Barnehender med sommerfugl. Foto av Læringsverkstedet - Kjøkkelvik barnehage

Barnehager og skoler/SFO har en lovfestet plikt til å samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole/SFO. Bergen kommune har utarbeidet en plan for å styrke og sikre samarbeidet.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever