Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Byrådet har opphevet lokale anbefalinger og følger nasjonale regler og anbefalinger fra 17. september, med ett unntak. Her får du oversikt.

INFORMATION IN DIFFERENT LANGUAGES

OPPDATERT 17. SEPTEMBER

SMITTEVERNREGLER OG ANBEFALINGER FOR BERGEN:

Bergen går over til nasjonale koronatiltak fra 17. september.  Oversikten under er oppdatert. 

Lokale regler: 

Serveringssteder

Byrådet viderefører bestemmelse om at skjenketid harmoniseres slik at man kan skjenke like lenge ute som en har bevilling for inne frem til og med 30. september. 

Ellers følger Bergen nasjonale retningslinjer. Det innebærer at serveringssteder må følger reglene for forsvarlig drift. De skal sørge for at det er minst en meter mellom sitteplassene. Serveringssteder med skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter klokken 24.00 og servering av alkohol skal kun skje ved bordservering. Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Nasjonale tiltak og anbefalinger:


I tillegg til lokale tiltak gjelder nasjonale regler og anbefalinger i Bergen. Nyttige nasjonale veiledere:
Oversikt nasjonale regler og anbefalinger på Regjeringen.no  | Plan for trinnvis gjenåpningCovid-19-forskriften beskriver påbud | Helsedirektoratet | Helsenorge.no | FHI om helsefaglige råd, fakta og smittevernveiledere 

Hygiene og begrens antall nærkontakter

Det fortsatt viktig å holde avstand, ha god håndhygiene og bli hjemme hvis du er syk. Innbyggerne oppfordres også til å begrense antall nærkontakter.

Følg tall for antall smittede i Bergen

Munnbind 

Det er nasjonalt påbud om munnbind for personer i reise- og smittekarantene om de må ta offentlig transport, og nasjonal anbefaling om at smittede personer og husstandsmedlemmer bruker munnbind når de ikke kan holde avstand.  Barn under 12 år trenger ikke bruke munnbind. Heller ikke de som av medisinske aller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Mer om bruk av munnbind på FHI.
 

Gjester i hjemmet 

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Alle bør holde én meters avstand, så det er viktig å ikke ha flere gjester enn du har god plass til. Beskyttede personer regnes ikke med i tellingen av gjester.  Beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Barn og unge kan ha besøk av barnehage- eller barneskolekohorten.  
 

Studiesteder

Studiesteder kan ha mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing. Ved forelesninger og sammenkomster bør man registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. 

Nasjonal veileder for utdanning: Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (beskriver skillet grønt, gult og rødt nivå). 


Besøksrestriksjoner på sykehjem

Det vil fortsatt være noe besøksrestriksjoner på sykehjem. Les mer
 

Arbeidsliv og hjemmekontor

Nasjonalt er det anbefalt med økt tilstedeværelse på arbeidsplassen, og kun delvis hjemmekontor eller fleksibel arbeidstid. Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. På arbeidsplassen må man fortsatt følge generelle smitteverntiltak, og det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle. De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Sosiale tilstelninger for ansatte i bedrifter og organisasjoner følger reglene for offentlig arrangement, forutsatt at det skjer i regi av en ekstern aktør. (Andre tilstelninger for ansatte må fortsatt følge regler for privat arrangement.)
 

Barnehage og skole

Barn og unge som er nærkontakt til en smittet i barnehage eller skole, kan få unntak fra smittekarantene dersom de tester seg jevnlig i tråd med bestemte regler. Les reglene for test for karantene her. Skolene og barnehagene i Bergen er i hovedsak på grønt nivå. Den enkelte skole og barnehage informerer direkte via sine nettsider ved endringer. 
 

Regler for vaksinerte

Smittevernregler kan variere avhengig av din vaksinestatus, og hvorvidt du har vært syk med covid-19. Det skilles mellom "fullvaksinert" og "beskyttet" (se forkjellen). Der det er ulike regler avhengig av din vaksinestatus, har vi tatt det med under det enkelte punkt.

Slik bruker du koronasertifikatet ditt 

Oppdatert fremdrift for vaksinering i Bergen, fakta om vaksinen og hvordan du bestiller time


Innenlandsreise

Du kan reise innenlands, men ubeskyttede bør planlegge reisen slik at de i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Kommer du fra et sted med høyt smittepress, følg de samme reglene på reise. Test deg om du har vært utsatt for smitterisiko på reise. Disse bør teste seg.


Kollektivtrafikk

Det er ikke en generell anbefaling å bruke munnbind i offentlige transportmidler. 
Skyss.no: Reiseråd i kollektivtrafikken
Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på  Bybanen


Utenlandsreise, karantene og karantenehotell

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia. Det er unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste (lilla land). Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 1. oktober. Husk at du må registrere deg i eget skjema før innreise og har testplikt på grensen. Fullvaksinerte har unntak fra innreiserestriksjoner, det samme har mindreårige barn som reiser med sine foresatte. Mer om regler for innreise på regjeringen.no og på Helsenorge.no (også flere språk).

Mer om karanteneregler og karantenehotell i Bergen.

Merk at regler for karantene og opphold på karantenehotell avhenger av din vaksinasjonsstatus og smittestatus for landet du kommer fra. Følg med på smittestatus for land på kartet til Folkehelsehelseinstituttet (grønne, røde og mørkerøde land) og UD sin reiseinformasjon. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, se Re-open EU.


Test før og etter reise

Bergen kommune tester for å finne smitte i Bergen. Test før reise må du ta hos en privat aktør. Kommunen kan ikke gi ut skriftlig dokumentasjon på testresultat, og har ikke anledning til å garantere svar innen et gitt tidspunkt. Mer om åpningstider teststasjoner og hvem som bør teste seg.


Turist i Bergen?

Er du turist på besøk i Bergen og trenger helsehjelp, ring legevakten på 116 117. Legevakten ligger ved Danmarks plass i gåavstand fra sentrum. Personer uten norsk fødselsnummer kan teste seg på alle kommunens drop-in sentre. Husk legitimasjon. Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på ferie siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers. 


Arrangementer

Hold gjerne arrangementer utendørs fremfor innendørs. Ubeskyttete personer, som kommer fra områder med høyt smittetrykk, bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. 

Arrangører er selv ansvarlig for at arrangement gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk. Kommuneoverlegene/smittevernoverlegen har ikke mulighet til å gjøre en vurdering av hvert enkelt arrangement. For alle arrangementer er det krav om avstand, kun bordservering av alkohol og evt. vakthold om behov.  For utdyping av regler for arrangement, se paragraf 13 i Covid 19-forskriften eller Helsedirektoratets veileder for arrangementer.

PRIVAT SAMMENKOMST (= på offentlig sted eller i lånt eller leid lokale):
Det er nå tillatt med inntil 100 personer i privat sammenkomst, samme regel inne og ute. Vaksinerte må telles med i maksantallet. En privat sammenkomst er for eksempel tilstelninger etter seremonier og begravelser, samt samlinger i forbindelse med skole, arbeid og familiemarkeringer.

OFFENTLIG ARRANGEMENT:
Antall deltakere for innendørs arrangementer med koronasertifikatet: 1500 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser. 5000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Antall deltakere for utendørs arrangementer med koronasertifikatet: 3000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, uten faste tilviste plasser. 10 000 deltakere, delt i kohorter med inntil 500 deltakere i hver, med faste tilviste plasser.

Et offentlig arrangement er kultur- og idrettsarrangementer, vitnemålsutdelinger, seminarer, kurs, medlemsmøter og andre faglige samlinger, livsynssamlinger og seremonier. Varemesser og midlertidige markeder kan ha aktivitet på samme måte som kjøpesentre, men de må registre kontaktopplysninger til de som kommer. Se anbefalingen for kjøpesenter her (helsedirektoratet.no).
 

Begravelse

Begravelse og bisettelser følger reglene for offentlig arrangement. Privat seremoni etterpå følger reglene for privat sammenkomst. 

 

Trening, kulturøvinger og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Anbefalt gruppestørrelse for voksne er 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. Det er unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand der det er nødvendig for å utøve aktiviteten, samt ved idrettsarrangementer innen samme krets og ved kulturarrangementer dersom deltakerne ellers trener eller øver sammen. Fra 2. august kan også voksne delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Toppidrett kan utøves som normalt.

Følg ellers nasjonale smittevernveiledere. Respekter reglene og bli hjemme om du er syk. Nasjonal veileder idrett, kultur og frivillige | Norges Musikkråds veileder for musikkøvelser | Smittevernveileder for treningsvirksomheter (Virke) | Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner.
 

Butikker og kjøpesentre 

Alle kjøpesentre og butikker må drive smittevernfaglig forsvarlig i tråd med covid-19-forskriften og følge smitteverntiltak i egen bransjestandard. Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.  Nasjonale veiledere for bransjer: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
 

Trenger du hjelp?

Legehjelp: Kontakt fastlegen din eller Bergen legevakt på telefon 116 117. Spørsmål: Du kan både ringe oss, chatte og sende en direkte henvendelse vi skjema. Se kontakt for spørsmål her. 
 

Abonner på nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev for nytt om baksinering og smittevernregler

Takk for at du viser samfunnsansvar og solidaritet med dine medmennesker!