Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjektgruppen

Prosjektleder KomUT-Vest: Marit Haugan Hove, Bergen Kommune

Prosjektkoordinator Hordaland: Linn Venås, Bergen Kommune (Permisjon)

Prosjektkoordinator Hordaland: Tine Losnedal, Bergen Kommune (Stedfortreder for Linn Venås)

Prosjektkoordinator Sogn og Fjordane: Kari Støfringsdal

Prosjektkoordinator Rogaland: Egil Rasmussen

Representant fra Helse Vest: Lene Aspen, Helse Fonna