Gå tilbake til:
Du er her:

Her finner du informasjon som er aktuell i forbindelse med eksamen for 10. trinn. Frist for å melde elever  opp til muntlig eksamen er mandag 1. november. Frist for å melde sensorer til muntlig eksamen er 1. mars.

Bergen kommune, Etat for skole,  gjennomfører i løpet av skoleåret fire samlinger om eksamen.

 

Samlingene skal bidra til

 • å øke deltakernes generelle vurderingskompetanse
 • å gi informasjon om gjeldende lover og forskrifter for vurdering
 • at skolene og elevene er forberedt til å gjennomføre eksamen
 • å trygge de administrative rammene for eksamensavviklingen på skole- og kommunenivå
 • å klargjøre faglærer - og sensorfunksjonene i møte med de nye eksamensformene
 • å diskutere nye underveisvurderingstekster i LK20, eksempler på nye eksamensoppgaver og reflektere rundt hva disse vil ha å si for det daglige læringsarbeidet

Organisering

Rekken av samlinger består av både digitale og fysiske økter i løpet av oktober, november og mars.  Noen samlinger gjennomføres to ganger, dere kan da velge hvilken dere vil delta på. De digitale samlingene blir organisert i Teamsmøter. Teams-invitasjon til samlingene kommer på e-post et par dager før.

Målgruppe og innhold:

 • Målgruppen for dag 1-3 er lærere, mens dag 4 er beregnet for skoleledere/ eksamensansvarlige og omhandler formelle forhold om, og organisering av eksamen. Samlingene inneholder både innlegg og drøftinger.
 • Samlingene er åpne for deltakere fra privatskolene.

Se invitasjon til samlingene og presentasjoner fra samlingene
Se informasjon sendt kommunale og private skoler med ungdomstrinn 
Se filmer om eksamen
Se filmer fra statsforvaltaren - som ligger nederst i artikkelen om eksamen. 

Lenke til opptak av 1.samling 4.oktober - Generelt om vurdering

Skriftlige eksamensdatoer våren 2023:

 • 12. mai kl. 09.00 - opplysning om trekkfag
 • 22. mai eksamen matematikk
 • 22. mai forberedelsesdag engelsk
 • 23. mai eksamen engelsk 
 • 23. mai forberedelsesdag norsk
 • 24. mai eksamen norsk hovedmål
 • 25. mai eksamen i norsk sidemål

Mer informasjon finner du i tidsplan og  informasjonsskriv om eksamen 2023.

3. mai - Skolen får resultat av trekkfag for elever og oppdrag for faglærere og sensorer til muntlig eksamen. Dette blir et digitalt møte. Eksamenslister blir sendt rektor i BK360 umiddelbart etter dette møte.

Det er satt opp ekstradag utover de to ordinære eksamensdagene. Skolene må forberede elever og foresatte på at begge dager er like aktuelle. 

Skolene i Bergen er fordelt med eksamensdager :

Gruppe 1: Onsdag 7. juni med ekstradag onsdag 14. juni  

Gruppe 2: Onsdag 14. juni med ekstradag fredag 9. juni  

Skoler som har tungtveiende grunner for å bytte eksamensdag, må gi melding på e-post til Liv Torgersen senest 1.11.2023. 

Her vil  du finne sensorskjema, oppmelding av elevgrupper, instruks for muntlig eksamen og annen Informasjon muntlig eksamen våren 2023.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett