Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for å mestre hverdagen i eget hjem og nærmiljø.  

Hverdagsrehabilitering er en god tjeneste for deg som vil gjenvinne funksjoner du har mistet, men du kan også ha nytte av andre tjenester med samme formål. 

Les gjerne mer om disse tjenestene: 

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering og trening sammen med fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere etter nylig funksjonsfall som gjør at du ikke klarer det samme som før.

Teamet kommer hjem til deg og bistår deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen. Du jobber tett sammen med teamet i inntil fire uker.

Her finner du mer informasjon om hverdagsrehabilitering

Tilbudet er for deg som har hatt et nylig fall i funksjon, som gjør at du ikke klarer hverdagen din som tidligere. Målet er at du skal klare daglige gjøremål og aktiviteter som er viktige for deg.

Du finner søknadsskjema under overskriften Søknadskjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne og eldre.

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. En saksbehandler vurderer om hverdagsrehabilitering kan være til hjelp for deg, og treffer et begrunnet vedtak som du får tilsendt skriftlig.

Ved spørsmål ta kontakt med Hverdagsrehabilitering. Her finner du kontaktinformasjon: Hverdagsrehabilitering

 

Tjenesten er gratis.

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester