Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Arbeidsinkludering har et sentralt ansvar for all språk- og arbeidspraksis i Bergen kommune og er inngangsporten til alle praksisplassene ved kommunens resultatenheter.

Avdelingen tar hånd om alle henvendelser om språk- og arbeidspraksis i kommunen. Vi sørger for en god jobbmatch mellom kandidat og arbeidssted. Arbeidsinkludering er en styrking av inkluderingsarbeidet i Bergen kommune og gjennom god kunnskap om egne resultatenheter har vi ambisjoner om å finne gode inkluderingsløsninger for den enkelte. Gjennom en målrettet, styrkebasert og koordinert praksis ønsker vi å gi dem som står utenfor en mulighet.