Gå tilbake til:
Du er her:
Vaksine
VAKSINERING: Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen.
Bilde: Scanstockphoto

Vaksine mot korona

Nå foregår vaksinering av beboere på sykehjem og prioritert helsepersonell. Neste prioriterte gruppe er personer over 85 år som bor hjemme.

OPPDATERT 22. JANUAR:

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby vaksinen til sine innbyggere. Den er gratis.

Hvem får tilbud om vaksinen?

I starten vil det ikke være nok vaksiner til alle som anbefales å ta den. Mange av oss må være tålmodige før det blir vår tur til å få vaksine. Bergen kommune baserer seg på rådene fra FHI når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen. Prioriteringsrekkefølgen kan endre seg.

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper (startet)
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper (oppstart i uke 4)
  3. Alder 75–84 år (i Bergen først 80-84 år, så 75-79 år) 
  4. Alder 65–74 år og enkelte personer med høy risiko 18–64 år 
  5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/tilstand
  6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/tilstand
  7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand
  8. Alder 55–64 år
  9. Alder 45–54 år

Les om hva som er definert som risiko på FHI sin nettside

Følg tall for koronavaksineringen i Bergen  

Av vaksinedosene som Bergen mottar, benyttes inntil 20 prosent til å vaksinere kommunalt helsepersonell fra uke 2. Se prioriteringslisten. 
 

Slik får du vaksinen

Personer tilknyttet sykehjem

Vaksinering på sykehjem i Bergen startet 5. januar. Alle beboere får tilbud om vaksine. For de som mangler samtykkekompetanse, blir pårørende forespurt. 

Personer over 85 år som bor hjemme (født i 1936 eller tidligere)

Har du allerede meldt til fastlegen at du ønsker vaksine, vil du bli kontaktet med tidspunkt for første injeksjon. De første fastlegekontorene starter vaksinering i uke 4. Rett før jul ble det sendt ut et brev med informasjon om koronavaksinen og vaksineringen til personer som er født i 1936 eller tidligere. 

Personer 80-84 år

I uke 5 sender kommunen ut brev til personer i aldersgruppen 80-84 år om hvordan de skal forholde seg for å få vaksine. Også her vil fastlegene ha en viktig rolle med å gjennomføre vaksineringen. Ikke kontakt fastlegen før du eventuelt blir oppfordret til det. 

Personer 60-79 år og risikopasienter

Kommunen planlegger for storstilt vaksinering av byens innbyggere fra midten av februar. Dette forutsetter at kommunen får tilstrekkelig antall vaksiner. Det vil fortsatt være prioriterte grupper som får vaksinen.

Risikopasientene vil i hovedsak få tilbud om vaksinering via fastlegen. Ikke kontakt fastlegen før du eventuelt blir oppfordret til det. Kommunen vil tilby den resterende befolkningen mellom 60 og 79 år vaksine på kommunens vaksinesteder. Det planlegges for vaksinesteder i alle bydeler.  

Personer under 60 år 

Kommunen vil informere når det er klart for å vaksinere disse gruppene. 
 

Slik får du brev

Brev sendes ut elektronisk via Altinn eller digital postkasse. Om du ikke leser brevet i Altinn innen to dager, blir det sendt som vanlig papirpost.

Har du tatt i bruk digital postkasse, enten Digipost eller e-Boks, må du åpne brevet der. Hvis du ikke åpner brevet, blir det IKKE sendt deg som papirpost.

Har du spørsmål om vaksinen?

Kontakt koronatelefonen på 55 56 77 00. Se telefontjenestens åpningstider

Husk smitteverntiltakene

Det er viktig at vi fortsatt følger smittevernrådene for å hindre smittespredning, og unngå at smitteutbrudd ikke vanskeliggjør gjennomføringen av vaksineringen. Hold avstand, vask hendene, følg reglene for karantene og isolasjon, bli hjemme hvis du er syk og test deg hvis du mistenker korona. Les også: Smittevernregler for Bergen

Brosjyre på flere språk

FHI har laget en kort brosjyre om vaksinen på flere språk