøpesentre.
 

Begravelse

Begravelse og bisettelser følger reglene for offentlig arrangement. Privat seremoni etterpå følger reglene for privat sammenkomst. 
 

Arbeidsliv og hjemmekontor

Fra 18. juni er det anbefalt med økt tilstedeværelse på arbeidsplassen, og kun delvis hjemmekontor eller fleksibel arbeidstid. Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. På arbeidsplassen må man fortsatt følge generelle smitteverntiltak og det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 
 

Trening, kulturøvinger og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Det er unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Det er også unntak fra 1-metersregelen ved idrettsarrangementer innen regionen/kretsen, både utendørs og innendørs, samt ved kulturarrangementer for ikke-profesjonelle utøvere, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og er unntatt fra anbefalingen om én meters avstand. De kan også delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. 

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

Følg ellers nasjonale veiledere. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk. Nasjonal veileder idrett, kultur og frivillige | Norges Musikkråds veileder for musikkøvelser | Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) | Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner.
 

Sommer- og aktivitetsleir 

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og i anbefalte grupper på maks 40 personer. Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn. Ved aktiviteter som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.
 

Barnehager, skoler og studiesteder

Barnehagene i Bergen er på gult nivå til og med 9. juli. Fra høsten planlegges oppstart på grønt nivå for skoler og barnehager. Ved lokale smitteutbrudd kan det bli innført rødt nivå på enkelte skoler. Se nettsiden til din skole og barnehage for praktisk informasjon. 

Videregående skoler er på gult nivå. Universiteter, høyskoler og fagskoler kan ha mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing. Ved forelesninger og sammenkomster bør man registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Nasjonal veileder for utdanning: Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (beskriver skillet grønt, gult og rødt nivå). 
 

Sykehjem, aktivitetssentre og miljøstuer

Disse reglene gjelder for besøk på sykehjem . Aktivitetssentre og miljøstuer er åpne, men et begrenset antall personer kan møtes om gangen. Les mer
 

Butikker og kjøpesentre 

Alle kjøpesentre og butikker må drive smittevernfaglig forsvarlig i henhold til covid-19-forskriften, samt følge smitteverntiltak i egen bransjestandard. Nasjonale veiledere for bransjer: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og Covid-19-forskriften om krav til virksomheter.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.
 

Serveringssteder

Innslippstopp klokken 24.00. Det er krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand. Se også: Veileder for serveringssteder
 

Kollektivtrafikk

Unngå å reise kollektivt i rushtid om du kan. Du bør bruke munnbind når du ikke kan holde en meters avstand. Det gjelder også i taxi. Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no
 

Trenger du hjelp?

Legehjelp: Kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117.  

Spørsmål: Du kan både ringe oss, chatte og sende en direkte henvendelse vi skjema. Se kontakt for spørsmål her. 
 

Abonner på nyhetsbrev

For nytt om vaksinering, endringer i smittevernregler og smittetall i Bergen, abonner på nyhetsbrev her

Takk for at du viser samfunnsansvar og solidaritet med dine medmennesker!

GODE RÅD FOR EN FIN SOMMER: Hold avstand, ha rene hender og bli hjemme hvis du er syk. (Se smittevernregler for Bergen under videovinduet.)