NorA står for norsk og arbeid og er et arbeidsrettet tiltak for voksne innvandrere i Bergen. I NorA får deltagere som står utenfor arbeidslivet tilbud om arbeidsrettede tiltak og veiledning i kombinasjon med norskopplæring.

NorA tilbyr en tett oppfølging med en helhetlig tilnærming til den enkelte deltagers situasjon. I NorA har har vi oppmerksomhet på at deltagerne kommer raskt ut i jobb eller arbeidsrettet aktivitet.

Vi tar utgangspunkt i deltakernes ressurser og erfaring. NorA jobber for at deltagerne skal få en aktiv hverdag, relevant erfaring og nye bekjentskaper. Med bakgrunn i dette organiserer NorA ukentlige aktiviteter for alle deltagere, som gir anledning til å utfordre seg selv, mestre og bygge nettverk.

NorA arbeider aktivt opp mot det ordinære arbeidsmarkedet, og samarbeider med offentlige instanser, næringslivsaktører og frivillige organisasjoner.

NorA er administrativt underlagt NAV Årstad sosialtjeneste, men betjener hele Bergen kommune. Deltagere som har rett på kvalifiseringsprogram eller mottar sosialhjelp henvises til NorA fra lokalkontorene.

Ønsker du å delta i NorA, må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Saksbehandler på ditt lokale NA-kontor vurderer om du er en aktuell kandidat.

Gruppeveiledning

Deltakere har møteplikt til all gruppeveiledning om ikke annet er avtalt.

Arbeid

CV og søknadsskriving, går gjennom jobbønsker basert på evner, erfaring og ressurser

Intervjutrening og kulturelle forskjeller pluss en masse andre aktuelle tema i forbindelse med jobb.

Data

Vi veileder i bruk av data, smarttelefon, og digitale løsninger.

Helse

Vi retter fokus mot et sunt kosthold, psykisk og fysisk helse.

Walk & talk

Walk & talk er en kombinasjon av å være i fysisk aktivitet og praktisk trening på norsk språk. En dag i uken går vi på fjelltur, museumsbesøk, eller andre ting. Målet er at vi snakker norsk sammen under hele turen, og diskuterer aktuelle tema.

Ønsker du å delta i NorA, ta kontakt med til ditt lokale NAV-kontor.

Telefon NorA: 408 17 092