Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Her får du oversikt over påbudte smitteverntiltak for Bergen, nasjonale føringer og råd til befolkningen. Vask hendene, hold avstand, og bli hjemme om du er syk.

OPPDATERT 27. OKTOBER:

Nasjonale innstramminger

Regjeringen har innført nye nasjonale innstramninger som vil gjelde fra 28. oktober og i fem uker. Oversikten under er oppdatert med disse. De nasjonale bestemmelsene defineres i Covid-19-forskriften
 

Nye lokale tiltak

På grunn av høye smittetall i Bergen innfører byrådet nye tiltak i Bergen gjennom en ny lokal forskrift som gjelder fra torsdag 29. oktober og i fire uker. Oversikten under er oppdatert med korrekt informasjon etter dette. 


OVERSIKT SMITTEVERNREGLER OG RÅD TIL BEFOLKNINGEN: 

Arrangementer og private sammenkomster

PRIVATE SAMMENKOMSTER:  I Bergen innføres forbud mot private sammenkomster med over 10 deltakere, og forbud mot sammenkomster der en meters avstand ikke overholdes. Regjeringen anbefaler dessuten at kun fem av gjestene kan være fra en annen husstand enn din egen. Det gis unntak fra antalls- og avstandskravet for barn som er i samme kohorter i barnehage og barneskole. Privat arrangør skal følge smittevernregler og føre oversikt over alle som er til stede for å lette et eventuelt smittesporingsarbeid. Listen slettes etter ti dager. Med private sammenkomster menes alle private og løsere arrangementer både innendørs og utendørs. Arrangør eller vert for arrangementet telles med i antallet. 

ARRANGEMENT PÅ OFFENTLIG STED: I Bergen blir det forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede når det ikke er fast seteplassering. Ved fast seteplassering gjelder nasjonale bestemmelser om maks 200 til stede. Utendørs er det ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med mer enn 200 deltakere til stede samtidig. Antallet inkluderer ikke ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Smittevernregler må følges, og arrangør må føre gjestelister over deltakere.

Med arrangementer menes idretts- og kulturarrangementer (men ikke organisert trening, øvelser og prøver), samt andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke. Se paragraf 13 i Covid 19-forskriften for utdyping av hva som er et arrangement. 

Det gis ikke unntak eller dispensasjoner fra bestemmelsene.
 

Koronaråd for halloween

gresskar
DROPP KNASK ELLER KNEP: For å begrense smittespredning bør man ikke ringe på til fremmede for knask eller knep på Halloween.
Bilde: Unsplash

For å begrense smitte bør ingen ringe på hos fremmede for knask eller knep i Bergen. Det er fint å finne andre måter å feire halloween på enn den tradisjonell knask eller knep-runden i hele nabolaget. Bergen kommune følger utover dette de nasjonale anbefalingene for halloween som du leser her
 

Munnbind på kollektivtrafikk, serveringssteder og butikker

I Bergen blir det krav til bruk av munnbind på kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre, serveringssteder og restauranter) der 1-meters avstandskravet ikke kan overholdes. Kravet gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder.

Slik bruker du munnbind riktig

Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no


Besøksrestriksjoner på sykehjem

Fra 23. oktober er det innført besøksrestriksjoner med maks en times besøk per uke, og kun inntil to faste besøkende per beboer/pasient. Sykehjemmet setter selv opp besøkstider. Regler for besøk på sykehjem i Bergen blir oppdatert her. 

Se ellers: Nasjonal veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering
 

Smittevern på serveringssteder

Det innføres krav om gjesteliste på alle serveringssteder, også de uten alkoholservering.  Gjester som ikke vil legitimere seg, skal avvises. Gjester og ansatte skal bruke munnbind når de beveger seg i lokalet, når avstandskravet på en meter ikke kan overholdes. For utesteder med alkoholservering innføres innslippsstopp klokken 24.00. Det innføres også stopp av salg av alkoholholdig drikke i gruppe 3 (brennevin) klokken 24.00. Lydnivå på utesteder og serveringssteder skal ikke overstige et nivå der gjester kan holde en samtale med 1 meters avstand. 

Alle barer, utesteder og serveringssteder skal ellers følge nasjonale smittevernregler, ved å legge til rette for minst en meters avstand til personer i annen husstand og utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold. Alkoholservering skal skje som bordservering.

Mer om krav, tips og råd til serveringssteder finner du her 


Samvær med andre

Regjeringen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Du og dine nærmeste kan omgås normalt (du bestemmer selv hvem dine nærmeste er, men det bør ikke være for mange). Ellers: Hold avstand til andre, unngå fysisk kontakt og treff gjerne folk utendørs. Husk at ved å begrense antall nærkontakter, så gjør du arbeidet med smittesporing enklere, og du bidrar til å redusere spredningen ved smitte.

Barn og unge kan være sammen og leke sammen, men begrens antall nærkontakter når det er mulig. Barn og unge i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen kan være sammen. Aktiviteter for unge under 20 år kan gjennomføres uten krav til en meters avstand, men da inndelt i faste, mindre grupper. Flere råd for samvær barn og unge
 

Oppfordrer til hjemmekontor 

Alle i Bergen kommune som kan ha hjemmekontor, skal ha dette. Andre offentlige og private aktører med arbeidsplasser i Bergen oppfordres om å gjøre det samme.
 

Vask hendene, hold avstand og bli hjemme om du er syk

Dette er fortsatt de aller viktiste smittevernreglene. Uansett hvor du ferdes utendørs, på bussen, på reise, i butikker eller på serveringssteder, er det tre gode huskeregler som alltid gjelder i hverdagen:

Rene hender
RENE HENDER: Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann, bruk eventuelt håndsprit, unngå å ta på samme ting som andre, og ikke ta deg til ansiktet. Dette er grunnleggende for ditt bidrag til å forebygge smittespredning.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz
  1. Hold deg hjemme om du er syk, og respekter gjeldende regler for karantene og isolasjon. Bestill smittetest om du mistenker koronavirus.
  2. Ha rene hender, unngå å ta deg til ansiktet. 
  3. Hold minst en meters avstand til andre enn dem du lever med til vanlig.

Kommunens smittevernoverlege forklarer hvorfor.
 

Bestille test, sjekke symptomer og få legehjelp

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes for koronavirus. Symptomer kan være feber, hoste, tungpustethet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals og eller generell sykdomsfølelse. Trenger du legehjelp, kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117. Har du ingen symptomer på smitte, og har ikke vært nærkontakt til smitte, er det ikke nødvendig å teste seg. 

Mer om testing, symptomer og legehjelp her

Regler for karantene og isolasjon
 

Når bør barn være hjemme fra barnehage og skole?

Barn som nyser
SYK ELLER BARE NYSER? I veilederne for skole og barnehage finner du detaljerte råd for når barnet bør holde seg hjemme. Hovedregel: syk med luftveissymptomer = bli hjemme. Nysing eller allergi = du kan gå på skolen og i barnehagen
Bilde: Håvard Holme

I skoler og barnehage er smitteverntiltakene nå på gult nivå. Det innebærer god hygiene, kontaktreduserende tiltak og at alle som er syke, holder seg hjemme til de blir friske. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til situasjonen er avklart. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Barn med symptomer på kjent allergi (nysing, rennende nese, kløe i øyne), eller barn med rennende nese (klart nesesekret), men som ellers er helt friske, kan komme som normalt. 

Les mer om reglene for når man kan og ikke kan møte i barnehage
Les mer om reglene for skole
 

Angående breddeidrett, cuper og kamper

Covid-19-forskriften definerer stevne, cup og kamp som et idrettsarrangement, men organisert trening er ikke et arrangement. Fra 12. oktober er det åpnet for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak. For retningslinjer for treninger se regjeringens veileder smittevern for idrett

Ved idrettsarrangementer og konkurranser for utøvere under 20 år, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede, uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet, inngå i maksimumsantallet. Årsaken er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper. Les ellers svar på ofte stilte spørsmål om arrangementer på regjeringen.no 
 

Musikkøvelser og kor

Bergen følger nasjonale veiledere for øvinger innen kultur og amatørkultur som har egne smittevernveiledere godkjent av FHI. Det innebærer blant annet at man kan organisere øvinger med inndeling i grupper på inntil 20 personer per gruppe. Flere grupper kan delta, og avstandskravet mellom grupper er det samme som mellom personer. Øvingsrommet må være tilpasset størrelsen på gruppen. Se nasjonal veileder for smittevern ved musikkøvelser. Se også nasjonal veileder for kultur og frivillige organisasjoner på Helsedirektoratets side
 

På trening, i svømmehall og andre aktiviteter

Vær nøye med håndhygiene, bruk hånddesinfeksjon om du ikke har tilgang til håndvaskvask. Tørk av felles utstyr før og etter bruk, hold avstand. På trening skal det legges til rette for en meters avstand, to meters avstand på trening med høy intensitet. Det er ingen risiko for å bli smittet med covid-19 gjennom badevannet i svømmebasseng. Men husk avstand til andre.  Se ellers veileder for idrett og trening på Helsedirektoratet sine sider
 

Om bruk av munnbind

Bergen kommune følger Folkehelseinstituttet: Munnbind anbefales ikke på generelt grunnlag, men i situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre og når det er mer enn 100 nye smittetilfeller per uke per  per 100.000 innbyggere. 
 

Innenlandsreise og smittevern på reise

Innenlandsreiser er tillatt, så sant du reiser på en måte der du unngår å spre smitte. Ved smitteutbrudd vil det være klokt å begrense reiser til det som er nødvendig. Innenlandsreiser utløser ikke karanteneplikt. Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på reise siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers.
 

Reiser til utlandet og karanteneplikt

Unngå alle unødvendlige reiser til utlandet. Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning (rød og rødskravert status), skal du rett i karantene i 10 døgn. Du har lov til å reise rett til oppholdsstedet med planlagt transportmiddel, men unngå nær kontakt med andre. Karantenen skal fullføres selv om du har testet negativt på koronatest. Kommer du fra land som i ettertid får status som rødt, må du være spesielt oppmerksom på symptomer på covid-19. Følg status på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (rød og skraverte land) og UD sin reiseinformasjon. Regjeringen har skjerpet karantenereglene for utenlandske arbeidstakere

Mer om karanteneregler og hva du gjør etter at du har tatt test.
 

Test etter reise til utlandet

Flesland fylplass
REISERÅD OG KARANTENEPLIKT KAN ENDRES PÅ KORT VARSEL: Vær klar over at smittesituasjonen og reiserådet kan endre seg raskt. Å reise utenlands medfører betydelig usikkerhet. Alle bør tenke seg godt om før de reiser.
Bilde: Andrew Buller

Reisende som kommer til Norge fra utlandet, kan teste seg på teststasjonen på Flesland. Kommer du via innenlands flyvning, får du ikke testet deg på Flesland. Ring koronatelefonen for å avtale test, 55 56 77 00. Reisende som kommer sjøveien til Bergen, kan teste seg på teststasjonen i Hurtigruteterminalen. Hvis du kommer med bil fra danskebåten eller Hurtigruten, kan du parkere utenfor ankomsthallen og gå inn for å ta test. 

Se oversikt teststasjoner og åpningstider
 

Reiseråd for risikogrupper

Ved lite smitte i samfunnet, kan personer med lett forhøyet risiko reise som andre, men de bør være ekstra oppmerksomme på de generelle smitteverntiltakene. Personer med klart forhøyet risiko må gjøre en individuell vurdering om de bør reise og hvem de bør reise med. Vurder reisens varighet, hvor tett man vil være med reisefølge man normalt ikke er sammen med, tilgang på helsehjelp og hvor lett det er å reise hjem ved sykdom. Hvis smitten i samfunnet øker, frarådes personer med høy risiko å reise. De med lett forhøyet risiko bør også vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser.  Les mer om reise og ferie på FHI.no.
 

Til deg som får besøk fra utlandet

Som vertskap for gjester fra utlandet har du ansvar for å tilrettelegge for gode rutiner for å hindre smittespredning. Les hvordan på helsenorge.no.
 

Turist i Bergen og syk?

Er du på besøk i Bergen og blir syk med luftveissymptomer? Ring koronatelefonen for å avtale test på telefon 55 56 77 00. Testen er gratis. Er du så syk at du trenger helsehjelp, ring legevakten på telefon 116 117. Bergen legevakt ligger ved Danmarks plass i gåavstand fra sentrum. Ved behov for isolasjon, kan du søke om opphold i kommunens koronahotell (se et stykke ned på siden). Hvis du har private transportmuligheter, kan du også kjøre hjem for å gjennomføre karantene eller isolasjon i egen bolig.

Mer om sykdom, testing og smitte


Helsepersonell i Bergen kommune må ta to koronatester etter reise utenfor Norge

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene som jobber med pasienter, skal ha to korona-tester før de kan jobbe med pasienter. I samsvar med endret råd fra Folkehelseinstituttet har byrådet utvidet kravet til testing til personer som kommer fra gule land og områder utenom Norge. 
 

Offentlige toaletter

De offentlige toalettene i Skur 8 på Dreggekaien og Skur 11 på Bryggen (nær Torget) desinfiseres på kontaktflater og berøringspunkt flere ganger daglig. Her finner du kart over toaletter i sentrum.


Har du flere spørsmål eller trenger noen å snakke med?

Her tar du kontakt. Og koronatelefonen vår 55 56 77 00 er åpen hverdager mellom 08.00-20.00 og helger mellom 09.00-14.00.

Med felles innsats kan vi begrense smittespredning i Bergen. Takk for at du følger rådene!

Teststasjon Laksevåg
DROP IN: På teststasjonen på Spelhaugen kan du møte og få test uten timebestilling. På bildet sjef for legevakten, Dagrun Waag Linchausen.
Bilde: Anne Kringstad