Hånd som holder jordklode. AI generert bilde

Regional kompetanseordning er en nasjonal strategi og tilskuddsordning. Målet er å utvikle et barnehagetilbud av høy kvalitet, realisere rammeplan for barnehage og etablere et gjensidig samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL) og barnehage. Målet skal nås ved å styrke ansattes kompetanse.

Hva er ReKomp 30?

Regjeringens tilskuddsordning for kompetanseheving i barnehagene legger til rette for at 30 % av tilskuddet kan benyttes til å styrke personalets barnehagefaglige kompetanse. Tiltakene skal forankres i lokale behov. 

Som en del av arbeidet med å styrke barnehagefaglig grunnkompetanse, ses dette i sammenheng med kollektive utviklingsprosesser. Våre tiltak er derfor rettet mot hele personalgruppen. Vi forutsetter at barnehagen gjennomfører et utviklingsarbeid i tilknytning til deltakelse i våre tiltak. 

Kurs- og møteplan

For at du enkelt skal få oversikt over viktige datoer, har vi samlet alt i ett dokument. Her finner du også dato for eier-/styrermøte våren 2025

ReKomp 30 består av fire kompetanseløyper og en kursrekke i 2024-2025. 

Avdeling barnehagemyndighet undersøker jevnlig barnehagenes behov for å styrke personalets kompetanse.  Innholdet i kompetanseløypene er utviklet på grunnlag av svarene fra barnehagene. Temaene er utviklet i samarbeid med HVL, Etat for barnehage (kommunal barnehageeier), private barnehageeiere og PBL (representant for enkeltstående private barnehager). 

Utviklingsarbeid i barnehagen - med verksted som metode

Kurset “Utviklingsarbeid i barnehagen - med verksted som metode”, lanseres høsten 2024. Kurset vil være tilgjengelig på KS-læring.

Hva er ReKomp 70?

ReKomp 70 er barnehagebaserte kompetansetiltak knyttet til inngåelse av partnerskap mellom barnehage og Høgskolen på Vestlandet (HVL). Partnerskapet skal være likeverdig og gjensidig forpliktende, og skal sikre at kompetansetiltakene er forskningsbaserte. 

Barnehagebaserte kompetansetiltak innebærer at barnehagen gjennomfører et 2-årig utviklingsarbeid i samarbeid med HVL. Hele personalet skal involveres og delta i kollektive læringsprosesser. Barnehagen får sin egen utviklingspartner fra HVL . Utviklingspartner skal støtte barnehagen i planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidet.

I ReKomp 70 er formålet todelt. Ordningen skal bidra til å:

  1. Styrke kompetanse i barnehagen ut i fra lokale behov - i partnerskap med HVL
  2. Styrke barnehagelærerutdanningen (BLU)

Statsforvalterens modell for tildeling av tilskudd 2024-2025:

  • Antall ansatte: 1 til 15, tildeles kr 140 000
  • Antall ansatte: 16 til 25, tildeles kr. 195 000
  • Antall ansatte: 26 og mer, tildeles kr. 252 000

Barnehagene rapporterer til Statsforvalter på bruk av midlene. 

Hva er en praksiskandidat?

Praksiskandidat er en ordning for assistenter som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Dette er ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fagprøve for å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Kriterier for å kunne gå opp til fagprøve som praksiskandidat er at du har:

  1.  minst fem års relevant og allsidig yrkespraksis
  2. bestått teorikurs Vg3 - BUA

Teorikurs Vg3 BUA

Før du kan melde deg til fagprøven, må du ha bestått eksamen i teorikurset Vg3 for barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA). Avdeling barnehagemyndighet legger tilrette for at fast ansatte assistenter i barnehage kan ta teorikurset gratis hos fagskolen K2 Utdanning. 

Kriterier for å kunne benytte tilbudet:

  • Du må kunne dokumentere minst 5 års praksis ( 8 700 timer) fra barnehage, skole eller SFO
  • Du må ha fast ansettelse i en privat eller kommunal barnehage i Bergen kommune
  • Du må kunne delta i undervisning en kveld i uken fra kl. 17.00 - 21.00 gjennom et skoleår (august - juni).

Undervisningen skjer i fagskolens lokaler på St. Jakobsplass 9, 5800 Bergen kommune. 

Søknadskjema for å delta på teorikurs åpner for søknader i perioden februar til april hvert år. 

QR kode til søknadsskjema for undervisningsåret 2025-2026
QR kode til søknadsskjema for undervisningsåret 2025-2026

 

Mer informasjon og nyttige nettsteder:

 

Til SWAY: Kompetanseløyper og kursrekke for barnehager i Bergen kommune 2024-2025