Sommerleir i Hålandsdalen er kjekt

I skolens sommerferie arrangerer Bergen kommune tilrettelagte sommerleirer for elever på 2. - 10. trinnet på Hålandsdalen leirskole i Bjørnafjorden kommune. 

Hensikten med leirene er å gi elevene et ferieopphold under trygge forhold, samt mulighet til å treffe nye venner. 

Det tilrettelagte sommerleirtilbudet gis til elever på  2. - 10. klassetrinn som har bostedsadresse i Bergen kommune. 

Elever på 1. klassetrinn kan ikke søke om plass.

Sommerleirene er gratis, og elevene skal ikke ha med lommepenger.

Det forventes likevel at det vil være pårørende/familie tilstede i Bergen når sommerleirene pågår. Dette om det for eksempel, av ulike grunner, skulle være behov for å sende en elev hjem. Sommerleirene er et ferietilbud og ikke et avlastningstiltak. 

Antall elever pr. ledere vil bli tilpasset den enkelte elevs omsorgs-/bistandsbehov. Skolen som eleven går på, vil opplyse Hålandsdalen leirskole om elevens behov for bistand på elevens søknadsskjema. 

De tilrettelagte sommerleirene vil avvikles slik i 2024:

Ungdomstrinnet 8. -10. trinn: 

Leir 1: mandag 24.juni-lørdag 29.juni

Leir 2: Mandag 1.juli-lørdag 6.juli

Barnetrinnet 2. -7. trinn: mandag 5.august-onsdag 14.august. Eventuelt dele opp leiren slik dersom påmeldingen er stor

Leir 1: mandag 5.august-fredag 9.august

Leir 2: lørdag 10.august-onsdag 14.august

Følgende kriterier gjelder for de tilrettelagte sommerleirene:

 • Alle elevene må dele rom med flere andre elever.
 • Lederne sover på egne rom som er i nærheten av elevene.
 • Det er ikke våken nattevakt på sommerleirene.
 • Sommerleirene kan ta imot elever som er avhengig av rullestol inne og ute.
 • Sommerleirene kan ta imot elever som er døve eller blinde.
 • Alle lederne engasjeres av Hålandsdalen leirskole.
 • Det er ikke mulig å få med egen/kjent leder.
 • Lederne på sommerleirene er ungdommer/studenter uten spesifikke fagkunnskaper. Disse er ikke fagutdannet og kan ikke yte helsefaglig hjelp.
 • Sommerleirene tar derfor ikke imot elever med diabetes, epilepsi, dietter eller andre behov som krever helsefaglig kompetanse 
 • Sommerleirene tar ikke imot elever med behov for fagutdannet personale enten behovet skyldes medisinske, atferdsmessige eller pleiemessige forhold.
 • Sommerleirene passer best for elever som kan dele leder med andre elever.
 • Foresatte/elever vil bli kontaktet før skoleferien starter av en av sommerleirens ledere. Dette med tanke på å bli kjent og få kunnskap om elevens spesifikke behov.

Informasjon og søknadsskjema får du på skolen der eleven går.

Søknadsfrist: Fredag 23. februar 2024.

Søknader skal leveres eller sendes til elevens skole.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever