Gå tilbake til:
Du er her:

Følg tall for koronavaksineringen

Her får du oversikt over antall vaksinerte og hvor mange vaksinedoser Bergen kommune mottar hver uke.

FHI fordeler vaksinedoser til kommunene. Bergen kommune mottar ukentlige leveranser og har ansvaret for å tilby vaksinen til innbyggerne. Se prioriteringlisten 

Antall vaksinerte

Dataene er hentet fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK og baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte. Merk at det kan være noe forsinkelser i registreringen. Se FHI sin statistikk over vaksineringen for Bergen og resten av landet 

Hver person må ha to doser for å være fullvaksinert.

Antall vaksinedoser

FHI oppdaterer fortløpende fordeling av vaksinedoser til kommunene på sine nettsider. Fordelingen oppgis i antall hetteglass. Se oversikten på fhi.no

Uke 20

 • Antall vaksinedoser: cirka 8178* (1363 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 8178 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 20. Disse vil gå til å vaksinere innbyggere som skal ha andre vaksinedose.

Uke 19

 • Antall vaksinedoser: cirka 8328* (1388 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 8328 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 19. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av personer i alderen 18-64 år med underliggende sykdom eller tilstand. En mindre andel vil gå til første dose til innbyggere som er 60 år og eldre. Av dosene kommunen mottar vil cirka 3500 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.

Uke 18

 • Antall vaksinedoser: cirka 9570* (1595 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 9570 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 18. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av personer i alderen 18-64 år med underliggende sykdom eller tilstand og innbyggere som er 60 år og eldre. Av dosene kommunen mottar vil cirka 4000 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.

Uke 17

 • Antall vaksinedoser: cirka 11004* (1834 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 11004 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 17. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av innbyggere i alderen 65-74 år og personer med underliggende sykdom eller tilstand.

Uke 16

 • Antall vaksinedoser: cirka 8052* (1342 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 8052 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 16. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av personer i alderen 65-74 år. Det vil også vaksineres personer i alderen 55-64 år med underliggende sykdom eller tilstand.

Uke 15

 • Antall vaksinedoser: cirka 9516* (1586 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 9516 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 15. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av aldersgruppene 70-74 år og 65-69 år. Det vil også vaksineres personer med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Det er i hovedsak fastlegene som vaksinerer sistnevnte gruppe.

Uke 14

 • Antall vaksinedoser: cirka 8052* (1342 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 8052 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 14. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av aldersgruppene 75-79 år og 70-74 år. Det vil også vaksineres personer med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Det er i hovedsak fastlegene som vaksinerer sistnevnte gruppe.

Uke 13

 • Antall vaksinedoser: cirka 3894* (649 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 3894 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 13. Disse vil i hovedsak fordeles til kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av aldersgruppene 75-79 år og 70-74 år.

Uke 12

 • Antall vaksinedoser: cirka 4908* (818 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 4908 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 12. Disse vil i hovedsak fordeles til fastlegene som første dose til aldersgruppen 75-79 år og andre dose til personer i alderen 80-84 år.

Uke 11

 • Antall vaksinedoser: cirka 2634* (439 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 2634 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 11. Disse vil gå i hovedsak gå til fastlegene for vaksinering av personer i alderen 80-84 år.
 • FHI meldte 11. mars at de stanser utsendelse av AstraZeneca-vaksinen inntil videre

Uke 10

 • Antall vaksinedoser: cirka 5082* (397 hetteglass Comirnaty og 270 hetteglass AstraZeneca)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty og 10 doser per hetteglass for AstraZeneca.
 • Bergen kommune mottar 2382 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 10. Disse vil i hovedsak gå til andre vaksinedose til personer som startet vaksinering tre uker tidligere. 426 av vaksinedosene fordeles til fastlegene som første dose til aldersgruppe 80-84 år. 
 • Bergen får også 2700 doser av AstraZeneca-vaksinen som vil fordeles til kritisk, prioritert helsepersonell og til fastleger for vaksinering av personer i alderen 55–64 år med underliggende sykdom eller tilstand. Denne vaksinen er per nå ikke anbefalt for personer over 65 år eller personer i høyrisikogruppen.

Uke 9

 • Antall vaksinedoser: cirka 5604* (584 hetteglass Comirnaty og 210 hetteglass AstraZeneca)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty og 10 doser per hetteglass for AstraZeneca.
 • Bergen kommune mottar 3504 doser av Pfizer og BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 9. Disse vil i hovedsak gå til andre vaksinedose til personer som startet vaksinering tre uker tidligere. 564 av vaksinedosene fordeles til fastlegene som første dose til aldersgruppe 80-84 år. 
 • I tillegg får Bergen 2100 doser av AstraZeneca-vaksinen som FHI har meldt at skal gis til prioritert helsepersonell. 

Uke 8 

 • Antall vaksinedoser: cirka 5340* (490 hetteglass Comirnaty og 240 hetteglass AstraZeneca) 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty og 10 doser per hetteglass for AstraZeneca. 
 • Bergen kommune får 2940 doser av Pfizer og BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 8. Disse vil gå til andre vaksinedose til personer som startet vaksinering tre uker tidligere. I tillegg får Bergen 2400 doser av AstraZeneca-vaksinen som FHI har meldt at skal gis til helsepersonell

Uke 7

 • Antall vaksinedoser: cirka 3378 doser* (563 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass. 
 • Denne uken vil de siste sykehjemmene motta andre vaksinedose. Vaksinering av hjemmeboende over 85 år og personer i alder 80-84 år fortsetter hos fastlegene og hjemme for de som ikke kan ta seg til legekontor. Sentralbadet åpner for vaksinasjon av personer over 80 år som av ulike grunner ikke har fastlege som vaksinerer.
 • Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell. 

Uke 6

 •  Antall vaksinedoser: cirka 3468* (578 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass. 
 • Dette inkluderer nye doser til fastleger og andre dose til sykehjem. Fastlegene vaksinerer hjemmeboende over 85 år, og noen fastleger vil kunne starte på aldersgruppen 80-84 år. Inntil 20 prosent av dosene avsettes til prioritert helsepersonell.

Uke 5

 •  Oppjustert tall 29. januar: Antall vaksinedoser: cirka 3846* (641 hetteglass) 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass. 
 • Andre vaksinedose gis til personer som startet vaksinering tre uker tidligere.
 • Vaksinering med første dose til hjemmeboende over 85 år fortsetter. Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell.

Uke 4

 • Antall vaksinedoser: cirka 2364* (394 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass.
 • Sykehjem som får første vaksinedose i uke 4 er: Fyllingsdalen, Skjoldtunet og Midtbygda.
 • Andre vaksinedose gis til personer som startet vaksinering tre uker tidligere.
 • De første fastlegekontorene starter vaksinering av personer over 85 år. Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell.

Uke 3

 • Antall vaksinedoser: cirka 564* (94 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass.
 • Sykehjem som får vaksiner i uke 3 er: Landås menighets eldresenter, Slettemarken, Sandsli, Betanien, Frieda Fasmers Minne, Kolstihagen og Midtbygda. Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell. 

Uke 2

 • Antall vaksinedoser:  cirka 906* (151 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass fra uke 2.
 • Sykehjem som får vaksiner i uke 2 er: B-sykehuset, Mildeheimen, Øvsttunheimen, Omsorgssenteret Bergens indremisjon, Signo Konows senter, Nykirkehjemmet, Lyngbøtunet, Odinsvei bosenter, Åstveit, Bergen Røde Kors sykehjem, Siljuslåtten, Fantoft omsorgssenter og Slettebakken menighet eldresenter.
 • Fra uke 2 avsettes inntil 20 prosent av dosene til prioritert helsepersonell.

Uke 1

 • Antall vaksinedoser: cirka 845* (169 hetteglass)
  * Beregnet fem vaksinedoser per hetteglass.
 • Vaksinedosene er brukt på følgende sykehjem: Gullstøltunet, Søreide, Løvåsen, Arna helseheim, Ladegården, Ulset, Adventistkirkens sykehjem, Domkirkehjemmet, Metodisthjemmet, Solsletten, Engensenteret, Kalfaret og Mildeheimen.