Elg

Bergen brannvesen har i samarbeid med Etat for inkludering utviklet en undervisningspakke som brukes overfor alle invandrere som går introduksjonsprogrammet i Bergen. Se og last ned undervisningsmaterialet her. 

I undervisningsmaterialet vil deltakerne få grunnleggende informasjon om hva brannsikkerhet i hjemmet er. Målet er å forebygge branner og å informere om hvordan man håndterer ulike situasjoner som kan oppstå.

Bergen brannvesen har sammen med Etat for inkludering og Mikrofilm AS utviklet undervisningsopplegget. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen gjennom Det store brannløftet.

 

Undervisningspakken består av Power Point-presentasjoner, lærerveiledning, brannsjekkliste, spørsmålshefte med oppgaver og en animasjonsfilm. I tillegg er det også diplomer og brannvernplakater.

Alle elementene har samme grafiske profil og inneholder illustrasjoner tilpasset målgruppen. Med en sammensatt målgruppe som innvandrere, er det viktig at alle kan identifisere seg med filmens karakter, uavhengig av bakgrunn, nasjonalitet eller religion.

De gjennomgående karakterene i undervisningsmaterialet er elger med menneskelige trekk, egenskaper og bevegelsesmønstre. Bruk av fortellerstemme og tekst i undervisningsmateriellet er begrenset til et minimum. Målgruppen har i mer eller mindre grad begrensede norskkunnskaper, og derfor er det viktig å la det visuelle kommunisere så mye som mulig.