Gå tilbake til:
Du er her:
KORONAVAKSINE: Comirnaty fra Pfizer/BioNTech er en av tre vaksiner mot covid-19 som er godkjent i Norge.
KORONAVAKSINE: Comirnaty fra Pfizer/BioNTech er en av fire vaksiner mot covid-19 som er godkjent i Norge.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Fakta om koronavaksinen

Vaksinen mot covid-19 skal beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for sykdommen.

SIST OPPDATERT 16. JULI:

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby vaksinen til sine innbyggere. Den er gratis. 

LURER DU PÅ NOE OM VAKSINERINGEN I BERGEN? Her får du oversikt

Hvorfor bør jeg vaksinere meg?

Tar du vaksinen, har du liten sannsynlighet for å bli syk. Skulle du likevel bli syk, vil du få et mildere sykdomsforløp. For samfunnet er den største gevinsten at presset på helsevesenet reduseres når færre blir syke.  På sikt vil vaksineringen føre til at vi kan gjenåpne samfunnet og leve mer som normalt igjen. 

Slik virker vaksinene


Pfizer/BioNTech (Corminaty) og Moderna (Spikevax) 
Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen seg å gjenkjenne og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis du senere blir smittet. 

Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. De fungerer forebyggende og kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått.

LES OGSÅ: Informasjon om Janssen-vaksinen

Hvor godt effekt har vaksinene?


Pfizer /BioNtech og Moderna (Spikevax)
Studier viser at opp mot 95 prosent av de vaksinerte har fått beskyttelse mot koronasykdom en til to uker etter andre dose. 

Tallene over gjelder beskyttelse mot koronasykdom generelt. Studier tyder på at vaksinene i tillegg gir beskyttelse mot koronasykdom som er så alvorlig at det er nødvendig med sykehusbehandling.

For alle vaksinene gjelder at det er uvisst hvor lenge beskyttelsen varer. Dersom beskyttelsen avtar over tid, kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser. Siden vaksinen hindrer sykdom vil den også hindre smittespredning, men vi vet ikke enda i hvor stor grad. Derfor er det viktig å følge gjeldende smittevernråd også etter vaksinering.

Svært få fullvaksinerte får korona
Per 9. mai viser data fra FHI at kun 1 av 2000 (0,05 %) av fullvaksinerte personer i Norge har fått koronavirus. Les mer 

Les mer om beskyttelse og immunitet hos FHI

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen. Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. 

Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon blir du bedt om å vente i minst 20 minutter i tilfelle allergiske reaksjoner. 

To doser
Vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna (Spikevax) tas i to doser for full beskyttelse. 

Det bør gå 3-12 uker mellom første og andre dose av vaksinene. Intervallet vil variere med hvor mange vaksinedoser vi får til Norge. Du vil få beskjed om hvor lenge det skal gå mellom første og andre dose i ditt tilfelle.

Vaksinering med to typer vaksiner  
I sommer får Norge tildelt færre vaksiner fra Pfizer/BioNTech enn ventet, samtidig som det kommer flere vaksiner fra Moderna (Spikevax). 

For å sikre fremdriften i vaksineringen anbefaler FHI en kombinasjon av de to mRNA-vaksinene. Dermed vil noen av dem som har fått vaksinen fra BioNTech/Pfizer som dose 1, få Moderna som dose 2. Det vil ikke være anledning for innbyggerne å velge vaksinetype.

Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen er samme type mRNA-vaksiner. Forskjellen er først og fremst at det er to forskjellige produsenter av disse vaksinene.

Moderna-vaksinen har vært brukt i flere kommuner på Østlandet helt siden vaksinasjonen startet i vinter. I Storbritannia og Canada har en i flere måneder kombinert Pfizer og Moderna-vaksinene. Da har Pfizer-vaksinen blitt brukt til dose 1 og Moderna-vaksinen til dose 2, eller omvendt. Erfaringene har vist at virkningen er like god om det bare blir brukt én type vaksine eller om en kombinerer disse to mRNA-vaksinene.

Les mer informasjon på FHI sine nettsider

Bivirkninger av vaksinen 

Alle vaksiner har bivirkninger (uønskede effekter), men de fleste er milde og forbigående. Vanligvis oppstår disse de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager.

  • Smerter på stikkstedet er vanlig.
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, kvalme, ømme lymfeknuter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose to (Pfizer/BioNTech og Moderna). 
  • Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne.

Sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering kan ikke utelukkes.

Alvorligere bivirkninger

Opplever du uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell. De plikter å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no Legemiddelverket og FHI overvåker bivirkningene av koronavaksinen nøye.
 

Sykdom etter vaksinering

Hvis du etter vaksinering får symptomer som hoste, sår hals, rennende nese, tung pust og tap av smak/luktesansen bør du holde deg hjemme og teste deg for koronavirus. Dette er symptomer som ikke er typiske for vaksinasjonsbivirkning.

Vaksinering av spesielle grupper


Gravide og ammende
Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide.

Studier hittil tyder på at vaksinasjon er trygt for den gravide og fosteret. Vaksinering av gravide kan derfor overveies der fordelene overgår ulempene. Det er spesielt viktig at gravide som har risiko for alvorlig sykdom på grunn av annen underliggende sykdom/ helsetilstand, vurderer vaksinasjon i samråd med lege når den gravide får tilbud om vaksine.

Ammende kan vaksineres.

Les mer om graviditet og vaksinering hos FHI

Barn og unge
Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) anbefaler at bruksområdet for koronavaksinen til Pfizer/BioNTech utvides til å inkludere ungdom i alderen 12 til 15 år.  Barn og unge i denne alderen med risiko for alvorlig sykdom av koronaviruset kan nå få tilbud om vaksinasjon. Dette gjelder først og fremst personer med alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i prioriteringslisten. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt, jamfør  Norsk barnelegeforenings liste. Aktuelle pasienter vil bli kontaktet når de praktiske forholdene er avklart nærmere. 

Ungdom 16-17 år 
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom med BioNTech-Pfizer-vaksinen.  Her gjelder de samme risikofaktorene som for dem mellom 12 og 15 år. 

Personer som har hatt covid-19
Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer. Det anbefales derfor at personer som tidligere har hatt sykdommen og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge formen er god og man er frisk igjen på vaksinasjonstidspunktet. 

  • Personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose.
  • Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk.

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Vaksinasjonskort og koronasertifikat

Etter vaksinering vil opplysningene være tilgjengelig på din profil på helsenorge.no, under emnet "vaksiner".

helsenorge.no får du også tilgang til koronasertifikatet ditt.  Sertifikatet dokumenterer vaksinestatus, negativt testresultat og om du har gjennomgått covid-19. Det skal bidra til gjenåpning av samfunnet. Les mer om koronasertifikatet hos FHI

Anbefaler ikke 3. dose for å oppnå grønt koronasertifikat

Det er kun vaksiner godkjent av EMA (Det europeiske legemiddelbyrået) som kan registreres i SYSVAK (nasjonalt vaksinasjonsregister), og som dermed vil være gyldige i det norske koronasertifikatet. Koronavaksiner som er godkjent av EMA er Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) og Covid-19 Vaccine Janssen (Janssen).

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å sette en tredje dose med koronavaksine for å sikre innbyggere, som har mottatt andre vaksiner enn de EMA-godkjente, grønt koronasertifikat.

Personer som har gjennomgått covid-19 har kun behov for én vaksinedose for å bli regnet som fullvaksinert etter norske regler og for få et gyldig norsk koronasertifikat. Dette gjelder imidlertid ikke i alle land. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å tilby en ekstra vaksinedose for å oppfylle krav til gyldig koronasertifikat utenfor Norge.

Det er foreløpig begrenset kunnskap om bruk av en tredje dose av koronavaksinen. Ifølge FHI bør en ekstra dose kun vurderes i særskilte tilfeller, der det etter en individuell vurdering blir ansett som helt nødvendig. Skal det vurderes å tilby en ekstra dose, bør intervallet være på minst tre måneder for å redusere risikoen for bivirkninger.


LES MER HOS FHI OG LEGEMIDDELVERKET: