Gå tilbake til:
Du er her:
KORONAVAKSINE: Comirnaty fra Pfizer/BioNTech er en av vaksinene mot covid-19 som er godkjent i Norge.
KORONAVAKSINE: Comirnaty fra Pfizer/BioNTech er en av vaksinene mot covid-19 som er godkjent i Norge.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Fakta om koronavaksinen - Spikevax (Moderna) og Comirnaty (Pfizer)

Bergen kommune vaksinerer med mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna. Les mer om vaksinene og vaksineringen med dem.

SIST OPPDATERT 11. OKTOBER:

Norge benytter vaksinene Pfizer/BioNTech og Moderna (Spikevax) i vaksineringen mot koronaviruset. De to vaksinene er samme type mRNA-vaksiner. Forskjellen er først og fremst at det er to forskjellige produsenter.

Vaksinering med to ulike koronavaksiner

FHI har tidligere anbefalt en kombinasjon de to mRNA-vaksinene for å sikre fremdriften i vaksineringen mot korona. Det betyr at noen har fått Pfizer som dose 1 og Moderna som dose 2. - eller omvendt.  Kryssvaksinering er trygt og erfaringene med dette er gode. 

Nå kan du velge vaksinetype

Innbyggerne kan velge mellom vaksinetypene Pfizer og Spikevax/Moderna. Bakgrunnen er at FHI melder om god tilgang på begge vaksinetyper. Les mer

Krever to doser

Vaksinene fra Pfizer og Moderna tas i to doser for full beskyttelse. Vaksineintervallet skal være på minimum fire uker for voksne. Unge mellom 16-17 år (personer født i 2004 og 2005) er anbefalt et intervall på tolv uker. 

Unntak: 
  • Barn og unge under 16 år (12-15-åringer) tilbys foreløpig én vaksinedose.
  • Voksne med alvorlig svekket immunforsvar blir tilbudt en tredje vaksinedose.

Tredje dose til voksne med alvorlig nedsatt immunforsvar

Voksne med alvorlig svekket immunforsvar blir tilbudt en tredje dose med koronavaksinen. For å få dette tilbudet, kreves det dokumentasjon på at man tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. 
Les mer 

Bivirkninger av vaksinene 

Alle vaksiner har bivirkninger (uønskede effekter), men de fleste er milde og forbigående. Vanligvis oppstår disse de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager.

  • Smerter på stikkstedet er vanlig.
  • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, kvalme, ømme lymfeknuter og feber.

Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. Begge vaksinene gir noe mer bivirkninger etter andre dose enn etter første dose. Moderna kan gi noen flere og kraftigere bivirkninger enn Pfizer-vaksinen. Dette går vanligvis over i løpet av få dager.

Opplever du uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell. De plikter å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding her via helsenorge.no. Legemiddelverket og FHI overvåker bivirkningene av koronavaksinen nøye.
 

Slik virker vaksinene

Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax) inneholder oppskriften til de typiske piggene på koronaviruset (budbringer-RNA). Kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen seg å gjenkjenne og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis du senere blir smittet. 

Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. De fungerer forebyggende og kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått.

Hvorfor bør jeg vaksinere meg?

Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse til de som er utsatt for covid-19-sykdom. Tar du vaksinen, har du liten sannsynlighet for å bli syk. Skulle du likevel bli syk, vil du få et mildere sykdomsforløp. Vaksineringen gjør gjenåpning av samfunnet mulig, slik at vi kan leve mer som normalt igjen. 

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby vaksinen til sine innbyggere. Den er gratis. 
 

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen. Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. 

Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon blir du bedt om å vente i minst 20 minutter i tilfelle allergiske reaksjoner. 

Hvor godt effekt har vaksinene?

Studier viser at opp mot 95 prosent av de vaksinerte har fått beskyttelse mot koronasykdom en til to uker etter andre dose. 

Ny forskning viser at både del- og fullvaksinerte som får covid-19 har lav risiko for sykehusinnleggelse, men god beskyttelse mot smitte med deltavarianten oppnås først etter den andre dosen.  For alle vaksinene gjelder at det er uvisst hvor lenge beskyttelsen varer.

Les mer om beskyttelse og immunitet hos FHI

Vaksinering av personer med fobi mot sprøyter 

For noen kan angst og redsel for sprøyter være til hinder for å få tatt koronavaksinen. Smittevernkontoret har et tilbud til deg som trenger spesiell tilrettelegging på grunn av sprøytefobi. Ta kontakt på telefon 55565880 eller epost: smittevernet@bergen.kommune.no 

Vaksinering av spesielle grupper
 

Gravide og ammende
Gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap tilgjengelig om vaksinering av gravide. FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester. 

Pifzer og Moderna/Spikevax er likeverdige vaksiner - også knyttet opp mot graviditet. Ammende kan vaksineres.

Les FHI sin vaksineanbefaling for gravide
Les mer om gaviditet og vaksinering hos FHI


Barn og unge
Etter beslutning fra regjeringen og FHI, tilbys nå barn og unge over 12 år nå koronavaksine. Les mer om vaksinering av barn og unge hos FHI

Les mer om vaksineringen av barn og unge i Bergen: 
Vaksinering av innbyggere født i 2006-2009
Vaksinering av innbyggere født i 2004-2005

Personer som har hatt covid-19
Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer. Det anbefales derfor at personer som tidligere har hatt sykdommen og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge formen er god og man er frisk igjen på vaksinasjonstidspunktet. 

  • Personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose.
  • Har du fått påvist korona i utlandet, kan du nå ta en antistoff-test hos fastlegen for å få bevis på at du kun trenger én vaksinedose.
  • Du må ta antistofftest før du mottar koronavaksinen. Når du har blitt vaksinert er det ikke lenger mulig å påvise om du tidligere har vært smittet av viruset.
  • Du trenger ikke å ta antistofftest om du har fått påvist korona i Norge. Da er dette allerede registrert hos helsenorge.no.
  • Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk.

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.
 

Derfor bør du fortsatt følge smittevernråd

Siden vaksinen hindrer sykdom, vil den også hindre smittespredning, men vi vet ikke enda i hvor stor grad. Derfor er det viktig å følge gjeldende smittevernråd også etter vaksinering.

LES OGSÅ: Smittevernregler for Bergen

Sykdom etter vaksinering

Hvis du etter vaksinering får symptomer som hoste, sår hals, rennende nese, tung pust og tap av smak- eller luktesansen, bør du holde deg hjemme og teste deg for koronavirus. Dette er symptomer som ikke er typiske for vaksinasjonsbivirkning.

Vaksinasjonskort og koronasertifikat

Etter vaksinering vil opplysningene være tilgjengelig på din profil på helsenorge.no, under emnet "vaksiner".

På helsenorge.no får du også tilgang til koronasertifikatet ditt.  Sertifikatet dokumenterer vaksinestatus, negativt testresultat og om du har gjennomgått covid-19. Det skal bidra til gjenåpning av samfunnet. Les mer om koronasertifikatet hos FHI.

Vaksinering etter gjennomgått covid-19 dokumentert i Norge 

I Norge er du regnet som fullvaksinert om du har gjennomgått covid-19 og har fått én vaksinedose. Noen land anbefaler to vaksinedoser til personer som har fått påvist korona. Dette kan skape utfordringer i forbindelse med grensepassering for nordmenn som etter de norske anbefalingene har fått én vaksinedose etter gjennomgått covid-19. 

Innbyggere, som har fått én dose mRNA-vaksine og som i tillegg har gjennomgått covid-19 og dette er dokumentert i Norge, kan nå selv velge om de ønsker å motta en andre vaksinedose for å oppfylle kriteriene til gyldig koronasertifikat i andre land. Det skal gå minst tolv uker fra gjennomgått covid-19 til du kan motta koronavaksine. 
 

LURER DU PÅ NOE OM VAKSINERINGEN I BERGEN? Her får du oversikt

DET NORSKE VAKSINASJONSPROGRAMMET: Les mer på FHI sine nettsider. Her får du også informasjon om godkjenning av vaksiner og oversikt over bivirkninger.