Foreldre med felles foreldreansvar har rett til samme opplysninger om barnets skolegang/barnehagehverdag og til å delta på foreldremøter. Biologisk forelder uten foreldreansvar har rett til opplysninger om barnet, men bare når du spør skolen/barnehagen direkte.

Felles foreldreansvar

Ved felles foreldreansvar har begge foreldre rett til de samme opplysningene om barnet og barnets barnehagehverdag/skolegang fra barnehagen/skolen. Dere har også samme rett til å delta på foreldremøter.

Ikke felles foreldreansvar

For foreldre som ikke har felles foreldreansvar, gjelder andre regler. 

Biologiske foreldre uten foreldreansvar har rett til informasjon om barnet og barnets barnehagehverdag/skolegang, men dette er kun når du spør barnehagen/skolen direkte. Du har i utgangspunktet ikke rett til å delta på foreldremøter, men kan delta hvis den som har forelderansvar, godkjenner det. Barnehagen/skolen kan avtale egne møter med deg, men kan også velge å informere deg skriftlig.

Denne retten gjelder bare hvis informasjonen som du ber om, kan deles uten at det er til skade for barnet. 

Skole

Hvis dere har felles foreldreansvar, og du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du be skolen om å få informasjon. Skolen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang. Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du bare rett på informasjon om barnet når du spør skolen direkte.

Barnehage

Har du barn i barnehage som du ikke bor sammen med, kan du be om å få informasjon direkte. Barnehagen har plikt til å informere deg hvis dette ikke er til skade for barnet. Har dere felles foreldreansvar, trenger du ikke henvende deg på nytt hver gang du ønsker informasjon. Hvis barnehagen ikke blir spurt om informasjon, trenger den ikke gi det på eget initiativ.  

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få informasjon. Klagen sender du til barnehagen eller skolen som har fattet vedtaket i saken. Kommunen kan veilede deg. I klagen skriver en begrunnelse for hva du er uenig i. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt til Statsforvalteren som gjør et endelig vedtak.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Telefon: 55 56 55 56
Epost: barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no