Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldre med felles foreldreansvar har rett til samme opplysninger om barnets skolegang/barnehagehverdag og til å delta på foreldremøter. Biologisk forelder uten foreldreansvar har rett til opplysninger om barnet, men bare når du spør skolen/barnehagen direkte.

Ved felles foreldreansvar har begge foreldre rett til de samme opplysningene om barnet og barnets skolegang/barnehagehverdag fra skolen/barnehagen. Dere har også samme rett til å delta på foreldremøter.

For foreldre som ikke har felles foreldreansvar, gjelder andre regler. Biologiske foreldre uten foreldreansvar har rett til informasjon om barnet og barnets skolegang/barnehagehverdag, men dette er kun når du spør skolen/barnehagen direkte. Du har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men kan delta hvis den som har forelderansvar, godkjenner det. Skolen/barnehagen kan avtale egne møter med deg, men kan også velge å informere deg skriftlig.

Denne retten gjelder bare hvis informasjonen som det bes om, kan deles uten at dette vil være til skade for barnet. 

Skole

Hvis dere har felles foreldreansvar, og du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon. Skolen/barnehagen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang. Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du bare rett på informasjon om barnet når du henvender deg direkte til skolen.

Barnehage

Har du barn i barnehage som du ikke bor sammen med, kan du be om å få informasjon direkte. Barnehagen har plikt til å informere deg hvis dette ikke er til skade for barnet. Har dere felles foreldreansvar, trenger du ikke henvende deg på nytt hver gang du ønsker informasjon. Hvis barnehagen ikke blir spurt om informasjon, trenger den ikke gi det på eget initiativ.  

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få informasjon. Klagen sender du til skolen eller barnehagen som har fattet vedtaket i saken. Kommunen kan veilede deg. I klagen forteller du hva du ønsker å endre i vedtaket, og du må begrunne dette. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt til Statsforvalteren som gjør et endelig vedtak.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Telefon: 55 56 55 56
Epost: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no