Barnehender med sommerfugl. Foto av Læringsverkstedet - Kjøkkelvik barnehage

Barnehager og skoler/SFO har en lovfestet plikt til å samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole/SFO. Bergen kommune har utarbeidet en plan for å styrke og sikre samarbeidet.