Mine data

For å tilby deg gode og nyttige tjenester på Min side, henter vi data om deg fra ulike datakilder og fagsystemer:

Saksbehandlingssystemer

Søknader du sender inn til kommunen registreres i hovedsak i sak-arkivsystemet.
Vanligvis vil saker i saks- arkivsystemet være knyttet til deg via personnummeret ditt.

Økonomi-, lønn- og personalsystemet

Hvis du er eller har vært i lønnet arbeid for Bergen kommune vil lønnslippene dine fra og med 2009 vises her på Min side.

Fakturaer for kommunale avgifter (vann og avløp, SFO, eiendomsskatt, kulturskole, med flere) vil listes ut på Min side, så sant du er registrert som betaler.

Vi bruker personnummeret ditt for å hente ut riktige data.

Norsk eiendomsregister

Informasjon om arealplaner og reguleringsplaner som angår din eiendom baseres på kobling mellom ditt personnummer og informasjon om eiendommer i Norsk Eiendomsregister.

Bergen kommune bruker så langt det er mulig sentrale, nasjonale datakilder for å kvalitetssikre dataene dine. Disse inkluderer:

  • Folkeregisteret (navn og adresse)
  • Kontakt- og reservasjonsregisteret (telefonnummer og e-postadresse)

Les mer om hvordan vi behandler persondata  i personvernerklæringen vår