Gå tilbake til:
Du er her:

Før et barn begynner i barnehage, skal foresatte legge frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan foresatte fylle ut en slik erklæring.

Private barnehager kan utarbeide eget skjema for erklæring om barns helse.

Kriterier

Helseerklæringen må ikke være eldre enn et halvt år når barnet starter i barnehagen.

Et punkt i skjemaet "Erklæring om helsetilstand for barn i barnehage" omhandler eventuell medisinering som barnehagen skal ha ansvar for.

Frist for å levere erklæring

Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan foresatte selv gi erklæringen. Foresatte skal benytte vedlagte skjema. Du kan få dette skjemaet ved henvendelse til barnehagen.

Erklæringen skal foreligge før barnet begynner i barnehagen. Erklæringen må ikke være eldre enn et halvt år. Du leverer erklæringen til styrer i barnehagen der barnet skal begynne.

Personvern

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt

Seksjon barnehage
Telefon: 55565556
Telefonen er betjent fra klokken 07.45 til 15.00.
E-post: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no
Besøksadresse: Nøstegaten 58A.

 

  


 

 

 

 

Erklæring om helsetilstand for barn i barnehage