De fleste barn i barnehage blir brakt og hentet av foreldrene sine. Spesialpedagogisk hjelp er en rettighet som barnet kan ha etter en sakkyndig vurdering. Du kan søke om skyss hvis det er spesielt vanskelig å bringe barnet til barnehagen, slik at barnet kan motta spesialpedagogisk hjelp.

Kriteriene for å å skyss mellom hjem eller avlastning og barnehagen, er at barnet har et vedtak om spesialpedagogisk hjelp, og at det å frakte barnet til barnehagen for å motta den spesialpedagogiske hjelpen er særlig vanskelig.  

Bergen Taxi har ansvar for skyss av barnehagebarn i Bergen kommune. 

Barnehageloven §36 gir rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Det står at dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til slik skyss. Barnet har også rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. 

Du kan søke digitalt via MinID. Trenger du hjelp, ta kontakt med styreren i barnehagen.

Legg ved sakkyndig vurdering og/eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Barnehagens styrer må signere søknaden for å bekrefte at barnet mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Du kan søke kontinuerlig, og søknadene blir behandlet fortløpende. Vedtak om skyss blir sendt til foreldre/foresatte, med barnehagen på kopi. I tillegg sendes det et forenklet vedtak til Bergen Taxi med adresser, hentetidspunkt og om det er noen særlige hensyn å ta. 

 

Ved spørsmål om barnet ditt kan ha rett på skyss, kontakt styreren i barnehagen. 

Eller kontakt Etat for spesialpedagogiske tjenester

  • E-post: etat.spespedtjenester@bergen.kommune.no

 

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg. 

Søknad om skyss, Lov om barnehage § 36.