Gå tilbake til:
Du er her:

Når en barnehage skifter eier, må ny eier fylle ut og sende inn eierskiftemelding. Videre må du ha en konkret plan om eierform, driftsform og antall barn og ansatte. Du må også sende inn vedtekter for barnehagen.

Du søker på vedlagt skjema, og sender det til:

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Seksjon for strategi, utvikling og utredning
Postboks 7700
5020 Bergen

Kommunen vurderer om det er behov for barnehageplasser i det aktuelle området, og om det er nødvendig å godkjenne virksomheten på nytt. Driftstilskuddet blir videreført til ny eier dersom kommunen godkjenner eierskiftet. Kommunen gir tilskudd til ikke-kommunale barnehager for et konkret leke- og oppholdsareal. Du må oppgi barnehagens kontonummer til Seksjon for økonomi ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Ønsker du å utvide barnetallet i forbindelse med eierskiftet, må du søke på nytt om kommunalt tilskudd.

Vi behandler søknader om eierskifte fortløpende. Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis kommunen ikke kan avgjøre klagen innen én måned, får du skriftlig begrunnelse. Samtidig får du vite når når du endelig svar.

Klageadgang

Du kan klage innen en frist på tre uker fra du har mottatt et vedtak. Klagen sender du til Seksjon for strategi, utvikling og utredning ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at kommunen bør endre vedtaket. Kommunen kan veilede deg. Hvis kommunen opprettholder avgjørelsen, sender de saken videre til Statsforvalteren i Vestland. De fatter endelig vedtak i saken.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Søk om eierskifte barnehager