Kontakt

Om oss

Arbeidsinkludering har ansvaret for å forvalte Bergen kommune sine praksisplasser tilknyttet språk- og arbeidspraksis. Ønsket om en slik praksis ved kommunens tjenestesteder skal rettes til oss.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp