Gå tilbake til:
Du er her:
Logo vigilo

For tiden er meldingsfunksjonalitet mellom skole/barnehage og hjem stengt ned i Bergen kommune.  Informasjonsutveksling mellom hjem og skole må nå gå via andre kanaler, som eposter og ranselpost. Pålogging til itslearning for foreldre er også stengt.

Bruk kontaktskjema ved sensitive personopplysninger

Ved kontakt med skolen eller barnehagen om personlige opplysninger om barna, oppfordrer vi sterkt til å bruke kontaktskjema. Det finner du under menypunktet "Kontakt" på den enkelte skolen/barnehagens nettside. Du finner de også på denne siden under avsnittet "lenker til kontaktskjema".

Her logger du inn med Minid eller Bankid. Ved å benytte seg av kontaktskjema sikrer man en trygg behandling av opplysningene som blir sendt inn til den enkelte skole eller barnehage.

Hva får du informasjon om og hvem får tilgang?

I Vigilo får du som forelder tilgang til en egen foreldreportal.  I dag kan du søke om barnehage- og SFO-plass. På sikt ønsker Bergen kommune å utvide tjenesten med følgende:

Siste nytt fra din skole eller barnehage - kommer

 • Meldinger
 • Fravær - kommer
 • Timeplan (skole)- kommer
 • Vurderinger (skole) - kommer
 • Orden og oppførsel (skole) - kommer
 • Helsekort (allergier)
 • Barnehageplass (barnehage)
 • Samtykker - kommer

Du får kun tilgang til opplysninger om eget barn i foresattportalen. Foreldre får ikke opplysninger eller vurderinger som gjelder andre barn i barnehagen, klassekamerater eller andre elever. Barna og elevene har ikke behov for og skal ikke ha tilgang til Vigilo per dags dato.

Tilgang til foresatte med foreldreansvar

Kun foresatte med foreldreansvar får tilgang til portalen. Hovedregelen er at foresatte med foreldreansvar har krav på samme informasjon fra barnehagen eller skolen om sitt barn. Hvis den ene av de foresatte har foreldreansvar alene, har den andre foresatte likevel rett på informasjon. I slike tilfeller får du informasjon etter konkret forespørsel, jf. barnelova § 47, og ikke som løpende oppdateringer. 

Foreldre kan selv søke om å justere foreldreansvaret

Les mer om hva foreldreansvar er, og hvordan foreldre kan søke om å få felles foreldreansvar her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/fodsel-og-navnevalg/foreldreansvar/

Tilgang for personer som ikke har foreldreansvar

Personer som ikke er definert som foreldreansvarlige kan ha behov for å vite om det skjer noe særskilt akkurat de dagene når de har omsorg for barnet. Dette kan eksempelvis være steforeldre, besteforeldre eller en nabo som skal passe barnet. Det blir ikke gitt tilgang til foresattportalen for slike tilfeller pr i dag. For barnehager er årsplaner og månedsplaner tilgjengelig. For skoler er ukeplaner tilgjengelig på skolens informasjonsside på kommunens nettside. Utover dette er det mulig å ta direkte kontakt med barnehagen eller skolen per telefon.

Når det gjelder individuelle arbeidsplaner i skolen er de kun tilgjengelig for den enkelte elevs foreldreansvarlige.

 

 

Hvordan ta i bruk foresattportalen (Vigilo)

For å søke barnehage-  og SFO-plass logger man seg på https://vigilo.no/bergen/

 

Den enkelte barnehage og skole vil informere deg som foresatt om når Bergen kommune igjen er klare for å åpne kommunikasjonsdelen av Vigilo. Da vil den også være tilgjengelig via APP.

 

Hva kan du skrive i meldingstjenesten? Informasjon om sensitive opplysninger

Foresatte må være oppmerksom på hvilken type sensitiv informasjon man sender gjennom foresattportalen i Vigilo, enten som del av en melding eller som vedlegg. Eksempler på sensitiv informasjon som ikke skal sendes i meldingssystemet, er opplysninger om alvorlig eller kronisk sykdom eller problematiske forhold på skolen som involverer andre navngitte elever og ansatte.

Alvorlige forhold på skolen som sterk mistrivsel, krenking og mobbing, medelevers navn, individuelle opplæringsplaner og enkeltvedtak skal meldes via kontaktskjema på skolens hjemmeside.  Informasjonen du sender via dette kontaktmeldeskjemaet blir saksbehandlet og arkivert direkte i barnehagens eller skolens sak- og arkivsystem.

I meldingssystemet kan du melde inn forbigående helseopplysninger som for eksempel «Line blir hjemme fra skolen grunnet omgangssyken», «Per skadet foten på trening i går kveld» og «Svein synes det er vanskelig på skolen for tiden».

Vær oppmerksom på at andre ansatte på skolen enn barnets kontaktlærer også kan lese meldingene som kommer inn. Du må aktivt velge den andre foresatte som mottaker for at denne skal se meldingen.

Meldingssystemet er ikke ment som erstatning for det fysiske møtet mellom foresatte og skolen.  Det er fremdeles anledning til å ringe eller be om et eget møte med den enkelte skole eller barnehage.

Foresatte kan også sende fysiske brev til skolen eller barnehagen. Følgende adresse til felles postmottak skal da benyttes:

{Navn på skole/barnehage}
Postboks 7700
5020 BERGEN

Ytterligere informasjon om personvern i forbindelse med bruk av Vigilo kan du lese om i et eget avsnitt under om personvern.

 

Hjem og barnehage

Forskjeller mellom private og kommunale barnehager

Kommunikasjonsløsningen er for dialog mellom kommunale barnehager og foresatte til barn i barnehagen. Private barnehager kan ha andre løsninger for kommunikasjon. Vi anbefaler deg å kontakte din barnehage for mer informasjon.

Hva innebærer bruk av Vigilo i barnehager?

Vigilo Foresatt­portal gir mulighet for digital kommunikasjon mellom foresatte og ansatte og har følgende tilgjengelige funksjoner:

 • Nyheter
  Under nyheter kan du se publiserte innlegg, bilder og rutiner fra din barnehage. Her kan du også registrere helseinformasjon (som du senere kan oppdatere inne i nettportalen).
 • Meldingstjeneste
  Du kan både sende og meddele nødvendig informasjon om ditt barn til barnehage via meldingstjenesten. I meldinger som sendes til barnehagen kan du legge ved eventuelle vedlegg. Meldinger du sender til barnehagen har alle de ansatte innsyn i. Unngå derfor å sende sensitiv informasjon. Eksempler på sensitiv informasjon er opplysninger om helse, problematiske forhold i barnehagen, andre barns navn, individuelle tilpasninger og enkeltvedtak. 
 • Fraværsmelding
  Du kan sende fraværsmeldinger til barnehagen når barnet ditt har fri eller er syk, slik at de ansatte får rask informasjon om dette. Det vil samtidig og automatisk bli registrert fravær på barnet i barnehagens oversikt.
 • Innstillinger
  Under innstillinger kan du velge hvilke varsler du ønsker å tillate, du kan velge språk og laste opp ditt eget profilbilde. Du kan også se informasjon om appen og personvern og gå direkte til brukerstøtte.

Hjem, skole og SFO

Foresattportalen i Vigilo blir tatt i bruk for enkel og digital kommunikasjon mellom hjemmet, skolen og SFO.

Samtlige skoler i Bergen kommune tok i løpet av høsten 2019 i bruk Vigilo. Den enkelte skole vil informere foresatte når man starter opp med kommunikasjonsdelen av Vigilo igjen.  I dag kan man logge på vigilo.no/bergen og søke SFO-plass for barn man har foreldreansvar for.

Vigilo skal erstatte både meldings- og karakterboken i papirformat. Vigilo erstatter imidlertid ikke Itslearning, Google for education eller Microsoft 365. Dette er elevens systemer for kontakt med skolen, sine lærere og medelever.

Skolene skal fremdeles benytte itslearning, Google for education og Microsoft 365 til innleveringer og vurderinger knyttet til den enkelte elev. Disse løsningen blir også brukt til kommunikasjon mellom elev og lærer. Forskjellen er at du som foresatt i foresattportalen til Vigilo vil oversikt over løpende fravær, samt hel- og halvårsvurderinger i form av samlede karakterer og vurdering av orden og oppførsel. Foresatte vil ikke få tilgang til vurderinger av elevens enkeltinnleveringer og arbeid underveis i skoleåret.

Ved søknader om permisjoner fra skolen skal det fremdeles benyttes eget skjema for søknaden. Søk permisjon fra skolen

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Personvern i Vigilo

Bergen kommune henter personopplysninger fra sentrale registre som for eksempel Det Norske Folkeregisteret. Det vil inkludere opplysninger om ditt navn, e-postadresse, kontaktinformasjon, språk, familieforhold og dine bruksdata. Opplysninger om barn og foresatte blir lagret så lenge barnet er innskrevet i barnehagen eller skolen, og deretter i inntil ett år.

Personopplysninger om barn er særlig beskyttet. Foresatte godkjenner på vegne av barnet, og barnet kan samtykke selv fra fylte 15 år.

Les mer om personopplysninger på www.datatilsynet.no

 

Informasjon om epost og mobiltelefon

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og revervasjoner. Registeret eies av Digitaliseringsdirektoratet og er en fellesløsning som forvaltningen i alle offentlige virksomheter skal bruke til å sjekke reservasjonsstatus og for å få tilgang til innbyggernes registrerte e-postadresse og mobilnummer. Mer informasjon om kontakt- og reservasjonsregisteret finner du på Difi sine hjemmesider: 

Innbyggeren oppdaterer selv kontaktinformasjonen og reservasjonsstatus i kontakt- og reservasjonsregisteret. Informasjon om hvordan du kan kontrollere og oppdatere opplysninger i registeret finner du her: 

Oppvekstadministrasjonen i Bergen kommune registrerer kontaktinformasjon fra kontakt- og reservasjonsregisteret om foresatte i Vigilo.