Gå tilbake til:
Du er her:
KORONAVAKSINE: Comirnaty fra Pfizer/BioNTech er en av vaksinene mot covid-19 som er godkjent i Norge.
KORONAVAKSINE: Comirnaty fra Pfizer/BioNTech er en av vaksinene mot covid-19 som er godkjent i Norge.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Fakta om koronavaksinen - Spikevax (Moderna) og Comirnaty (Pfizer)

Bergen kommune vaksinerer med mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna. Les mer om vaksinene og vaksineringen med dem.

SIST OPPDATERT 26. NOVEMBER:

I Norge brukes vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna (Spikevax)  mot koronaviruset.  Begge er samme type mRNA-vaksiner; forskjellen er først og fremst at det er ulike produsenter.

Vaksinering med to ulike koronavaksiner

FHI har tidligere anbefalt en kombinasjon de to mRNA-vaksinene for å sikre fremdriften i vaksineringen.  Kryssvaksinering er trygt og erfaringene med dette er gode. 

Du kan du velge vaksinetype

Nå kan innbyggerne kan selv bestemme hvilken vaksinetype de ønsker å motta. Les mer. Merk at alle innbyggere under 30 år anbefales å velge Pfizer.

Krever to doser

Begge vaksinene tas i to doser for å gi full beskyttelse*. Vaksineintervallet skal være på minimum fire uker for voksne. Unge mellom 16-17 år (personer født i 2004 og 2005) anbefales et intervall på 12 uker.  Ungdom mellom 12 og 15 år med alvorlig grunnsykdom anbefales to doser, og et intervall mellom 8 og 12 uker. 

Unntak*: 

Tredje dose til voksne med alvorlig nedsatt immunforsvar

Voksne med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om tredje dose med koronavaksinen. Det kreves dokumentasjon som bekrefter det medisinske behovet. Les mer 

Oppfriskningsdose

Fullvaksinerte over 65 år anbefales å ta en ekstra vaksinedose. Intervallet mellom andre vaksinedose og oppfriskningsdosen skal være minst fem måneder. Har du hatt covid-19, må du vente med oppfriskningsdosen i minst fem måneder etter at isolasjonen er fullført. Les mer
Helsepersonell: FHI anbefaler også oppfriskningsdose for denne gruppen. For helsepersonell er minimumsintervallet mellom andre dose og oppfriskningsdosen seks måneder. 

LES OGSÅ: Oppdatert informasjon om vaksineringen i Bergen

Anbefaler én dose mRNA-vaksine til Janssen-vaksinerte

Innbyggere som har mottatt én dose med Janssen-vaksinen får tilbud om én dose mRNA-vaksine (Pfizer eller Moderna). Anbefalt intervall mellom vaksinedosene er 8 til 12 uker. Kontakt koronatelefonen på 55 56 77 00 for timebestilling. 

Bivirkninger av vaksinene 

Alle vaksiner har bivirkninger (uønskede effekter), men de fleste er milde og forbigående. Vanligvis oppstår disse de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager.

  • Smerter på stikkstedet er vanlig.
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, kvalme, ømme lymfeknuter og feber.

Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. Begge vaksinene gir noe mer bivirkninger etter andre dose enn første. Moderna kan gi flere og kraftigere bivirkninger enn Pfizer-vaksinen. Dette går vanligvis over i løpet av få dager.

Får du uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du mistenker skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell. De plikter å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som kan skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding her via helsenorge.no. Legemiddelverket og FHI overvåker bivirkningene av koronavaksinen nøye. 

Slik virker vaksinene

Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax) inneholder oppskriften til de typiske piggene på koronaviruset (budbringer-RNA). Kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen seg å gjenkjenne og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis du senere blir smittet. 

Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. De fungerer forebyggende og kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått.

Hvorfor bør jeg vaksinere meg?

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse. Tar du vaksinen, har du liten sannsynlighet for å bli syk av covid-19. Skulle du likevel bli syk, vil du få et mildere sykdomsforløp. Vaksinering er viktig for å kunne gjenåpne samfunnet og redusere belastningen på helsevesenet.

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby vaksinen til sine innbyggere gratis.  

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen. Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. 

Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon blir du bedt om å vente i minst 20 minutter i tilfelle allergiske reaksjoner. 

Hvor godt effekt har vaksinene?

Studier viser at opp mot 95 prosent av de vaksinerte har fått beskyttelse mot koronasykdom en til to uker etter andre dose. 

Ny forskning viser at både del- og fullvaksinerte som får covid-19 har lav risiko for sykehusinnleggelse, men god beskyttelse mot smitte med deltavarianten oppnås først etter den andre dosen.  For alle vaksinene er det fortsatt uvisst hvor lenge beskyttelsen varer.

Les mer om beskyttelse og immunitet hos FHI

Vaksinering av personer med fobi mot sprøyter 

Angst og redsel for sprøyter kan være til hinder for å få tatt koronavaksinen. Smittevernkontoret har et tilbud til deg som trenger spesiell tilrettelegging på grunn av sprøytefobi. Ta kontakt på telefon 55565880 eller epost: smittevernet@bergen.kommune.no 

Vaksinering av spesielle grupper
 

Gravide og ammende
Ny forskning viser at gravide har økt sannsynlighet for alvorlig koronasykdom. FHI anbefaler nå gravide å ta to vaksinedoser. Dette vil også beskytte barnet etter fødselen. Les mer hos FHI

Pifzer og Moderna/Spikevax er likeverdige vaksiner - også knyttet opp mot graviditet. Ammende kan vaksineres.

Les FHI sin vaksineanbefaling for gravide
Les mer om gaviditet og vaksinering hos FHI

Barn og unge
Regjeringen og FHI anbefaler at barn og unge over 12 år får tilbud om koronavaksine. Les mer hos FHI

Ungdom 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom anbefales foreløpig ikke vaksinering. Les mer

Informasjon om vaksineringen av barn og unge i Bergen: 
Vaksinering av innbyggere født i 2006-2009
Vaksinering av innbyggere født i 2004-2005


Personer som har hatt covid-19
Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen etter gjennomgått covid-19 varer. Det anbefales derfor at personer som tidligere har hatt sykdommen og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge formen er god og man er frisk igjen på vaksinasjonstidspunktet. 

  • Personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose.
  • Personer mellom 12 - 15 år som har hatt covid-19 anbefales foreløpig ikke å vaksinere seg.
  • Har du fått påvist korona i utlandet, kan du nå ta en antistoff-test hos fastlegen for å få bevis på at du kun trenger én vaksinedose.
  • Du må ta antistofftest før du mottar koronavaksinen. Når du har blitt vaksinert er det ikke lenger mulig å påvise om du tidligere har vært smittet av viruset.
  • Du trenger ikke å ta antistofftest om du har fått påvist korona i Norge. Da er dette allerede registrert hos helsenorge.no.
  • Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk.

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.
 

Du bør fortsatt følge smittevernråd

Siden vaksinen hindrer sykdom vil den også hindre smittespredning, men vi vet ikke enda i hvor stor grad. Koronapandemien har fortsatt et stort omfang, og alle vaksinerte bør fortsette å følge gjeldende smittevernråd.

LES OGSÅ: Smittevernregler for Bergen

Sykdom etter vaksinering

Hvis du etter vaksinering får symptomer som hoste, sår hals, rennende nese, tung pust og tap av smak- eller luktesansen, bør du holde deg hjemme og teste deg for koronavirus. Dette er symptomer som ikke er typiske for vaksinasjonsbivirkning.

Vaksinasjonskort og koronasertifikat

Etter vaksinering vil opplysningene være tilgjengelig på din profil på helsenorge.no, under emnet "vaksiner".

På helsenorge.no får du også tilgang til koronasertifikatet ditt.  Sertifikatet dokumenterer vaksinestatus, negativt testresultat og om du har gjennomgått covid-19. Det skal bidra til gjenåpning av samfunnet. Les mer om koronasertifikatet hos FHI.

Vaksinering etter gjennomgått covid-19 dokumentert i Norge 

I Norge regnes du som fullvaksinert om du har gjennomgått covid-19 og har fått én vaksinedose. Noen land anbefaler to vaksinedoser til personer som har fått påvist korona. Dette kan skape utfordringer i forbindelse med grensepassering.  

Innbyggere som har fått én dose mRNA-vaksine og som i tillegg har gjennomgått covid-19 (dokumentert i Norge), kan nå selv velge om de ønsker å ta andre vaksinedose for å oppfylle kriteriene til gyldig koronasertifikat i andre land. Det skal gå minst tolv uker fra gjennomgått covid-19 til du kan motta koronavaksine. 
 

LURER DU PÅ NOE OM VAKSINERINGEN I BERGEN? Her får du oversikt

DET NORSKE VAKSINASJONSPROGRAMMET: Les mer på FHI sine nettsider. Her får du også informasjon om godkjenning av vaksiner og oversikt over bivirkninger.