Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Solheimsgaten 13
Vis større kart
E-post:
NAVArstadbergen.kommune.no
Telefon:
55553333,tastevalg1 - fra kl. 08:00 til kl. 15:30
Åpningstid: 11:00 - 14:30
Mer kontaktinfo

Om oss

NAV sosialtjeneste behandler søknader og gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Det kan være økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. NAV sosialtjenesten ivaretar også andre oppgaver som f.eks. booppfølging og særlige tiltak for rusmiddelavhengige.

NAV Årstad holder til i Motorhallen ved Danmarksplass. Inngang F for publikumsmottaket. Inngang A for varelevering.

Innbyggerhjelp