Tegning av datamaskin med google-logo

Her får du oversikt over hvilke googleverktøy skolene i Bergen bruker, og behandling av personopplysninger i verktøyene. 

Google Chromebook

Bergensskolen benytter Google Chromebook for et stort antall elever. Denne bærbare datamaskinen er utstyrt med operativsystemet Chrome OS, og nettleseren Chrome.  

Google Workspace

Kommunen bruker Google Workspace for utdanning (tidligere kalt G Suite for Education) som kontorstøtteløsning og læringsplattform i skolene. Google Workspace for utdanning (GW) kan benyttes både på Chromebook-maskiner og Windows-maskiner.  

Når et barn begynner i grunnskolen i Bergen kommune, vil han eller hun få en brukerkonto. Denne kontoen gir tilgang til Chromebook og GW. Brukerkontoen består av et brukernavn som har tre bokstaver og to tall, samt et passord. Brukerkontoen er tett knyttet til FEIDE som er den mest brukte påloggingsløsningen vår, og styres av Bergen kommune – ikke av Google.  

GW er oppdelt i kjernetjenester og tilleggstjenester. Bergensskolen bruker kun disse kjernetjenestene:

 • Classroom
 • Disk og Dokumenter
 • Gmail
 • Google Chat
 • Google Chrome-synkronisering
 • Google Meet
 • Google Vault
 • Groups for Business
 • Huskeliste
 • Jamboard
 • Kalender
 • Keep
 • Nettsteder
 • Oppgaver

Kommunen har ikke åpnet opp for at elever kan logge seg på og bruke Google sin tjeneste YouTube fra kontoen elevene har fått av kommunen, på grunn av personvernhensyn. Men elevene kan bruke YouTube indirekte ved at lærere deler lenker av videoer de skal bruke til undervisning.  

I skolen brukes Google Chromebook og Google Workspace som kontorstøtteløsning og læringsplattform. Dette gjør vi for å sikre digital undervisning, samhandling, informasjonsdeling, kommunikasjon og innholdsproduksjon i skolen.

Eleven logger inn med den digitale brukerkontoen sin, som inneholder fornavn og etternavn. I tillegg er det opplysninger om skoleoppgaver og vurderinger, kommunikasjon (chat eller epost), tilknytninger (skole, klasse og grupper) og roller (elev og ansatt).

For at kommunen skal kunne behandle personopplysninger lovlig må vi ha et rettslig grunnlag. 

Vi behandler personopplysningene dine i googleverktøyene fordi vi må utføre de lovpålagte oppgavene som vi har, slik de følger av opplæringsloven. Opplæringsloven sier blant annet at vi må sørge for at alle elever får undervisning de har krav på etter læreplanen. For eksempel sier læreplanen at digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter. 

Eleven kan selv se personopplysningene sine på Chromebook og i Google Workspace. Kontaktlærer og faglærere vil også kunne se skoleoppgaver og vurderinger som eleven deler.

For å kunne vedlikeholde og drifte googleverktøyene i bergensskolen, har også en håndfull superadministratorer tilgang til systemet i kommunen. Superadministrator-brukere vil aldri gjøre søk i opplysningene om eleven med mindre det er nødvendig, for eksempel hvis eleven trenger teknisk hjelp. Da vil de kunne se navn, epostadresse, påloggingstidspunkt og metadata for innhold (for eksempel dokumentnavn, størrelse, delinger av dokumentet - men ikke innhold i dokumenter), metadata (for eksempel dokumentbehandling, kommunikasjon blant annet via chat eller e-post som hvem som deltar i samtalen og tidspunkt - men ikke innholdet i chatten eller e-posten).

Når eleven slutter på skolen, vil den digitale brukerkontoen hennes/hans og all tilhørende data bli deaktivert. Det vil gå opp til fem måneder før alt innhold blir permanent slettet fra skolens systemer. Google kan i tillegg bruke opp til 180 dager med å slette data fra alle systemene sine.  

Når personopplysninger om eleven samles inn og brukes, har eleven en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Blant annet kan eleven kreve innsyn i hvilke opplysninger som vi behandler om henne/ham. 

Les mer om elevens rettigheter og hvordan du utøver disse i vår personvernerklæring for elever

Berge kommune er ansvarlig for bruk av googleverktøyene i bergensskolen. Det betyr at vi hele tiden vurderer risikoer knyttet til dette, og at vi har inngått en databehandleravtale med Google. 

Som en del av arbeidet lokalt i Bergen, så vi et behov for større samarbeid nasjonalt. Kommunesektorens organisasjon (KS) og Bergen kommune har derfor satt i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen. Sammen kan vi lage grunnlag for en god vurdering og gi kommuner i Norge et grunnlag å bygge videre på. Målet er at alle kommuner som bruker Google-verktøy kan ta utgangspunkt i vurderingen, og tilpasse og forankre den. Les mer om prosjektet på KS sin hjemmeside.  

Du kan melde deg på informasjonsbrev om nasjonalt DPIA-prosjekt og bli oppdatert om hvordan det går i prosjektet. Du vil da få et informasjonsbrev ukentlig. 

Se KS sin hjemmeside for å abonnere på nyhetsbrevet. Her kan du se tidligere informasjonsbrev.  

Har du spørsmål til hva eller hvorfor vi bruker personopplysninger i Google-verktøyene, kontakt skolen din eller send epost til barnehage.skole@bergen.kommune.no (husk at e-posten kan leses av flere, så unngå å skrive sensitive opplysninger/ting du ikke vil at andre skal lese).  

Du kan også ta kontakt med Bergen kommunes personvernombud hvis du lurer på mer om vår bruk av dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har etter personvernregelverket. Personvernombudet har en uavhengig rolle, og skal passe på at kommunen behandler personopplysninger i tråd med loven. Personvernombudet vårt når du på personvernombud@bergen.kommune.no (ikke skrive sensitive opplysninger/ting du ikke vil at andre skal lese).