Gå tilbake til:
Du er her:

Alrekstad skole er en alternativ skole som gir tilbud til elever med atferds- og samspillsproblematikk på 8. til 10. trinn.  Elever kan søke om plass for deler av eller hele ungdomsskolen. Skolen har 24 elevplasser, og det er fortrinnsvis elever på 9. og 10. trinn som  blir prioritert.

 

Alrekstad skole er en avdeling under Bergen kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL).  Skolen følger de ordinære læreplanene med de avvikene som er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig skoletilbud. Undervisningen foregår i små grupper, og det blir lagt stor vekt på praktisk tilnærming i fagene. Elevene får et ordinært vitnemål etter 10. trinn.

Skolens personale består av spesialpedagoger og miljøpersonale med stor helse- og sosialfaglig kompetanse. BKL har også egen musikkterapeut.

Skolen har også et ettermiddagstilbud. Dette består av et miljøteam, som driver ulike former for hjelp og støtte til elevene etter skoletid.

BKL avd. Alrekstad tar imot elever fra kommunale og private skoler i Bergen. For at søknad kan vurderes skal det legges ved en sakkyndig vurdering fra PPT som tilrår spesialundervisning i tilnærmet alle fag og timer.  

Foresatte søker på vegne av eleven. Elever over 15 år søker selv. Ta kontakt med hjemmeskolen ved behov for hjelp under søknadsprosessen. 

Mer informasjon om søknadsprosess og søknadsskjema finner du her.

Frist for innsøking skoleåret 2022/2023 er 1. februar 2022.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Ved spørsmål om alternativt tilbud ved Alrekstad skole kan du kontakte: