Gå tilbake til:
Du er her:
røykvarsler

Ved brann handler det om minutter og sekunder. Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien din kommer dere ut i tide. Derfor er det viktig at du velger riktig type røykvarslere, henger de opp på de rette stedene, og jevnlig ser til at de fungerer.

Alle må ha røykvarsler

Alle boliger - leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter - skal ha minst én godkjent røykvarsler eller et FG-godkjent brannalarmanlegg. Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje og den skal høres på alle soverom og oppholdsrom, også når dørene er lukket. Eieren av boligen har ansvaret for å skaffe og montere røykvarsler og for at det blir byttet batteri.

Hvilken type røykvarsler skal du velge?

Vi anbefaler optiske røykvarslere med trådløs sammenkobling. Disse kan kjøpes både enkeltvis og i sett. Sjekk på emballasjen at røykvarsleren er godkjent med CE-merke og henvisning til standarden "NS-EN 14604".

Optiske røykvarslere reagerer i mange tilfeller raskere enn ioniske røykvarslere. At røykvarslerne er sammenkoblet, betyr at alle går i alarm samtidig, straks én av de oppdager røyk.

Alternativt kan du ha et brannalarmanlegg tilknyttet en hussentral, et alarmselskap eller direkte til brannvesenet.

Plassering og montering

Hvor du skal montere, kommer an på både planløsning og størrelsen på boligen. Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Vi anbefaler i tillegg at du har minst én for hver 60 kvadratmeter. Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være mer enn 12 meter.

Har du en gang eller sone som forbinder soverom, kjøkken, oppholdsrom, vaskerom og teknisk rom, heng opp minst én røykvarsler her. Vi anbefaler i tillegg røykvarslere på alle soverom og øverst i trapperom.

Følg produsentens monteringsanvisning nøye. Som regel skal røykvarslerne henges på høyeste punkt når taket er flatt, og minst 50 centimeter ut fra veggen. Har du skråtak, skru opp røykvarsleren cirka 1 meter ned fra mønet.

Vedlikehold

Test røykvarsleren minst en gang per måned, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. På nyere røykvarslere skal det være tilstrekkelig å teste ved å holde inne testknappen i noen sekunder. Du behøver normalt ikke teste med røyk.

Bytt batteri ved behov, gjerne en gang i året. De fleste røykvarslere avgir korte pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. Et alternativ er å montere røykvarslere som kobles til strømnettet. Dette er påkrevd i nye boliger.

Røykvarslere bør rengjøres minst en gang i året. Bruk en støvsuger på svak styrke. Vær forsiktig så du ikke skader elektronikken.

Som alle andre apparater, har røykvarslere begrenset levetid. Over tid fylles røykvarslerne av støv og fett, og tekniske komponenter kan bli svekket eller slutte å fungere. Vi anbefaler at røykvarslerne byttes ut minimum hvert tiende år.

Sjekkliste for røykvarsleren

  • Sørg for å ha tilstrekkelig antall røykvarslere.
  • Test røykvarslerne jevnlig med testknappen.
  • Bytt batteri ved behov.
  • Rengjør røykvarslerne årlig.
  • Skift ut røykvarslerne hvert 10. år.

Legg gjerne den årlige sjekken og batterybyttet til Røykvarslerdagen 1. desember.