Fyrverkeri

Bruk av fyrverkeri er bare tillatt på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00. Følg fyrverkerireglene for en sikker og skadefri kveld. Øyne og ansikt er spesielt utsatt, så bruk beskyttelsesbriller. 

1. Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid og finn et egnet sted.  

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.

5. Bruk beskyttelsesbriller og tennstav.

6. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.

7. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.

8. Hold god avstand fra oppskytingen.

9. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

10. Ubrukt eller defekt fyrverkeri kan kun returneres til forhandler. Brannvesen, politi eller gjenvinningsstasjoner tar ikke imot dette.   

Bakkefyrverkeri og stjerneskudd kan gi alvorlige skader hvis det brukes feil. Øyne og ansikt er spesielt utsatt for skader, så bruk beskyttelsesbriller. Husk også beskyttelsesbriller til små og store som skal være i nærheten av fyrverkeriet. 

Brannfolk med vernebriller og stjerneskudd
Husk beskyttelsesbriller!
Bilde: Siv Kristin Hovland

I henhold til politivedtekt for Bergen kommune av 22.02.1999, er det forbudt å brenne av fyrverkeri, herunder raketter, krutt eller eksplosive gjenstander av enhver art, på, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted uten samtykke fra politiet. I Norge er det totalforbud mot å skyte opp raketter med styrepinne. Bruk av nødraketter er alltid forbudt utenom reelle nødsituasjoner.

I 2016 vedtok bystyret i Bergen en ny lokal forskrift som innebærer totalforbud mot bruk av fyrverkeri i og i nærheten av de tette trehusområdene i Bergen. All bruk av fyrverkeri er forbudt innenfor områdene som er merket med rødt på kartet. Forbudet gjelder hele året.

All bruk av fyrverkeri er forbudt innenfor områdene som er merket med rødt på kartet.
All bruk av fyrverkeri er forbudt innenfor områdene som er merket med rødt på kartet.
 

 

Flyvende lanterner med antent flamme utgjør en brannrisiko og Bergen brannvesen har innført forbud mot bruk av disse, med henvisning til de generelle aktsomhetsbestemmelsene i § 5 i brann- og eksplosjonsvernloven. Når en lanterne slippes i luften har du ingen kontroll på flammene, og det er umulig å styre hvor den lander. Lanternen kan derfor antenne en brann uten at man vet om det.

Kinesiske lykter kan lett forveksles med nødbluss. Dette gir mange falske alarmer til redningsmannskaper, og unødvendige utrykninger.

Lyktene flyr høyt og kan også forstyrre flytrafikken. Når lyktene brenner ut og faller ned, blir de liggende som søppel i naturen. Dyr kan også skade seg på stål- eller bambusstengene og papiret som lampene er laget av.

Brannvesen og politi oppfordrer til å plassere bosspann og lignende i god avstand fra husvegger. Husk også at postkassen bør tømmes. Tenk på fremkommelighet i gatene for utrykningskjøretøy!