Elever og digitale verktøy

Bergensskolen benytter seg av en rekke digitale verktøy i undervisningen. 

I forbindelse med Plan for Smart oppvekst i Bergen er det vedtatt at alle elever på ungdomstrinnet skal få tildelt sin egen digitale enhet fra høsten 2019.

Bergen kommune forventer en levetid for en Chromebook på minimum tre år, men vi bytter ikke ut enheter som fortsatt fungerer godt nok etter tre år. Chromebookene er skolens eiendom og skal leveres tilbake når eleven slutter på skolen.

Chromebook er elevens digitale enhet og ungdommene kan ta den med hjem alle helger, ferier og høytider, bortsett fra sommerferien. Da skal eleven levere den inn på skolen.

Det er tillatt å bruke Chromebooken privat, men da gjelder også ordensreglene med vedlegget «Regler for bruk av skolens digitale tjenester og utstyr».

Lading av Chromebook 

Rådene for for lading av Chromebook er lik som ved mobiltelefoner og annet oppladbart elektronisk utstyr:

 • Skru av Chromebooken helt når den ikke er i bruk.
 • Lad kun Chromebooken når du er våken og til stede. 
 • Sørg for at maskinen ligger på et brannsikkert  underlag når du lader den. 
 • Ta ut støpselet fra stikkontakten når Chromebooken er ferdigladet.

Låneavtale mellom skole og elev

I stedet for en egen utlånsavtale for Chromebook er det er gjort tilføyinger i dokumentet «Regler for bruk av skolens digitale tjenester og utstyr», som er et vedlegg til Ordensreglementet. Elever og foresatte skal skrive under på at dette er lest.

Regler ved utlån av Chromebook

Dette gjelder kun elever på ungdomstrinnet fra og med høsten 2019. Chromebooken er registrert på elevene personlig, og de skal ikke låne den ut til andre.

 • Datautstyret skal, om ikke annet er avtalt, bli tatt med til skolen hver dag og hjem hver dag etter skoletid.
 • Eleven er ansvarlig for at datautstyret blir behandlet forsiktig og ikke blir utsatt for slag, fall og fuktighet.
 • Eleven sørger for at Chromebooken er fulladet når skoledagen tar til.
 • Chromebooken skal bli brukt til å lære slik voksne på skolen bestemmer, og ellers være plassert i sekken, skapet eller lukket på pulten.
 • Skolen kan når som helst be om å få tilbake Chromebooken av tekniske eller praktiske årsaker eller brudd på ordensreglementet. Eleven må i slike tilfeller levere tilbake Chromebooken.
 • Skolen erstatter ikke tap av personlige data som er lagret på Chromebooken. Av sikkerhetsgrunner bør du lagre data  andre steder enn på maskinen. For eksempel på Min disk eller G-Drive.
 • Eleven kontakter en voksen på skolen dersom Chromebooken eller tilhørende utstyr blir skadet, ødelagt eller slutter å virke.
 • Eleven følger skolen sine regler for bruk av IKT-utstyr. Brudd på disse blir sett på som brudd på skolen sitt ordensreglement. Dette kan medføre inndragning av retten til bruk av Chromebooken eller erstatningsansvar. Se skadeserstatningsloven § 1-1 og § 1-2. Skolen vurderer hver sak individuelt. Maksimal erstatning vil være 3.000 kroner.

Google Workspace

 • Åpne Disk.
 • Marker alle filene du ønsker å ta vare på
 • Høyreklikk og velg "Last ned" (Trykk på styreflaten med to fingre dersom du gjør dette på en Chromebook. Du kan også trykke på Alt og deretter klikke med én finger. )
Google funksjon_kopiere
 
Bilde: Google_funksjoner
 • Filene blir nå lastet ned i en komprimert mappe (zip-fil)
 • Denne zip-filen vil du finne under "Nedlastinger" eller tilsvarende varierende om du bruker PC eller Chromebook. 
 • Kopier zip-filen til minnepennen

itslearning

Inne i itslearning må man laste ned en og en fil man har lagret. Dette kan enten være i et fag i form av en innlevert besvarelse, eller det kan være filer som ligger i dine private filer:

Hente fil fra itslearning
Hente fil fra itslearning
Bilde: itslearning

 

Microsoft - OneDrive og H:\

Gå til OneDrive og marker de dokumentene du ønsker å lagre. Høyreklikk og velg "last ned"

OneDrive last ned
OneDrive last ned
Bilde: Bergen kommune

Klikk på filen som dukker opp nede til venstre på en Windows pc. 

Klikk på zip-filen
Klikk på zip-filen
Bilde: Bergen kommune

Velg "vis i mappe"

Du vil nå se mappen som zip-filen ligger lagret i. Du kan nå kopiere zip-filen over til en minnepenn.

Du har helt sikkert mange dokumenter liggende på H:\-området på Windows-pc'er. Dette kan også kopieres til en minnepenn. Da må du få lov å logge deg på en Windows-pc i elevnettet. Gå til H:\-disken og merk alt du vil lagre. Stikk inn minnepennen i pc'en og kopier alt innhold over der.