Gå tilbake til:
Du er her:

Meldingstyper

Det er flere typer meldinger som kommuniseres mellom helseaktørene i Norge. Vestlandsløftet-prosjektet har bistått til at flere av disse meldingene er i full funksjon på Vestlandet.

Det jobbes fremdeles med både utrulling og kvalitet i innhold i meldingene. Her finner du en oversikt over hvilke meldingstyper som går mellom de forskjellige helseaktørene.

Grafisk fremstilling av informasjonsflyten når det gjelder PLO-meldinger.
 
 

Pleie og omsorgsmeldinger (PLO)

- se illustrasjon.

Basismeldinger

Epikrise

Henvisning

Medisinsk biokjemi

  • Rekvisisjon medisinsk biokjemi
  • Svar medisinsk biokjemi

Mikrobiologi

  • Rekvisisjon mikrobiologi
  • Svar mikrobiologi

Patologi

  • Rekvisisjon patologi
  • Svar patologi

Immunologi

  • Rekvisisjon immunologi
  • Svar immunologi

Radiologi

  • Rekvisisjon radiologi
  • Svar radiologi