Gå tilbake til:
Du er her:

Følg tall for koronavaksineringen

Her får du oversikt over antall vaksinerte og hvor mange vaksinedoser Bergen kommune mottar hver uke.

FHI fordeler vaksinedoser til kommunene. Bergen kommune mottar ukentlige leveranser og har ansvaret for å tilby vaksinen til innbyggerne. Se prioriteringlisten 

Antall vaksinerte

Dataene er hentet fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK og baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte. Merk at det kan være noe forsinkelser i registreringen. Se FHI sin statistikk over vaksineringen for Bergen og resten av landet 

Hver person må ha to doser for å være fullvaksinert.

Antall vaksinedoser

FHI oppdaterer fortløpende fordeling av vaksinedoser til kommunene på sine nettsider. Fordelingen oppgis i antall hetteglass. Se oversikten på fhi.no

Uke 30

 • Antall vaksinedoser: cirka 19.974* (879 hetteglass Comirnaty og 1470 hetteglass Spikevax). 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes ti doser per hetteglass for Spikevax.
  Se mer informasjon om Corminaty og Spikevax i artikkelen Fakta om koronavaksinen
 • Bergen kommune mottar totalt cirka 19.974 doser av vaksinene Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Spikevax i uke 30. Dette går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er 18 år og eldre med første dose av koronavaksinen. En liten andel doser vil gå til høyrisikopasienter i alderen 12 til 17 år. En mindre andel vil gå til å gi andre vaksinedose til dem som startet vaksineringen i uke 22 og 23, men alle som registrerer seg for første dose blir prioritert i køen.

Uke 29

 • Antall vaksinedoser: cirka 17.506* (751 hetteglass Comirnaty og 1300 hetteglass Moderna/Spikevax). 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty. 

   I tråd med veiledning fra FHI beregnes ti doser per hetteglass for Moderna/Spikevax.
  Se mer informasjon om Corminaty og Spikevax i artikkelen Fakta om koronavaksinen
 • Bergen kommune mottar totalt cirka 17.506 doser av vaksinene Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna/Spikevax i uke 29.  Dette går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er 18 år og eldre med første dose av koronavaksinen. En liten andel doser vil gå til høyrisikopasienter i alderen 12 til 17 år. En mindre andel vil gå til å gi andre vaksinedose til dem som startet vaksineringen i uke 22 og 23, men alle som registrerer seg for første dose blir prioritert i køen.

Uke 28

 • Antall vaksinedoser: cirka 15.246* (2541 hetteglass Comirnaty). 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar cirka 15.246 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 28. Dette går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er 18 år og eldre med første dose av koronavaksinen. En mindre andel doser vil gå til høyrisikopasienter i alderen 16 til 17 år.

Uke 27

 • Antall vaksinedoser: cirka 13.008* (2168 hetteglass Comirnaty). 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar cirka 13.008 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 27. Dosene går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er 30 år og eldre samt personer mellom 18 og 24 år. En mindre andel doser vil gå til høyrisikopasienter i alderen 16 til 17 år og til studenter som skal på utenlandsopphold til høsten.

Uke 26

 • Antall vaksinedoser: cirka 20.262* (3377 hetteglass Comirnaty). I tillegg overtar kommunen 816* overskuddsdoser (136 hetteglass Comirnaty) fra HelseBergen. 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar cirka 20.262 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 26. Dosene går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er 35 år og eldre samt personer mellom 18 og 24 år. En mindre andel doser vil gå til høyrisikopasienter i alderen 16 til 17 år og studenter som skal på utenlandsopphold til høsten.

Uke 25

 • Antall vaksinedoser: cirka 20.850* (3475 hetteglass Comirnaty). 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar cirka 20.850 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 25. Dosene går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er mellom 18 og 24 år og personer som er 40 år og eldre. En mindre andel doser vil gå til studenter som skal på utenlandsopphold til høsten og til høyrisikopasienter i alderen 16 til 17 år. Av dosene kommunen mottar vil nesten 5000 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.

Uke 24

 • Antall vaksinedoser: cirka 16.524* (2754 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar cirka 16.524 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 24. Dosene går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er 45 år og eldre. En mindre andel doser vil gå til studenter som skal på utenlandsopphold til høsten. Av dosene kommunen mottar vil i overkant av 5200 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.

Uke 23

 • Antall vaksinedoser: cirka 15.528* (2588 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar cirka 15.528 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 23. Dosene går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er 50 år og eldre. Av dosene kommunen mottar vil i overkant av 8500 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.

Uke 22

 • Antall vaksinedoser: cirka 18.636* (3106 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar cirka 18.636 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 22. Dosene går i hovedsak til å vaksinere innbyggere som er 55 år og eldre. Noen doser går også til personer i alderen 18-64 år med underliggende sykdom eller tilstand. Av dosene kommunen mottar vil i overkant av 8600 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.

Uke 21

 • Antall vaksinedoser: cirka 11496* (1916 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar cirka 11496 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 21. Disse vil hovedsakelig gå til å vaksinere innbyggere som skal ha andre vaksinedose. 

Uke 20

 • Antall vaksinedoser: cirka 8178* (1363 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 8178 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 20. Disse vil gå til å vaksinere innbyggere som skal ha andre vaksinedose.

Uke 19

 • Antall vaksinedoser: cirka 8328* (1388 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 8328 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 19. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av personer i alderen 18-64 år med underliggende sykdom eller tilstand. En mindre andel vil gå til første dose til innbyggere som er 60 år og eldre. Av dosene kommunen mottar vil cirka 3500 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.

Uke 18

 • Antall vaksinedoser: cirka 9570* (1595 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 9570 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 18. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av personer i alderen 18-64 år med underliggende sykdom eller tilstand og innbyggere som er 60 år og eldre. Av dosene kommunen mottar vil cirka 4000 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.

Uke 17

 • Antall vaksinedoser: cirka 11004* (1834 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 11004 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 17. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av innbyggere i alderen 65-74 år og personer med underliggende sykdom eller tilstand.

Uke 16

 • Antall vaksinedoser: cirka 8052* (1342 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 8052 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 16. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av personer i alderen 65-74 år. Det vil også vaksineres personer i alderen 55-64 år med underliggende sykdom eller tilstand.

Uke 15

 • Antall vaksinedoser: cirka 9516* (1586 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 9516 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 15. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av aldersgruppene 70-74 år og 65-69 år. Det vil også vaksineres personer med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Det er i hovedsak fastlegene som vaksinerer sistnevnte gruppe.

Uke 14

 • Antall vaksinedoser: cirka 8052* (1342 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 8052 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 14. Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av aldersgruppene 75-79 år og 70-74 år. Det vil også vaksineres personer med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Det er i hovedsak fastlegene som vaksinerer sistnevnte gruppe.

Uke 13

 • Antall vaksinedoser: cirka 3894* (649 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 3894 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 13. Disse vil i hovedsak fordeles til kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av aldersgruppene 75-79 år og 70-74 år.

Uke 12

 • Antall vaksinedoser: cirka 4908* (818 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 4908 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 12. Disse vil i hovedsak fordeles til fastlegene som første dose til aldersgruppen 75-79 år og andre dose til personer i alderen 80-84 år.

Uke 11

 • Antall vaksinedoser: cirka 2634* (439 hetteglass Comirnaty)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty.
 • Bergen kommune mottar 2634 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 11. Disse vil gå i hovedsak gå til fastlegene for vaksinering av personer i alderen 80-84 år.
 • FHI meldte 11. mars at de stanser utsendelse av AstraZeneca-vaksinen inntil videre

Uke 10

 • Antall vaksinedoser: cirka 5082* (397 hetteglass Comirnaty og 270 hetteglass AstraZeneca)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty og 10 doser per hetteglass for AstraZeneca.
 • Bergen kommune mottar 2382 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 10. Disse vil i hovedsak gå til andre vaksinedose til personer som startet vaksinering tre uker tidligere. 426 av vaksinedosene fordeles til fastlegene som første dose til aldersgruppe 80-84 år. 
 • Bergen får også 2700 doser av AstraZeneca-vaksinen som vil fordeles til kritisk, prioritert helsepersonell og til fastleger for vaksinering av personer i alderen 55–64 år med underliggende sykdom eller tilstand. Denne vaksinen er per nå ikke anbefalt for personer over 65 år eller personer i høyrisikogruppen.

Uke 9

 • Antall vaksinedoser: cirka 5604* (584 hetteglass Comirnaty og 210 hetteglass AstraZeneca)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty og 10 doser per hetteglass for AstraZeneca.
 • Bergen kommune mottar 3504 doser av Pfizer og BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 9. Disse vil i hovedsak gå til andre vaksinedose til personer som startet vaksinering tre uker tidligere. 564 av vaksinedosene fordeles til fastlegene som første dose til aldersgruppe 80-84 år. 
 • I tillegg får Bergen 2100 doser av AstraZeneca-vaksinen som FHI har meldt at skal gis til prioritert helsepersonell. 

Uke 8 

 • Antall vaksinedoser: cirka 5340* (490 hetteglass Comirnaty og 240 hetteglass AstraZeneca) 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass for Comirnaty og 10 doser per hetteglass for AstraZeneca. 
 • Bergen kommune får 2940 doser av Pfizer og BioNTech-vaksinen (Comirnaty) i uke 8. Disse vil gå til andre vaksinedose til personer som startet vaksinering tre uker tidligere. I tillegg får Bergen 2400 doser av AstraZeneca-vaksinen som FHI har meldt at skal gis til helsepersonell

Uke 7

 • Antall vaksinedoser: cirka 3378 doser* (563 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass. 
 • Denne uken vil de siste sykehjemmene motta andre vaksinedose. Vaksinering av hjemmeboende over 85 år og personer i alder 80-84 år fortsetter hos fastlegene og hjemme for de som ikke kan ta seg til legekontor. Sentralbadet åpner for vaksinasjon av personer over 80 år som av ulike grunner ikke har fastlege som vaksinerer.
 • Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell. 

Uke 6

 •  Antall vaksinedoser: cirka 3468* (578 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass. 
 • Dette inkluderer nye doser til fastleger og andre dose til sykehjem. Fastlegene vaksinerer hjemmeboende over 85 år, og noen fastleger vil kunne starte på aldersgruppen 80-84 år. Inntil 20 prosent av dosene avsettes til prioritert helsepersonell.

Uke 5

 •  Oppjustert tall 29. januar: Antall vaksinedoser: cirka 3846* (641 hetteglass) 
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass. 
 • Andre vaksinedose gis til personer som startet vaksinering tre uker tidligere.
 • Vaksinering med første dose til hjemmeboende over 85 år fortsetter. Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell.

Uke 4

 • Antall vaksinedoser: cirka 2364* (394 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass.
 • Sykehjem som får første vaksinedose i uke 4 er: Fyllingsdalen, Skjoldtunet og Midtbygda.
 • Andre vaksinedose gis til personer som startet vaksinering tre uker tidligere.
 • De første fastlegekontorene starter vaksinering av personer over 85 år. Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell.

Uke 3

 • Antall vaksinedoser: cirka 564* (94 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass.
 • Sykehjem som får vaksiner i uke 3 er: Landås menighets eldresenter, Slettemarken, Sandsli, Betanien, Frieda Fasmers Minne, Kolstihagen og Midtbygda. Inntil 20 prosent av vaksinedosene avsettes til prioritert helsepersonell. 

Uke 2

 • Antall vaksinedoser:  cirka 906* (151 hetteglass)
  * I tråd med veiledning fra FHI beregnes seks doser per hetteglass fra uke 2.
 • Sykehjem som får vaksiner i uke 2 er: B-sykehuset, Mildeheimen, Øvsttunheimen, Omsorgssenteret Bergens indremisjon, Signo Konows senter, Nykirkehjemmet, Lyngbøtunet, Odinsvei bosenter, Åstveit, Bergen Røde Kors sykehjem, Siljuslåtten, Fantoft omsorgssenter og Slettebakken menighet eldresenter.
 • Fra uke 2 avsettes inntil 20 prosent av dosene til prioritert helsepersonell.

Uke 1

 • Antall vaksinedoser: cirka 845* (169 hetteglass)
  * Beregnet fem vaksinedoser per hetteglass.
 • Vaksinedosene er brukt på følgende sykehjem: Gullstøltunet, Søreide, Løvåsen, Arna helseheim, Ladegården, Ulset, Adventistkirkens sykehjem, Domkirkehjemmet, Metodisthjemmet, Solsletten, Engensenteret, Kalfaret og Mildeheimen.