Gå tilbake til:
Du er her:

Hva finner du i Kvalitetsportalen?

Kvalitetsportalen viser nøkkeltall og resultater av brukerundersøkelser og prøver i bergensskolen. Dette blir presentert samlet i en egen kvalitetsrapport for den enkelte skole.