Gå tilbake til:
Du er her:

Følg tall for koronavaksineringen

Her får du oversikt over antall vaksinerte og hvor mange vaksinedoser Bergen kommune mottar hver uke.

FHI fordeler vaksinedoser til kommunene. Bergen kommune mottar ukentlige leveranser og har ansvaret for å tilby vaksinen til innbyggerne. Se prioriteringlisten 

Antall vaksinerte

Dataene er hentet fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK og baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte. Merk at det kan være noe forsinkelser i registreringen. Se FHI sin statistikk over vaksineringen for Bergen og resten av landet 

Hver person må ha to doser for å være fullvaksinert.

Antall vaksinedoser

FHI oppdaterer fortløpende fordeling av vaksinedoser til kommunene på sine nettsider. Fordelingen oppgis i antall hetteglass. Se oversikten på fhi.no

Uke 8 

 • Antall vaksinedoser: cirka 5340* (490 hetteglass Comirnaty og 240 hetteglass AstraZeneca) 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty og 10 doser per hetteglass for AstraZeneca. 
 • Bergen kommune får 2940 doser av Pfizer og BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 8. Disse vil gå til andre vaksinedose til personer som startet vaksinering tre uker tidligere. I tillegg får Bergen 2400 doser av AstraZeneca-vaksinen som FHI har meldt at skal gis til helsepersonell

Uke 7

 • Antall vaksinedoser: cirka 3378 doser* (563 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass. 
 • Denne uken vil de siste sykehjemmene motta andre vaksinedose. Vaksinering av hjemmeboende over 85 år og personer i alder 80-84 år fortsetter hos fastlegene og hjemme for de som ikke kan ta seg til legekontor. Sentralbadet åpner for vaksinasjon av personer over 80 år som av ulike grunner ikke har fastlege som vaksinerer.
 • Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell. 

Uke 6

 •  Antall vaksinedoser: cirka 3468* (578 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass. 
 • Dette inkluderer nye doser til fastleger og andre dose til sykehjem. Fastlegene vaksinerer hjemmeboende over 85 år, og noen fastleger vil kunne starte på aldersgruppen 80-84 år. Inntil 20 prosent av dosene avsettes til prioritert helsepersonell.

Uke 5

 •  Oppjustert tall 29. januar: Antall vaksinedoser: cirka 3846* (641 hetteglass) 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass. 
 • Andre vaksinedose gis til personer som startet vaksinering tre uker tidligere.
 • Vaksinering med første dose til hjemmeboende over 85 år fortsetter. Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell.

Uke 4

 • Antall vaksinedoser: cirka 2364* (394 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass.
 • Sykehjem som får første vaksinedose i uke 4 er: Fyllingsdalen, Skjoldtunet og Midtbygda.
 • Andre vaksinedose gis til personer som startet vaksinering tre uker tidligere.
 • De første fastlegekontorene starter vaksinering av personer over 85 år. Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell.

Uke 3

 • Antall vaksinedoser: cirka 564* (94 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass.
 • Sykehjem som får vaksiner i uke 3 er: Landås menighets eldresenter, Slettemarken, Sandsli, Betanien, Frieda Fasmers Minne, Kolstihagen og Midtbygda. Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell. 

Uke 2

 • Antall vaksinedoser:  cirka 906* (151 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass fra uke 2.
 • Sykehjem som får vaksiner i uke 2 er: B-sykehuset, Mildeheimen, Øvsttunheimen, Omsorgssenteret Bergens indremisjon, Signo Konows senter, Nykirkehjemmet, Lyngbøtunet, Odinsvei bosenter, Åstveit, Bergen Røde Kors sykehjem, Siljuslåtten, Fantoft omsorgssenter og Slettebakken menighet eldresenter.
 • Fra uke 2 avsettes inntil 20 prosent av dosene til prioritert helsepersonell.

Uke 1

 • Antall vaksinedoser: cirka 845* (169 hetteglass)
  * Beregnet fem vaksinedoser per hetteglass.
 • Vaksinedosene er brukt på følgende sykehjem: Gullstøltunet, Søreide, Løvåsen, Arna helseheim, Ladegården, Ulset, Adventistkirkens sykehjem, Domkirkehjemmet, Metodisthjemmet, Solsletten, Engensenteret, Kalfaret og Mildeheimen.