Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune gir pleie- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Her får du informasjon om hvordan du går frem dersom du eller noen nær deg har behov for pleie- og omsorgstjenester.

Søk riktig omsorgstjeneste

Kommunen har en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester, og det kan være vanskelig å vite hvilke tjenester som vil være riktig for å dekke ditt hjelpebehov. Vi opplever ofte at innbyggere har nytte av helt andre hjelpetilbud enn de hadde sett for seg da de kontaktet oss.

Ta gjerne direkte kontakt med Etat for vurdering og rehabilitering og fortell om dine behov. Våre ansatte vil informere deg om hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Målet er å finne individuelle løsninger som bidrar til at du fungerer best mulig i dagliglivets aktiviteter. Enkelte helse- og omsorgstjenester er tilgjengelige uten henvisning eller søknad, mens andre tjenester krever mer formelle søknadsprosesser.

Slik søker du

Kontaktinformasjon i Bergen kommune for deg som ønsker å søke om helse- og omsorgstjenester.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 18 874

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Du kan sende elektronisk søknad for pleie- og omsorgstjenester via kommunens nettsider eller ved å fylle ut et papirskjema. Du finner skjemaene i underkapittelet Skjemaer.

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.

Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Vurderingskontoret vurderer om du er best tjent med tjenesten du søker om, eller om det kan være andre hjelpetilbud som passer bedre. Søknadene behandles av helse- eller sosialfaglig personell, som vanligvis også vil komme på besøk til deg for å se hvordan du har det. Du har krav på svar på din søknad innen fire uker.

Hvem kan søke? 

Hvis du ønsker å ta kontakt med kommunen, men ikke selv har mulighet til det, kan andre søke på dine vegne. Trenger du tolk har du også rett til å få det. Hvis andre henvender seg til kommunen på dine vegne, må du ha gitt skriftlig fullmakt til det.

Hvilke opplysninger må du gi? 

I mange tilfeller har kommunen behov for opplysninger om din helse, for eksempel fra din fastlege. Denne dokumentasjonen er det du selv som må hente frem, men dersom dette er vanskelig for deg vil vi hjelpe deg.

Hva registreres om deg? 

Det er strenge krav til hvordan personlige opplysninger skal håndteres og lagres. Vurderingskontoret registrerer opplysninger om deg i en egen journal. Alle som mottar tjenester fra helse- og omsorgssektoren, har rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om dem selv. Hvis det er feil eller mangler i opplysningene, har du rett til å kreve at de rettes. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis våre saksbehandlere ikke kan ferdigbehandle saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Kommunen skal samtidig opplyse om når du kan vente at saken er ferdig behandlet.

Lover og forskrifter

Rettighetene du har til tjenester er nedfelt i loven, men kommunen gir også innbyggerne tjenester som ikke er omtalt som rettigheter i loven.

Lover

Forskrifter

 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester