Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Bergen følger nasjonale regler og anbefalinger. Regjeringen letter på flere tiltak fra 14. januar. Her får du oversikt.

ENGLISH / FLERE SPRÅK

OPPDATERT 21. JANUAR:

Regjeringen har lettet på tiltakene. Oversikten under er oppdatert. Regjeringens pressemelding om nasjonale regler og anbefalinger som gjelder fra 14. januar. For detaljer om påbud, se covid-19-forskriften i Lovdata
 

Smittevernregler og anbefalinger: 

Generelle smittevernråd – anbefaling 

Ha god hånd- og hostehygiene, bli hjemme hvis du er syk og test deg ved symptomer på luftveisinfeksjon.  Slik får du gratis test og selvtest i Bergen 
 

Følg råd om vaksine – anbefaling 

Nå kan du også ta vaksine på apotekene i alle bydeler. Slik får du vaksine i Bergen
 

Hold en meters avstand til andre – anbefaling 

Hold minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste, og unngå håndhilsning. Unntak er barn i barnehage og barneskole, samt voksne i jobber med tjenester for barn, unge og sårbare grupper.


Begrense sosial kontakt – anbefaling 

Begrens antall nærkontakter og treff gjerne andre utendørs. Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. 
Se råd om ekstra beskyttelse av personer med økt risiko for alvorlig sykdom

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning. Ha god ventilasjon eller lufting når mange personer oppholder seg i samme rom. 
 

tegning av person med munnbind
Takk for at du bruker munnbind innendørs på offentlig sted.
Bilde: Andre Myrlønn

Bruk munnbind - påbud 

Når du ikke kan holde minst én meters avstand, skal du bruke munnbind på butikker, kjøpesentre, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder, drosje og serveringssteder (unntatt når du sitter ved bordet ditt). Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer. Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter. Utover dette er det nasjonal anbefaling å bruke munnbind alle offentlige steder innendørs. 

Krav om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind (FHI). 
 

Endringer i regler for smittekarantene - fra 13. januar

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som har påvist smitte, er opphevet fra torsdag 13. januar klokken 24.00. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. For oversikt regler og hva du bør gjøre når du har vært nærkontakt med smitte, se under karantene og isolasjon. 


Hvis du får påvist smitte med selvtest

Ring kommunens smittesporingsteam på telefon 408 11 195. Du må også ta en PCR-test på teststasjonen på Festplassen eller Spelhaugen. Følg reglene for isolasjon

Slik har helsestjenestene forberedt seg på mer smitte
 

Tiltak i barnehage og skole i Bergen

Barnehagene, skolene og SFO går over til grønt nivå fra tirsdag 18. februar. Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk. Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Merk at karantene for øvrige nærkontakter er fjernet og erstattes med hyppig testing. Slik tar du selvtest

I tråd med lokalt vedtak for Bergen er det ikke smøremåltid i barnehage og skole, barnehager og SFO har mulighet for redusert åpningstid til 08.30-15.30 og hjemmeskole kan være aktuelt ved smitteutbrudd. 

Skoler i Bergen kommune:  kommunale skoler og kommunale barnehager. Veiledere om smittevern i barnehager og skoler: Gult nivå i barnehager | Gult nivå på barneskolerGult nivå på ungdomsskolerRødt nivå på videregående skoler

Unntaket fra fraværsregelen gjelder ut skoleåret 2021/2022.  


Høyere utdanning

Fra 14. januar er høyskoler, universitet og fagskoler anbefalt å tilrettelegge for mer fysisk undervisning, men må følge generelle smittevernråd om avstand, lufting og hjemme om man er syk. Anbefalt gruppestørrelse i mindre klasserom er maks 30 personer med en meters avstand. I større auditorium gjelder antallsbegrensning for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.


Hva gjør du hvis du blir syk?

Vi er mest smittsomme de første dagene med luftveissymptomer (hodepine, tett nese, feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand). Ved symptomer på luftveisinfeksjon, bli hjemme og test deg. Tester du positivt, må du isolere deg. Tester du negativt, bør du bli hjemme til du føler deg bra og har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Barn bør holdes hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer eller sykdomsfølelse. Barnet kan gå i barnehage eller skole når symptomene er i bedring, formen er fin og barnet har vært feberfri i minst 24 timer, uten å ha tatt febernedsettende medikamenter. Barnet kan komme tilbake selv om det fortsatt har restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet eller lett hoste. I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk begrenses, og unngå besøk av voksne og barn som har luftveissymptomer. 

Trenger du legehjelp, kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117.
 

Serveringssteder – påbud   

Fra 14. januar skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og slutte å drikke alkohol på skjenkestedet senest klokken 23.30. Alkohol kun som bordservering. Krav om avstand og munnbind (unntatt ved bordet). Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. Les mer i veileder for serveringsbransjen
 

Arrangementer – påbud - nytt fra 21. januar

PRIVAT SAMMENKOMST: på offentlig sted, og i lånt eller leid lokale. Fra 14. januar maksimalt 30 personer innendørs, 50 personer ved minnestund. Munnbindpåbud for publikum innendørs. Utendørs maks 50 personer.  Som private sammenkomst regnes familie- og vennesammenkomster samt andre sosiale tilstelninger med arbeid og skole, inkludert tilstelninger etter seremonier. 

OFFENTLIG ARRANGEMENT: Maksimalt 30 personer innendørs uten faste tilviste plasser. Fra 21. januar: 1500 personer på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser. Det der er flere enn 200 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, , fordelt på kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Ved utendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det fra 21. januar være inntil 3000 personer. Der det er flere enn 500 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer.

 Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene. Munnbindpåbud for publikum innendørs når man ikke kan holde avstand. Dette omfatter for eksempel kultur- og idrettsarrangementer, seminarer og livssynssamlinger. Les mer på regjeringen.no

BARN OG UNGE UNDER 20 ÅR: Ingen anbefaling om å utsette innendørs arrangementer. Utendørs arrangementer tilknyttet kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne.

Ansatte og oppdragstakere skal ikke regnes med i antallet.  Ansvarlig arrangør skal føre lister over hvem som er til stede, og sørge for at krav om smittevern, avstand og munnbind etterleves. Det er unntak fra krav om avstand mellom utøvere, deltakere på enkelte kurs og personer i samme kohort i barnehage eller barneskole.


Religiøse samlinger og livssynssamlinger

Begravelser og bisettelser følger regler for offentlig arrangement (se over). Ved minnestunder etter begravelser og bisettelser maksimalt 50 personer innendørs. Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn. 


Kultur, idrett og fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig. 

BARN OG UNGE UNDER 20 ÅR:  Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt. Innendørs er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse eller kohort. Kan gjennomføres med kontakt om det er nødvendig. 

OVER 20 ÅR: Fra 14. januar aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig. Innendørs maks 20 personer og en meters avstand. To meters avstand ved høy intensitet. Toppidrett som normalt, med smitteverntiltak.

FORNØYELSESPARKER, LEKELAND OL. Skal fortsatt holdes stengt. 

TRENINGSSENTRE, SVØMMEHALLER OSV: Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og liknende kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening. 

Nasjonalt krav om smittevernfaglig drift. Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre har virksomheter plikt til å registrere gjester som samtykker til det.  Se også: Helsedirektoratet har veiledere til bransjer
 

Arbeidsplasser – påbud 

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. Anbefaling om en meters avstand og bruk av munnbind om det ikke er mulig å holde avstand. Krav om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet, med mindre det er satt opp fysiske skiller. Anbefalt god ventilasjon eller lufting om man er mange personer i et rom over tid. 


Kollektivtrafikk

Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel. Krav om munnbind når du ikke kan holde avstand. Påbud om munnbind i drosje. 
 

Besøksrestriksjoner på sykehjem

Se hvilke regler som gjelder for besøk på sykehjem nå


Hygieneråd og risikogrupper for covid-19

Les mer her
 

Koronasertifikat

Les mer om reglene på egen side.
 

Innreise til Norge, karantene og karantenehotell

Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge, samt teste seg ved ankomst Norge. Uvaksinerte og personer uten verifiserbart koronasertifikat må også teste seg før avreise til Norge, og må i karantene dersom de kommer fra et område med karanteneplikt. Se innreise til Norge på regjeringen.no  for regler og eventuelle unntak. 

Merk at regler for reisekarantene avhenger av din vaksinasjonsstatus og smittestatus for landet du kommer fra. Følg med på smittestatus for land på kartet til FHI og UD sin reiseinformasjon. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, se Re-open EU.

Informasjon om karantenehotell i Bergen
 

Nasjonale veiledere

Forenklet oversikt over nasjonale regler og anbefalinger på regjeringen.no | Covid-19-forskriften beskriver påbudHelsedirektoratet har veiledere til bransjerHelsenorge.noFHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 
 

Abonner på nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune 
 

Har du spørsmål?

For spørsmål om nasjonale regler, ring nasjonal koronatelefon på 815 55 015. Helsedirektoratets postmottak er postmottak@helsedir.no NB: Postmottak i Helsedirektoratet har i liten grad kapasitet til å svare på synspunkter og forespørsler om begrunnelser. Mer kontaktinfo her.

Har du spørsmål om lokale regler for Bergen, samt fremdrift vaksinering og test i Bergen. Se kontakt for spørsmål her.