Bilde av to barn som leker med fargerike bøtter på en benk i en barnehage

Noen barn er hjemmehørende i en kommune, men går i barnehage i en annen. Dersom barnet mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, har kommunen der barnet går i barnehage rett på refusjon av utgiftene. I Bergen kommune har Etat for spesialpedagogiske tjenester ansvar for oppfølgingen av dette. 

Vi deler inn gjestebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp i tre kategorier:

  1. Barn som er folkeregistrert i en kommune (bostedskommunen), men som går i barnehage i en annen kommune, og mottar spesialpedagogisk hjelp der (vertskommunen).
  2. Barn som barnevernet i en kommune (bostedskommunen) har plassert i fosterhjem i en annen kommune, og som går i barnehage og mottar spesialpedagogisk hjelp der (vertskommunen).
  3. Barn som er plassert i en barneverninstitusjon, eller har lengre opphold i en helseinstitusjon, og mottar spesialpedagogisk hjelp. Disse barna har fylkeskommunen ansvar for. 

Ansvar for innmelding

Kommunene har sine egne rutiner for innmelding av gjestebarn. I Bergen kommune har fagsentrene i bydelene ansvar for å melde til Etat for spesialpedagogiske tjenester om gjestebarn som går i barnehage og mottar spesialpedagogisk hjelp. 

Sakkyndig vurdering og vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Det er PP-tjenesten i vertskommunen som har ansvar for å skrive sakkyndig vurdering. Denne, sammen med søknad om avtale, blir sendt til bostedskommunen, som gjør vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Vedtaket sendes til barnehagen og de som skal utføre den spesialpedagogiske hjelpen. I Bergen kommune er det de pedagogiske fagsentrene i den bydelen der barnehagen ligger, som utfører den spesialpedagogiske hjelpen. 

Her finner du informasjon om spesialpedagogisk hjelp i Bergen kommune

Økonomisk ansvar

Det er bostedskommunen som har det økonomiske ansvaret for barnet. Vertskommunen sender refusjonskrav for utgiftene de har hatt til den spesialpedagogiske hjelpen til bostedskommunen, som oftest to ganger i året. 

Saksbehandling i Bergen kommune 

I Bergen kommune er det Etat for spesialpedagogiske tjenester som har ansvar for saksbehandling av vedtak for barn som har Bergen som bostedskommune. Den samme etaten har også ansvar for koordinering av informasjon og dokumentasjon mellom bostedskommunen og vertskommunen. 

Alle kommuner har en ansvarlig for oppfølging av gjestebarn.

Har du spørsmål angående gjestebarn?

Kontaktperson: Tonje Lundervold

Kontaktperson økonomi: Lise Osland Forthun

Adresse for søknad:

Bergen kommune, Etat for spesialpedagogiske tjenester, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Faktura:

Elektronisk faktura i EHF-format sendes til: Bergen kommune, Organisasjonsnummer: 964338531. Merkes med ressursnummer 29300

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg.