Om oss

Arbeidsinkludering har ansvaret for å forvalte Bergen kommune sine praksisplasser tilknyttet språk- og arbeidspraksis. Ønsket om en slik praksis ved kommunens tjenestesteder skal rettes til oss.

Arbeidsinkludering håndterer alle henvendelser og språk- og arbeidspraksis på vegne av Bergen kommune, og skal sørge for en god jobbmatch mellom kandidat og arbeidssted. Vi samarbeider blant annet med NAV, tiltaksarrangører og introduksjonssenteret for flyktninger. 

Arbeidsinkludering er en styrking av inkluderingsarbeidet i Bergen kommune, og gjennom god kunnskap om egne resultatenheter har vi ambisjoner om å finne gode inkluderingsløsninger for den enkelte.