Kameraovervåkning i rådhuskvartalet

Bergen kommune har av sikkerhetsmessige årsaker installert kameraovervåkning i rådhuskvartalet.

Kamera er plassert utvendig i områdene rundt Bergen Rådhus, innvendig i resepsjonsområdet, og på alle plan i rådhuset. Det er også kamera i publikumsområde og kantine i 1. etasje og ved adkomstveier og rømningsveier i etasjene. Det er også plassert utvendige kamera som dekker adkomstveier inn til bygg i rådhuskvartalet.

Det er kun rådhusets service og sikkerhetssenter i Bergen kommune som har tilgang til bildestrøm fra kameraovervåkningen. Overvåkningen inneholder kun bilde, og ikke lyd. 

Lagring og oppbevaring

Opptak fra kameraovervåkning lagres i syv dager. Ved forespørsel sikres opptak lokalt, og det fylles ut skjema med oversikt over hva som blir sikret, hvilket bygg og kamera, hvilken hensikt og for hvem. Vekter signerer på hvem som har sikret opptak og fyller ut sjekkliste for hensyntakelse av lover og regler og hvordan opptak er sikret.

Opptak sikres på lokal harddisk og deretter til minnepenn eid av vektertjenesten, eller minnepenn overlevert fra politiet. For utlevering til politimyndighet må politiet sende «Beslutning om utlevering» signert av politijurist. Beslutningen lagres fysisk og deles med kommunaldirektør og beredskapssjef via Bergen kommunes saksbehandlingssystem. Dersom det ikke kommer beslutning om utlevering fra politiet, vil sikret opptak slettes etter 30 dager.

Hvorfor kameraovervåkning?

Formålet med kameraovervåkningen er å forebygge kriminalitet, kvittere utløste alarmer, beskytte Bergen kommunes ansatte og verdier som rådhuset og de omkringliggende byggene representerer. Bergen kommune skal utelukkende benytte kameraovervåkning eller opptak fra overvåkningen til disse nevnte formålene.

Kameraovervåkning må ha et behandlingsgrunnlag i personvernforordningen for å være lovlig. Bergen kommunes behandlingsgrunnlag for kameraovervåkning i rådhuskvartalet er personvernforordningen artikkel 6.1 bokstav f (berettiget interesse). Kommunen har foretatt en egen interesseavveining og konkludert med at sikring av rådhuset mot uønskede hendelser, verne sikkerheten og trygghet for de ansatte, samt kvittere ut utløste alarmer på en effektiv måte - i dette tilfellet - veier tyngre enn personvernulempene for de registrerte.

Systemet vi bruker

Bergen kommune benytter systemet QVMS- Qognify Video Management System til kameraovervåkning. Westec AS er kommunens databehandler. Bergen kommune er behandlingsansvarlig etter personvernforordningen. Kommunens personvernombud kan kontaktes ved nærmere spørsmål om behandlingen eller dine rettigheter som registrert på personvernombud@bergen.kommune.no