Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Regjeringen har innført nasjonale koronatiltak som gjelder til og med 14. april. Bergen følger nasjonale smittevernregler. Her får du oversikt.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES
 

OPPDATERT 8. APRIL:

Dette er endret fra fra 25. mars (regjeringen.no). Regjeringen vil ta en ny vurdering av nasjonale regler innen 14. april.  Oversikten under er oppdatert. Regjeringens plan for gradvis gjenåpning ser du her

Nasjonale veiledere:
Covid-19-forskriften i lovdata beskriver påbud | Helsedirektoratet
Helsenorge.no | FHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 
 

REGLER OG ANBEFALINGER FOR BERGEN FRA 25. MARS:

(Virksomheter oppfordres til å sjekke utdypende detaljer i Covid-19-forskriften.)

Regler for deg som er vaksinert

Det er viktig at også vaksinerte fortsatt følger gjeldende smittevernråd. Siden vaksinene hindrer sykdom, vil de også hindre smittespredning, men vi vet ikke ennå i hvor stor grad. Mer om effekt av vaksinen på FHI.no
 

Avstand og munnbind

Én-meteren er nå to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du nå holde minst to meters avstand til. Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. Personer i karantene er påbudt å bruke munnbind om de må ta offentlig transport, og smittede personer bør bruke munnbind når de ikke kan holde avstand til dem de bor med. Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind. Det anbefales fra smittevernmyndighetene at det brukes munnbind ved henting og levering i barnehage og SFO.
 

Besøk og sosial kontakt

Det er anbefalt å begrense sosial kontakt, og helst møte folk utendørs. Man bør ikke ha besøk av flere enn to gjester samtidig, i tillegg til de som bor i husstanden. Ha helst kontakt med de samme over tid. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. Ved høyt smittenivå frarådes overnattingsbesøk. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 

Regler og råd for ramadan

Myndighetenes regler og anbefalinger i forbindelse med koronaviruset må følges, også under ramadan. Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn to gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs i egen hage.

Alle arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer. Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement. Se flere råd om ramadan på helsenorge.no
 

Innenlandsreise

Det er anbefalt å unngå unødvendig reise innenlands. Å reise hjem for studenter er å regne som nødvendig reise. Det samme er reise til jobb når det ikke er mulig med hjemmekontor.

Du kan reise til hytte og fritidsbolig sammen med personer fra egen husstand. Kommer du fra et område med høy smitte, bør du ikke overnatte på hotell eller tilsvarende overnattingssteder. Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Husk å ta koronatest når du har vært utsatt for smitterisiko på reise!

Her ser du regjeringens råd for påsken

Disse bør teste seg

 

Trening, kulturøvinger og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne.  De er også unntatt fra regelen om avstand når aktiviteten krever det. Idrettsarrangement for barn fra samme kommune er tillatt med maks 50 personer både innendørs og utendørs (alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngår i beregningen av det totale antallet personer). For utendørs idretter barn og unge, uten nærkontakt, kan man ha konkurranser med deltakere fra hele regionen. De vanlige arrangementsreglene gjelder. For utdyping av regler arrangementer, se Covid-19-forskriften § 13a-13d

Fra 25. mars er det forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Treningssentre kan holde åpent for personer som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for bosatte i andre kommuner, ved timebestilt individuell trening, samt rehabilitering og opptrening individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Toppidretten anbefales fortsatt å utsette alt seriespill. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. 

Status for kommunens kulturtilbud
Status for kommunens idrettstilbud

Følg ellers nasjonale veiledere. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk. Nasjonal veileder for idrett, kultur og frivillige organisasjoner | Norges Musikkråds veileder for musikkøvelser | Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) | Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner (Frivillighet Norge)
 

Svømmehaller, fornøyelsesparker ol.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde åpent for skolesvømming, svømmekurs og trening personer under 20 år samt for toppidrettsutøvere. Behandling og rehabilitering er tillatt en til en og i små grupper med arrangør.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud er stengt.
 

Arrangementer

Alle arrangementer som ikke er strengt tatt nødvendige, bør avlyses til etter 14. april.

Ellers gjelder nasjonale regler med maks ti deltakere på innendørs privat arrangement i leid eller lånt lokale, og 20 deltakere på utendørs privat arrangement. Ved innendørs offentlig arrangement kan det være 20 personer med faste, tilviste sitteplasser. For personer under 20 år tillates 50 personer på idrettsarrangementer for idrettslag i samme kommune. På utendørs offentlig arrangement kan det være 50 personer.

Det er krav om avstand og evt. vakthold om behov. Et privat arrangement er for eksempel tilstelninger etter seremonier og samlinger i forbindelse med skole, arbeid og familiemarkeringer. Et offentlig arrangement er kultur- og idrettsarrangementer, seminarer, kurs, medlemsmøter og andre faglige samlinger, livsynssamlinger og seremonier, varemesser og midlertidige markeder. Organiserte kulturøvelser og trening, samt sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning er ikke å regne som et arrangement. For utdyping av regler for arrangement, se paragraf 13 i Covid 19-forskriften.
 

Begravelse, gudstjenester og livssynssamlinger

Ved innendørs begravelse og bisettelse er det tillatt med maks 50 personer til stede med faste, tilviste plasser på selve seremonien. Utover det gjelder vanlige regler for arrangementer for religiøse markeringer og livssynssamlinger. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune.
 

Barnehager, skoler og studiesteder

Barnehager, barne- og ungdomsskole og videregående skoler er på gult nivå. Se nettsiden til din skole og barnehage for praktisk informasjon om gjennomføring. Alle besøkende og utenforstående arbeidere, som posten, håndverkere og vareleverandører, anbefales å bruke munnbind i barnehager og skoler i tråd med de nasjonale tiltakene.

Ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal det være digital undervisning fra og med 25. mars. 

Nasjonal veileder for utdanning: Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (beskriver skillet grønt, gult og rødt nivå). 
 

Hjemmekontor

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. For øvrig gjelder Helsedirektoratets veiledning for hjemmekontor
 

Serveringssteder

Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet fra og med natt til torsdag 25. mars. Les mer
 

Butikker og kjøpesentre

Det er anbefalt at du kun benytter deg av kjøpesentre og varehus i kommunen der du bor.

Butikker og kjøpesentre bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand. Ellers gjelder nasjonale veiledere for smittevern, det vil si tilrettelegge for god hygiene og sikre god avstand mellom handlende. Nasjonale veiledere for bransjer: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og Covid-19-forskriften om krav til virksomheter.
 

Utenlandsreise, karantene og karantenehotell

Reiser til utlandet frarådes. Personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser, må oppholde seg på karantenehotell hele karanteneperioden (gjelder fra 29. mars). Karantenetiden er ti døgn, eller syv døgn ved to negative tester. Les mer om karantene og karantenehotell her.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, på flyplass eller grenseovergang. Kun norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge, kan reise inn i Norge. Les mer om reglene på regjeringen.no.

Følg smittestatus for land på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon.
 

Aktivitessentre for eldre og miljøstuer i omsorgsboliger

Aktivitetssentre og miljøstuer holder åpnet, men har noe redusert kapasitet på grunn av økt smittevern. Les mer
 

Besøk på sykehjem

Det er lagt til rette for daglige besøk på langtidssykehjemmene og korttidssykehjemmene. Besøkende som kommer fra kommuner med tiltaksnivå A bør avlegge negativ test tatt innen 48 timer før besøk. Les mer om regler for sykehjem her. 

Kollektivtrafikk

Unngå å reise kollektivt om du kan. Bruk munnbind. Det gjelder også i taxi.

Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no
 

De viktigste smittevernrådene:

Uansett hvor du ferdes og hva du gjør, følg de universelle smittevernreglene:

Trenger du legehjelp?

Kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117.  For nytt om vaksinering, endringer i smittevernregler og smittetall i Bergen, abonner på nyhetsbrev her
 

Lurer du på noe?

Spør chat-roboten Kommune-Kari nede i høyre hjørne, eller chat med et menneske helt nederst (rød knapp "Spør kommunen").

Takk for at du viser samfunnsansvar og solidaritet med dine medmennesker!

Slik blir vaksineringen i Bergen