Gå tilbake til:
Du er her:

Personvernombud

Personvernombud

Personvernombudet i Bergen kommune skal sørge for at kommunen behandler personopplysninger i tråd med regelverk og god praksis. Ombudet bistår ansatte og innbyggere med personvernspørsmål.