Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Det er vedtatt en regional forskrift for bergensregionen, som gjelder i tillegg til den lokale forskriften. Her får du oversikt.

ENGLISH / FLERE SPRÅK

OPPDATERT 7. DESEMBER:

Regjeringen med strengere koronatiltak

Regjeringen innfører strengere koronatiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten og forsinke spredningen av omikron. Se regjeringen.no for de nye reglene.  Reglene vil også gjelde i Bergen og trer i kraft natt til torsdag 9. desember. Oversikten under vil bli oppdatert. 

Fra tidligere er det vedtatt lokal forskrift (direkte lenke) om munnbind og serveringssteder, regional forskrift for bergensregionen, om munnbind, arrangementer og serveringssteder.  

Smittevernregler og anbefalinger for Bergen:

Illustrasjon: tegning av person med munnbind
undefined
Bilde: undefined

Munnbind - lokalt og regionalt påbud

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, er det påbudt å bruke munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i drosje, på kollektivtransport og på innendørs stasjonsområder. Det er også nasjonalt krav om bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenester. Utover dette anbefales munnbind innendørs i alle steder i offentlig rom når mange er samlet og man ikke kan holde avstand, som på kino, arrangementer og livssynssamlinger. 

Krav om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind (FHI)
 

Serveringssteder - lokalt og regionalt påbud 

Det er krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkeløyve. Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal føre oversikt over gjester – med navn, telefonnummer, tidspunkt og dato. Gjester skal få informasjon om at stedet fører en slik oversikt. Serveringsstedet skal oppbevare listen i tråd med krav til personvern og slette den etter fjorten dager.
 

Arrangementer – regionalt påbud

Det kan ikke være flere enn 100 deltakere ved private innendørs arrangementer i lånt eller leid lokale. Som private arrangementer regnes familie- og vennesammenkomster samt andre sosiale tilstelninger med arbeid og skole, inkludert tilstelninger etter seremonier. 

Ved offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser kan det maksimalt være 600 deltakere, fordelt i kohorter på opptil 200. Dette omfatter for eksempel kultur- og idrettsarrangementer, seminarer og livssynssamlinger. 

Ansatte og oppdragstakere skal ikke regnes med i antallet.  Ansvarlig arrangør har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften, samt ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.
 

Sosialt – anbefaling

Bruk av munnbind anbefales innendørs i alle offentlige rom der mange er samlet samtidig og det er risiko for at man ikke kan holde avstand, for eksempel på kino, teater, konserter og andre typer arrangementer innen kultur, idrett og trossamfunn, på konferanser og ulike typer tilstelninger.  
Vi oppfordrer deg til å beholde munnbindet på under hele arrangementet – også når du sitter på plassen din.

Begrens antall nærkontakter, hold mer avstand til personer utenfor din egen husstand, dropp håndhilsning og unngå å klemme andre enn dine nærmeste. 
 

Husstandsmedlemmer til smittet – lokal anbefaling

Lokal anbefaling: Hvis en i husstanden er smittet av covid-19, skal husstandsmedlemmer og andre tilsvarende nære gå i karantene frem til negativ test foreligger. Det gjelder også barn. I Bergen er det anbefalt at husstandsmedlemmer i tillegg holder seg hjemme 3-4 dager. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Perioden du er hjemme, bør begynne og avsluttes med en negativ selvtest. Har du jobb der det ikke er mulig å ha hjemmekontor, vær ekstra påpasselig med smittevern. Dersom du har eller får symptomer, hold deg hjemme og test deg. 

I tråd med nasjonale regler må vaksinerte også teste seg på nytt senest etter sju dager, mens uvaksinerte må teste seg selv daglig i syv dager, eller annen hver dag med PCR-test på teststasjon. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Ved mistanke om omikron-smitte: Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter skal teste seg og gå i karantene i 10 dager. De kan teste seg ut av karantene etter syv dager. Andre nærkontakter trenger ikke karantene, men må ta PCR-test så snart som mulig og mellom 3 og 7 dager etter siste nærkontakt med smittet. Unngå om mulig nærkontakt med andre personer frem til første negative test. 
 

Hvis du får påvist smitte

Tar du selvtest, og den viser at du er smittet med koronavirus (positiv test), må du ringe kommunens smittesporingsteam på telefon 408 11 195. Du må også ta en PCR-test på teststasjonen på Festplassen eller Spelhaugen. 

Ved påvist smitte må du være isolert i fem dager (syv dager ved mistanke om omikron-smitte), uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.  Etter dette må du være feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater før du kan bryte isolasjonen. Det gjelder også barn. Les mer om reglene for isolasjon på FHI.no
 

Hva gjør du hvis du blir syk?

Vi er mest smittsomme de første dagene med luftveissymptomer (hodepine, tett nese, feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand). Ved symptomer på luftveisinfeksjon, bli hjemme og test deg. Tester du positivt, må du isolere deg. Tester du negativt, bør du bli hjemme til du føler deg bra og har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Barn bør holdes hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer eller sykdomsfølelse. Barnet kan gå i barnehage eller skole når symptomene er i bedring, formen er fin og barnet har vært feberfri i minst 24 timer, uten å ha tatt febernedsettende medikamenter. Barnet kan komme tilbake selv om det fortsatt har restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet eller lett hoste. I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk begrenses, og unngå besøk av voksne og barn som har luftveissymptomer. 

Trenger du legehjelp, kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117.
 

Arbeidsplasser

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel 50  prosent, når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
 

Barnehager og skoler 

Barn i barnehage og elever i klasser eller trinn med utbrudd trenger ikke gå i karantene, men blir anbefalt å ta to selvtester i uken hjemme. Foresatte vil få ansvar for å følge dette opp med eget barn. Trafikklysmodellen med ulik grad av smittevernnivå skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Regjeringen har gjeninnført unntaket fra fraværsregelen ut skoleåret.  Her finner du alle kommunale skoler og kommunale barnehager i Bergen kommune. 
 

Besøksrestriksjoner på sykehjem

Se hvilke regler som gjelder for besøk på sykehjem nå
 

Test i Bergen

Slik får du gratis test og selvtest i Bergen 
 

Vaksinering i Bergen

Se informasjon og åpningstider for dose 1, 2, 3 og oppfriskningsdose her.
 

Innreise til Norge, karantene og karantenehotell

Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge, samt teste seg ved ankomst Norge.

Uvaksinerte og personer uten verifiserbart koronasertifikat må også teste seg før avreise til Norge, og må i karantene dersom de kommer fra et område med karanteneplikt. Det er egne regler for reisende fra Sør-Afrika og omkringliggende land i forbindelse med omikron-varianten. Se innreise til Norge for regler og eventuelle unntak.

Merk at regler for reisekarantene avhenger av din vaksinasjonsstatus og smittestatus for landet du kommer fra. Følg med på smittestatus for land på kartet til FHI og UD sin reiseinformasjon. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, se Re-open EU.

Informasjon om karantenehotell i Bergen
 

Nasjonale veiledere

Forenklet oversikt over nasjonale regler og anbefalinger på regjeringen.no | Covid-19-forskriften beskriver påbudHelsedirektoratetHelsenorge.noFHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 
 

Abonner på nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune 
 

Har du spørsmål?

For spørsmål om nasjonale regler, ring nasjonal koronatelefon på 815 55 015. Helsedirektoratets postmottak er postmottak@helsedir.no NB: Postmottak i Helsedirektoratet har i liten grad kapasitet til å svare på synspunkter og forespørsler om begrunnelser. Mer kontaktinfo her.

Har du spørsmål om lokal forskrift for Bergen, samt fremdrift vaksinering og test i Bergen. Se kontakt for spørsmål her.