Gå tilbake til:
Du er her:

Før et barn begynner i barnehage, skal foresatte legge frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan foresatte fylle ut en slik erklæring (Lov om barnehager §50).

Private barnehager kan utarbeide eget skjema for erklæring om barns helse.

Frist og kriterier

Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan foresatte selv gi erklæringen. Foresatte skal benytte vedlagte skjema. Du kan også få dette skjemaet ved henvendelse til barnehagen.

  • Erklæringen skal foreligge før barnet begynner i barnehagen.
  • Erklæringen må ikke være eldre enn et halvt år.
  • Du leverer erklæringen til styrer i barnehagen der barnet skal begynne.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Kontakt

Epost: Etat.barnehage@bergen.kommune.no

Besøksadresse: 
Agnes Mowinckels gate 6

Postadresse:
BERGEN
5008 BERGEN

 

Erklæring om helsetilstand for barn i barnehage