Helsepersonell som hjelper en kvinne med medisin.
KLARER SEG SELV: Else Ekeland (89) fra Arna fikk opplæring fra vurderingsteamet i å inhalere medisinene sine og nå slipper hun å få hjelp av hjemmesykepleien. Her i samtale med Ingvild Ø. Gustavsen fra vurderingsteamet.
Bilde: Endre Hovland

Søke tjenester? Dette kan du forvente

Vårt mål: Hjelpe deg å mestre mest mulig selv.

Når helsen skranter, har kommunen mange tjenester som støtter deg i å klare det du vil i din hverdag. 

Mange av dem som kontakter oss blir overrasket når de ser hvor mange ulike tjenester vi har. Ofte tildeler vi helt andre tjenester enn det folk i utgangspunktet hadde tenkt, sier etatsdirektør i Etat for vurdering og rehabilitering, Elin Wathne.  

Felles for de fleste av disse tjenestene er at de gir hjelp-til-selvhjelp. Ved å gi tidlig hjelp før problemene blir for store, forebygger kommunen at du får større hjelpebehov.  

Får hjelp av vurderingsteam 

Alle nye søkere av helse- og omsorgstjenester får nå besøk av et vurderingsteam som kommer hjem og gir nødvendige tjenester i inntil fire uker samtidig som de vurderer behovet hos den som har søkt om tjenester. Når de er ferdige med vurderingen, overføres ansvaret for eventuell videre oppfølging til kommunens øvrige tjenester.  

– Gjennom vurderingsteamene avdekker vi mer enn før, og vi får satt i gang med rehabilitering på et tidligere tidspunkt. Dette bidrar til å stoppe negativ utvikling hos personer som kunne fått store hjelpebehov. Nå klarer en tredjedel av søkerne seg uten annen hjelp enn den de får av vurderingsteamet, sier Wathne.   

Motiverer til egeninnsats

Når kommunen kartlegger den enkeltes hjelpebehov spør de også om hvilken innsats du er villig til å legge ned for å gjenvinne funksjoner som har gått tapt.  

– Noen av tjenestene våre kan vi bare tildele til dem som er motiverte for egeninnsats. Kandidater til hverdagsrehabilitering må være innstilt på daglig øving for å få fremgang, og slike tjenester tildeler vi bare dersom du er villig til å gjennomføre det som kreves, sier Wathne.  

Få klager 

Hva med de «tyngre» tjenestene som sykehjem og hjemmesykepleie. Er det mange som hadde sett for seg at de skulle få disse tjenestene og blir misfornøyde når de ikke får dem? 

– Vi tildeler sykehjemsplass og hjemmesykepleie til de som har størst behov. Vi får få klager, synes vi. Terskelen for å tildele slike tjenester har ikke økt, og vi følger de samme kriteriene som tidligere. Det nye er vel heller at kommunen har etablert andre tjenester som har fokus på tidlig innsats og forebygging. Dette gjør at vi har flere alternative tjenester å tildele før vi tildeler hjemmesykepleie og sykehjem. Dette kan være aktivitetssenter, velferdsteknologi og vi har et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, sier Wathne. 
 
Hvis du vil søke om helse- og omsorgstjenestene kan du kontakte Vurderingskontoret for voksne og eldre. 

Få oversikt

Se oversikt over kommunens tjenester til eldre
 

TILBAKE TIL FORSIDEN SENIORGUIDE